Hlavní menu

Nástroje

CourseWare / PracovniMaterialy

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 17 May 2007, 12:02 by PremekBrada

Analýza potřeb a možností

Základem je zachycení současného stavu

Premisy: výukové materiály publikovány

  • pro jednotlivé předměty separátně
    • ? může nastat případ sdílení materiálů více předměty - např. na KMA ?
  • jedním nebo více vyučujícími (přednášející - texty přednášek, podmínky zkoušky; cvičící - témata projektů)
  • v různých formátech, časech, technologických postupech

Pojem "výukové materiály" může být chápán

  • široce -- "informace o předmětu" tj. všechno co je teď ve STAGu? a mnoho navíc
  • zúženě -- "on-line literatura ke studiu" tj. pouze to, co je relevantní pro zájemce o samostudium předmětu

Odkazy na souvislosti

Další zajímavý podobný projekt je "Connexions":http://cnx.rice.edu/ od Rice University, Texas, a "ICON":http://icon.uiowa.edu/ na Uni of Iowa (používá "Desire2Learn?":http://www.desire2learn.com/ system).

Na http://www.mcli.dist.maricopa.edu/ocotillo/courseware/compare.html je možnost porovnat různé courseware systémy. Zajímavé pro inspiraci jakou funkčnost může CW obsahovat.

Existuje open source řešení pro courseware: eduCommons.

Design systému


Zpět na CourseWare.HomePage
Patří do KategorieCourseWare