Hlavní menu

Nástroje

CourseWare / AnalyzaMitOcw

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 13 March 2007, 08:57 by PremekBrada

Analýza MIT OpenCourseWare.

Hlavní cíl OCW je

 • Dát k dispozici učitelům, studentům a samoukům na celém světě bezplatný přístup k materiálům předmětů MIT včetně jejich prohledávání.
 • Zvýšit rozsah a dopad konceptu otevřeného "courseware" a vlastního MIT OCW.
Komentář: Cíl jiný než CW ZČU, v obou bodech. Noblesní, v obou bodech.

Hlavní shody a rozdíly, oproti CW ZČU

Viz OCW HowTo, kde je detailně popsáno jak to na MIT dělají.

Shodné rysy

 • podobně organizovaný tým
 • QA na obsah prezentovaných materiálů
 • vlastní technické řešení (ale vyrobené na zakázku firmami)
 • podobné tempo přidávání předmětů - cca 300 ročně, ve 2 dávkách

Rozdíly

 • OCW je e-learning
 • důraz na obsah - snapshot předmětu v konkrétním roce
 • publikum záměrně celosvětové (ale využívají i MIT studenti)
 • profi příprava obsahu - nedělají vyučující
 • kvalitní web z pohledu prohledávání (SEO)
 • širší spektrum zainteresovaných osob a institucí

Data, čísla

Organizace, finance

Projekt podléhá přímo úrovni rektorátu (pravděpodobně kancléři nebo rektorovi).

Personální zabezpečení strukturováno z hrubého pohledu velmi podobně jako na ZČU:

 • tým OCW
 • kontaktní osoby na katedrách
 • poradní rada

Rozdíly jsou hlavně v tom, že

 • tým OCW tvoří krom "vývojářů" (technického zabezpečení) také lidi starající se o PR a koordinaci publikačních aktivit vč. autorských práv
 • poradní rada je tvořena lidmi mimo MIT - ze zakladatelských nadací, firem (Xerox, World Bank) a organizací (UNESCO, London Business School)

Peníze

Projekt je placený z peněz nadací - Willam and Flora Hewlett Foundation a Andrew W. Mellon Foundation - a z darů.

Dárci jsou, tak jak je na západě obvyklé, zveřejňováni a typicky patří k absolventům MIT. Projekt aktivně vyhledává sponzory a vybízí k dárcovství.

Komentář PB: Pro dlouhodobý úspěch CW ZČU bude taktéž důležité najít nějaké zdroje "velkých" peněz...

Prezentace, promotion

Licenčně je obsah zabezpečen pomocí Creative Commons licence (Attribution-NonCommercial-ShareAlike verze 2.5) - je dovoleno materiály využívat a přepracovávat, ale pouze nekomerčně a při dalším šíření derivátu pouze za stejných podmínek.

Komentář PB: Tohle je pro ZČU hudba daleké budoucnosti... Hlavně už vůbec ta možnost, že by byla vyjasněná licenční politika ohledně děl vytvořených na ŽCU.

Technické

Technické zabezpečení je high-level, odpovídající rozsahu projektu:

 • velké firmy jako Maxtor, Microsoft, HP, Akamai poskytly hw, sw a síťovou infrastrukturu
 • jiné firmy (Sapient, Microsoft, NetRaker?/Keynote) vytvořily publikační systém - založený na Microsoft Content Management Server - a zabudovaný systém pro analýzy návštěvnosti a využívání obsahu.

Website poměrně kvalitní z pohledu přístupnosti a SEO (optimalizace pro vyhledávání). Část obsahu je určitě formou ručně psaného HTML, hlavně "about" stránky.

Podpora publikování

Obsah je publikován 2x ročně (duben, říjen) jako aktuální "snapshot" předmětu. Aktualizace OCW obsahu se dělají pokud je zjištěna změna obsahu předmětu.

Tohle je klíčové: tým OCW poskytuje plnou podporu vyučujícím při převádění vlastních výukových materiálů na web, tak aby tyto práce nebyly pro ně další práce navíc.

V sumě to znamená podporu pro tvorbu e-learning materiálů, namátkou:

 • pořizování písemných i multimediálních záznamů přednášek
 • formování struktury obsahu
 • školení vyučujících na nástroje