Hlavní menu

Nástroje

CourseWare / KlasifikaceVyukovychMaterialu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 14 October 2005, 14:48 by PremekBrada

Klasifikace výukových materiálů na ZČU

Kategorie, v nich druhy (správně: dimenze, v nich hodnoty). Vytvořeno dle PripadoveStudieZcu, doplněné o práci M.Sládka a inženýrskou intuici. Na fakultách s více katedrami s publ materiály udělán "reprezentativní vzorek", na fakultách s málo materiály bráno stylem "vzít vše co je".

U každé položky je uveden kanonický název používaný dále v designu portálu (první odrážka) a četnost výskytu v PripadoveStudieZcu, a případné další názvy, pod kterými se vyskytuje (vnořená odrážka).

Klíčové

Obsah/účel (typy publikovaných informací)

 • podmínky pro absolvování +++++ +++++(10)
  • požadavky, způsob hodnocení
 • aktuality +++++ +++(8)
  • oznámení
 • obsah předmětu +++++ ++(7)
  • syllabus, osnova, plán
 • harmonogram +++++ ++
  • plán přednášek, témat
 • informace o vyučujících +++++ ++
 • důležité datumy +++++
  • termíny (pojem koliduje s "definice odborných termínů")
 • organizační informace ++++
  • všeobecné
 • informace o cvičení ++
 • rozvrh výukových hodin +
 • texty přednášek ++++
  • scripta
 • vzory testů, okruhy ke zkoušce ++++
 • slides přednášek +++
  • folie, prezentace
 • zadání semestrálních prací, témata projektů +++
  • referáty
 • výsledky semestrálních prací, testů a projektů +++
 • výsledky zkoušek ++
 • zadání na cvičení +
 • příklady na procvičování +
  • řešené příklady
 • zadání laboratorních měření +
 • náměty k diskusi +
 • formulář odevzdávání semestrálek
 • literatura +++++ +
  • zdroje
 • odkazy +++++ +
 • ukázky a příklady ++++
  • pomůcky (vše ve významu "výukový příklad", nikoli "k procvičení")
 • návody +++
  • HOWTO
 • slovník ++
 • užitečné dokumenty +
 • formuláře, vzory dokumentace +
 • software ke stažení/instalaci +
 • často kladené otázky

Komunikační kanály

 • web předmětu +++++ +++++ +++
 • webové forum +++++ +
 • STAG ++++
  • = v rámci stránek předmětu jsou odkazy do STAGu? na zápisy ke zkouškám apod.
 • emailová konference +++
 • RSS +

Důležité

Datové formáty

 • HTML (ruční psaní) +++++ ++++
 • PDF +++++ ++++
 • DOC +++++ +
 • plain text, HTML via wysiwyg +++++
 • PostScript? +++
 • e-learning +++
 • komprimované (ZIP) +++
 • obrázky ++
 • PPT +
 • aplikace (EXE) +
 • jiné kancelářské (XLS, OpenOffice? .sxw/.odt/..., LaTeX?)
 • multimedia (.mp3, .avi, ...)
 • specifické (Matlab apod.)
 • zastaralé (.602)

Struktura materiálů předmětu

 • jedna stránka
 • jedna úroveň hierarchie
 • stromová
 • složitější (různě provázané části)
 • více webů (např. má-li předmět několik cvičících)

Jazykové mutace (dorozumívací jazyk předmětu)

 • jen v češtině
 • kombinace CZ+EN
 • kombinace jiná

Související informace na úrovni ZČU/fakulty

 • st. programy
 • harmonogram ak.roku
 • rozvrhy vyučujících

Doplňující

Technologie používané pro publikování

 • kopírování do adresáře, na webu jen výpis adresáře
 • kopírování do adresáře, na webu přes HTML stránky
 • aplikace pro upload
 • editování přes redakční systém nebo wiki

Umístění ve struktuře webu katedry

 • přímo z titulní stránky
 • ze stránky pro studium/studenty/výuku
 • přes stránky osob
 • nutno složitě hledat

Zpět na CourseWare.HomePage