Hlavní menu

Nástroje

CourseWare / KlasifikaceVyukovychMaterialu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 14 October 2005, 14:48 by PremekBrada

CourseWare.KlasifikaceVyukovychMaterialu History

Hide minor edits - Show changes to markup

14 October 2005, 14:48 by PremekBrada -
Changed line 62 from:
 • email (konference) +++
to:
 • emailová konference +++
Deleted lines 68-69:
 • sledovat rámcově, abychom věděli čeho je hodně a co je marginální
14 October 2005, 14:47 by PremekBrada -
Changed lines 3-4 from:

Kategorie, v nich druhy (správně: dimenze, v nich hodnoty). Sestupně podle důležitosti, ne nutně kompletní. Pro finální užití viz PripadoveStudieZcu.

to:

Kategorie, v nich druhy (správně: dimenze, v nich hodnoty). Vytvořeno dle PripadoveStudieZcu, doplněné o práci M.Sládka a inženýrskou intuici. Na fakultách s více katedrami s publ materiály udělán "reprezentativní vzorek", na fakultách s málo materiály bráno stylem "vzít vše co je".

U každé položky je uveden kanonický název používaný dále v designu portálu (první odrážka) a četnost výskytu v PripadoveStudieZcu, a případné další názvy, pod kterými se vyskytuje (vnořená odrážka).

Changed lines 11-25 from:
 • sledovat detailně, cílem ve finále vědět jaké budou povinné/dostupné/rozšiřující položky nabídky
 • na fakultách s více katedrami s publ materiály udělat "reprezentativní vzorek", na fakultách s málo materiály "vzít vše co je"
 • texty přednášek, skripta
 • slides přednášek
 • zadání na cvičení
 • příklady na procvičování, řešené příklady
 • náměty k diskusi
 • zadání semestrálních prací, referátů, témata projektů
 • zadání laboratorních měření
 • výsledky semestrálních prací, testů a projektů
 • vzory testů, okruhy ke zkoušce
 • výsledky zkoušek
 • slovníčky
to:
 • podmínky pro absolvování +++++ +++++(10)
  • požadavky, způsob hodnocení
 • aktuality +++++ +++(8)
  • oznámení
 • obsah předmětu +++++ ++(7)
  • syllabus, osnova, plán
 • harmonogram +++++ ++
  • plán přednášek, témat
 • informace o vyučujících +++++ ++
 • důležité datumy +++++
  • termíny (pojem koliduje s "definice odborných termínů")
 • organizační informace ++++
  • všeobecné
 • informace o cvičení ++
 • rozvrh výukových hodin +
 • texty přednášek ++++
  • scripta
 • vzory testů, okruhy ke zkoušce ++++
 • slides přednášek +++
  • folie, prezentace
 • zadání semestrálních prací, témata projektů +++
  • referáty
 • výsledky semestrálních prací, testů a projektů +++
 • výsledky zkoušek ++
 • zadání na cvičení +
 • příklady na procvičování +
  • řešené příklady
 • zadání laboratorních měření +
 • náměty k diskusi +
 • formulář odevzdávání semestrálek
 • literatura +++++ +
  • zdroje
 • odkazy +++++ +
 • ukázky a příklady ++++
  • pomůcky (vše ve významu "výukový příklad", nikoli "k procvičení")
 • návody +++
  • HOWTO
 • slovník ++
 • užitečné dokumenty +
 • formuláře, vzory dokumentace +
 • software ke stažení/instalaci +
Changed lines 55-69 from:
 • užitečné dokumenty/odkazy
 • návody, HOWTO
 • pomůcky, ukázky, příklady (examples)
 • literatura, zdroje
 • software ke stažení/instalaci
 • všeobecné a organizační informace
 • syllabus/osnova předmětu
 • podmínky pro absolvování, způsob hodnocení
 • harmonogram přednášek/témat
 • kalendář předmětu - důležité datumy/termíny
 • informace o vyučujích (konzultační hodiny)
 • aktuality, oznámení
 • formuláře, žádosti
to:
Changed lines 58-64 from:
 • STAG (= v rámci stránek předmětu jsou odkazy do STAGu? na zápisy ke zkouškám apod.)
 • web předmětu
 • email (konference)
 • webové forum
 • RSS
 • jiné
to:
 • web předmětu +++++ +++++ +++
 • webové forum +++++ +
 • STAG ++++
  • = v rámci stránek předmětu jsou odkazy do STAGu? na zápisy ke zkouškám apod.
 • email (konference) +++
 • RSS +
Changed lines 71-78 from:
to:
 • HTML (ruční psaní) +++++ ++++
 • PDF +++++ ++++
 • DOC +++++ +
 • plain text, HTML via wysiwyg +++++
 • PostScript? +++
 • e-learning +++
 • komprimované (ZIP) +++
 • obrázky ++
 • PPT +
 • aplikace (EXE) +
 • jiné kancelářské (XLS, OpenOffice? .sxw/.odt/..., LaTeX?)
Deleted lines 83-84:
 • e-learning systém
Deleted lines 86-87:
 • komprimované ano/ne, čím (.tar.gz, .zip, .rar, ...)
14 October 2005, 14:27 by PremekBrada -
Changed lines 3-4 from:

Kategorie, v nich druhy (správně: dimenze, v nich hodnoty). Sestupně podle důležitosti, ne nutně kompletní. Doplňováno na základě analýz M.Sládka.

to:

Kategorie, v nich druhy (správně: dimenze, v nich hodnoty). Sestupně podle důležitosti, ne nutně kompletní. Pro finální užití viz PripadoveStudieZcu.

13 October 2005, 09:52 by PremekBrada -
Changed lines 64-65 from:
to:
 • e-learning systém
12 October 2005, 18:53 by PremekBrada -
Changed line 20 from:
 • příklady testů, okruhy ke zkoušce
to:
 • vzory testů, okruhy ke zkoušce
12 October 2005, 18:43 by PremekBrada -
Changed line 16 from:
 • témata k diskusi
to:
 • náměty k diskusi
12 October 2005, 18:40 by PremekBrada -
Added line 16:
 • témata k diskusi
12 October 2005, 18:39 by PremekBrada -
Changed line 19 from:
 • příklady testů, zkoušek
to:
 • příklady testů, okruhy ke zkoušce
12 October 2005, 18:38 by PremekBrada -
Added line 19:
 • příklady testů, zkoušek
12 October 2005, 18:38 by PremekBrada -
Changed lines 32-33 from:
 • kalendář předmětu - důležité datumy/termíny - harmonogram přednášek/témat
to:
 • harmonogram přednášek/témat
 • kalendář předmětu - důležité datumy/termíny
12 October 2005, 15:31 by PremekBrada -
Changed lines 27-28 from:
to:
 • software ke stažení/instalaci
Added lines 81-86:

Související informace na úrovni ZČU/fakulty

 • st. programy
 • harmonogram ak.roku
 • rozvrhy vyučujících
12 October 2005, 15:04 by PremekBrada -
Changed lines 18-19 from:
 • výsledky zkoušek, testů a projektů
to:
 • výsledky semestrálních prací, testů a projektů
 • výsledky zkoušek
Changed line 30 from:
 • podmínky pro absolvování
to:
 • podmínky pro absolvování, způsob hodnocení
Changed line 38 from:
 • STAG
to:
 • STAG (= v rámci stránek předmětu jsou odkazy do STAGu? na zápisy ke zkouškám apod.)
Changed lines 43-44 from:
 • jiné - jaké
to:
 • jiné
12 October 2005, 14:32 by PremekBrada -
Added line 19:
Changed lines 25-26 from:
to:
 • literatura, zdroje
12 October 2005, 14:28 by PremekBrada -
Changed lines 23-24 from:
to:
 • pomůcky, ukázky, příklady (examples)
Changed line 28 from:
 • kalendář předmětu - důležité datumy - harmonogram přednášek/témat
to:
 • kalendář předmětu - důležité datumy/termíny - harmonogram přednášek/témat
12 October 2005, 14:17 by PremekBrada -
Added line 24:
 • všeobecné a organizační informace
12 October 2005, 14:14 by PremekBrada -
Changed lines 22-23 from:
to:
 • návody, HOWTO
12 October 2005, 14:12 by PremekBrada -
Changed lines 21-22 from:
to:
 • užitečné dokumenty/odkazy
12 October 2005, 14:11 by PremekBrada -
Added line 26:
 • aktuality, oznámení
12 October 2005, 13:56 by PremekBrada -
Added lines 28-36:

Komunikační kanály

 • STAG
 • web předmětu
 • email (konference)
 • webové forum
 • RSS
 • jiné - jaké
12 October 2005, 12:44 by PremekBrada -
Changed lines 30-31 from:

Datové formáty

to:

Datové formáty

Changed lines 49-50 from:

Struktura materiálů předmětu

to:

Struktura materiálů předmětu

Changed lines 57-58 from:

Jazykové mutace (dorozumívací jazyk předmětu)

to:

Jazykové mutace (dorozumívací jazyk předmětu)

Changed lines 65-66 from:

Technologie používané pro publikování

to:

Technologie používané pro publikování

Changed lines 72-73 from:

Umístění ve struktuře webu katedry

to:

Umístění ve struktuře webu katedry

12 October 2005, 12:43 by PremekBrada -
Changed lines 7-8 from:

Obsah/účel (typy publikovaných informací)

to:

Obsah/účel (typy publikovaných informací)

12 October 2005, 12:43 by PremekBrada -
Changed lines 32-33 from:

-- sledovat rámcově, abychom věděli čeho je hodně a co je marginální

to:
 • sledovat rámcově, abychom věděli čeho je hodně a co je marginální
12 October 2005, 12:43 by PremekBrada -
Changed lines 9-12 from:

-- sledovat detailně, cílem ve finále vědět jaké budou povinné/dostupné/rozšiřující položky nabídky

-- na fakultách s více katedrami s publ materiály udělat "reprezentativní vzorek", na fakultách s málo materiály "vzít vše co je"

to:
 • sledovat detailně, cílem ve finále vědět jaké budou povinné/dostupné/rozšiřující položky nabídky
 • na fakultách s více katedrami s publ materiály udělat "reprezentativní vzorek", na fakultách s málo materiály "vzít vše co je"
12 October 2005, 12:42 by PremekBrada -
Added line 41:
Added line 44:
Changed lines 56-57 from:
to:
 • více webů (např. má-li předmět několik cvičících)
14 July 2005, 15:55 by PremekBrada -
Added line 10:
14 July 2005, 15:55 by PremekBrada -
Changed lines 10-11 from:
to:

-- na fakultách s více katedrami s publ materiály udělat "reprezentativní vzorek", na fakultách s málo materiály "vzít vše co je"

14 July 2005, 15:54 by PremekBrada -
Added lines 9-10:

-- sledovat detailně, cílem ve finále vědět jaké budou povinné/dostupné/rozšiřující položky nabídky

Changed lines 27-28 from:

Formáty

to:

Důležité

Datové formáty

-- sledovat rámcově, abychom věděli čeho je hodně a co je marginální

Deleted lines 45-46:

Důležité

11 July 2005, 17:28 by PremekBrada -
Added lines 33-34:
 • obrázek (.jpg, .gif, .png, ...)
 • multimedia (.mp3, .avi, ...)
30 June 2005, 14:07 by PremekBrada -
Changed line 3 from:

Obsah/účel

to:

Kategorie, v nich druhy (správně: dimenze, v nich hodnoty). Sestupně podle důležitosti, ne nutně kompletní. Doplňováno na základě analýz M.Sládka.

Changed lines 5-9 from:
 • texty přednášek
to:

Klíčové

Obsah/účel (typy publikovaných informací)

 • texty přednášek, skripta
Changed lines 12-23 from:
 • příklady na procvičování
to:
 • příklady na procvičování, řešené příklady
 • zadání semestrálních prací, referátů, témata projektů
 • zadání laboratorních měření
 • výsledky zkoušek, testů a projektů
 • slovníčky
 • často kladené otázky
 • syllabus/osnova předmětu
 • podmínky pro absolvování
 • kalendář předmětu - důležité datumy - harmonogram přednášek/témat
 • informace o vyučujích (konzultační hodiny)
 • formuláře, žádosti
Changed lines 30-38 from:
 • MS Word .doc
to:
 • PostScript?
 • MS Office
 • jiné kancelářské (OpenOffice? .sxw/.odt/..., LaTeX?)
 • specifické (Matlab apod.)
 • zastaralé (.602)
 • komprimované ano/ne, čím (.tar.gz, .zip, .rar, ...)

Důležité

Added lines 47-54:

Jazykové mutace (dorozumívací jazyk předmětu)

 • jen v češtině
 • kombinace CZ+EN
 • kombinace jiná

Doplňující

Changed line 70 from:

Součást CourseWare.HomePage projektu

to:
30 June 2005, 13:35 by PremekBrada -
Changed lines 1-39 from:
to:

Klasifikace výukových materiálů na ZČU

Obsah/účel

 • texty přednášek
 • slides přednášek
 • zadání na cvičení
 • příklady na procvičování

Formáty

 • plain text
 • HTML
 • PDF
 • MS Word .doc

Struktura materiálů předmětu

 • jedna stránka
 • jedna úroveň hierarchie
 • stromová
 • složitější (různě provázané části)

Technologie používané pro publikování

 • kopírování do adresáře, na webu jen výpis adresáře
 • kopírování do adresáře, na webu přes HTML stránky
 • aplikace pro upload
 • editování přes redakční systém nebo wiki

Umístění ve struktuře webu katedry

 • přímo z titulní stránky
 • ze stránky pro studium/studenty/výuku
 • přes stránky osob
 • nutno složitě hledat

Součást CourseWare.HomePage projektu