CourseWare: KlasifikaceVyukovychMaterialu

from Wiki KIVu

Klasifikace výukových materiálů na ZČU

Kategorie, v nich druhy (správně: dimenze, v nich hodnoty). Vytvořeno dle PripadoveStudieZcu, doplněné o práci M.Sládka a inženýrskou intuici. Na fakultách s více katedrami s publ materiály udělán "reprezentativní vzorek", na fakultách s málo materiály bráno stylem "vzít vše co je".

U každé položky je uveden kanonický název používaný dále v designu portálu (první odrážka) a četnost výskytu v PripadoveStudieZcu, a případné další názvy, pod kterými se vyskytuje (vnořená odrážka).

Klíčové

Obsah/účel (typy publikovaných informací)

Komunikační kanály

Důležité

Datové formáty

Struktura materiálů předmětu

Jazykové mutace (dorozumívací jazyk předmětu)

Související informace na úrovni ZČU/fakulty

Doplňující

Technologie používané pro publikování

Umístění ve struktuře webu katedry


Zpět na CourseWare.HomePage

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/CourseWare/KlasifikaceVyukovychMaterialu
Content last modified on 14 October 2005, 14:48