CourseWare: HomePage

from Wiki KIVu

Cílem projektu Courseware ZČU je vytvořit podporu pro systematické zpřístupnění "provozních" informací o předmětech na webu ZČU. Systém má být možnostmi dostatečně obsáhlý a přitom ovládáním dostatečně jednoduchý, aby vyhovoval potřebám všech fakult univerzity. Tyto WikiWiki stránky slouží jako pracovní a informační pro všechny, kdo s projektem nějak přicházejí do styku.

Ideová inspirace je "MIT OpenCourseWare?":http://ocw.mit.edu/index.html . Na ZČU je cílem co nejvíce využít informace udržované v databázi "STAG":http://stag.zcu.cz/ .

Praktické výsledky projektu jsou na http://moje.zcu.cz/ pod odkazem Předměty. Od července 2007 je projekt financován grantem Evropských strukturálních fondů - projekt Zkvalitnění přístupu k elektronickým studijním oporám vybraných studijních programů na ZČU, jehož vedoucím je ing. Jan Rychlík.

Užitečné dokumenty a návody

Klíčové pracovní materiály

K dispozici jsou i další PracovniMaterialy pro vážné zájemce.

Připomínky a náměty

Máte-li problém s CourseWare, nebo něco potřebujete doplnit, přečtěte si HlaseniProblemu.

K portálu obecně viz též PremekBrada.PortalZcuPilot.


Zpět na WikiProjektu
Patří do KategorieProjekty, KategorieCourseWare

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/CourseWare/HomePage
Content last modified on 01 February 2008, 12:42