PremekBrada: PortalZcuPilot

from Wiki KIVu

Zkušenosti a hodnocení připravovaného portálu ZČU

Tohle není oficiální stránka projektu "univerzitního portálu":http://my.zcu.cz/ ale moje vlastní, apriori mírně kritický, pohled na něj.

Proč apriori kritický? Nezpochybňuji význam portálové technologie pro enterprise intergraci -- koneckonců, už dávno je i na univerzitě potřeba dát nějak do pořádku přístup k informacím celouniverzitního významu. Ale:

Po těch zkušenostech, které jsem zatím učinil, se mi zdá, že portál tak jak teď vypadá je možná vhodný pro "intranet" tj. přihlášené studenty a zaměstnance, ale nikoli pro tvorbu prezentací kateder navenek. A pro plné použití v intranetu i tak chybí dodělat spousta věcí.

Více viz dále, ale sluší se napsat...

Napřed pochvaly

Pro mě překvapivě se portálové stránky, aspoň na základě 2 minutového pokusu, dají číst v lynx-u. Sice tabulkový layout v HTML, ale funguje.

Hodně funkčnosti v portletech, a bude přibývat.

Relativně snadné změny layoutu a designu, v rámci předdefinovaných variant.

Tak teď tedy výhrady

Upozornění: následující výhrady jsou (zatím) na základě prvních dojmů, a rád bych udělal pořádnou analýzu, která by je fundovaně podpořila nebo vyvrátila. Ale jak známo, první dojem prodává...

Možná také, že jde jen o problémy s default konfigurací WebSphere? portálu, a že je lze vyřešit. To by bylo jen dobře, protože pak by se část mé skepse obrátila v toleranci (když už ne nadšení ;-).

Web desktop metafora

Web není a neměl by, IMHO(in my humble opinion), být desktopem na spouštění aplikací. Měl by být prostředím pro sdílení informací a přístup k nim hypertextovou technologií.

Většina lidí je schopná zároveň pracovat s 1-2 aplikacemi a nepotřebuje jich mít najednou otevřených několik vedle sebe. Navíc na menších rozlišeních (do 1024x768) se toho do okna prohlížeče stejně moc nevejde.

S tím souvisí také "výhoda" personalizace obsahu (tj. výběr a uspořádání portletů na stránce) -- domnívám se, že tak jako v jiných aplikacích tuto možnost využije několik (1-5) procent uživatelů, a že je skoro zbytečné tím komplikovat celou technologii.

Jak bych to řešil:

Například standardním způsobem - rozbalovací menu v levém sloupci, v hlavní ploše zobrazená právě vybraná aplikace. Jen seznamové stránky (titulka, úvodní stránky oblastí) by byly konglomerátem všeho, tak jako titulky na webech typu "Seznam":http://www.seznam.cz/ a titulní stránky novin.

Struktura website prezentovaná v URL

Zcela nečitelná, nezapamatovatelná a (psanou i mluvenou formou) nesdělitelná URL. Ona zjevně souvisí s web desktop metaforou, kdy je třeba nějak předávat stav více dlaždic na stránce. Což je pro mne otázka už položená - má tahle struktura stránky význam?

Technicky vzato ale, stejně, nešlo by pro uchování stavu stránky použít cookies místo URL? Nebál bych se je vyžadovat po uživatelích, ti neznalí je mají by default zapnutá, těm znalým se dá vysvětlit (je-li to nutné) proč jsou třeba. Pak by bylo dobře možné udělat "čistá" URL typu my.zcu.cz/users/brada/teaching/examinations což je to, co bych očekával.

(Stávající odpovídající URL je portal.zcu.cz/wps/myportal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_9D/_s.7_0_A/7_0_9D ... zosobnění technokracie ;-)

Použitelnost

Nejdou na rozumné úrovni abstrakce dělat odkazy mezi stránkami v rámci portálu - kromě explicitně definovaných čistých URL a prvních 2 úrovní hierarchie jsou to všechno sice stabilní, ale technokratická URL.

Neintuitivní používání mnoha portletů, včetně seznamu odkazů (který je nutný kvůli předchozímu bodu). Musím si navíc pamatovat nebo umět najít tuny portletíků, abych udělal to co udělám tak nějak ale bez velkého klikání ručně v HTML. V sumě, samotný vyučující nebude moc ochoten si sám nakonfigurovat stránky předmětů, protože vstupní bariéra je moc velká. -- možné řešení je udělat předdefinovnané "šablony" .

Přepínání jazyka portálu se děje pouze podle nastavení prohlížeče (tj. přes HTTP hlavičku AcceptLanguage?). To je sice transparetní, ale pokud mám nevhodný prohlížeč kde to nejde přepnout (třeba K-Meleon) nebo jsem naprosto obyčejný uživatel který neví jak to přepnout, nemám šanci. Chybí zkrátka "vlaječky" tj. možnost jazyk přepnout kliknutím.

Praktické zkušenosti

Abyste si něco přečetli o podobjektech objektu, na který si kliknete v levém menu (např. KIV > Studium), musíte si rozkliknout menu vlevo, protože se na jednotlivé podoblasti nedají v textu vrchního objektu (tj. KIV) udělat odkazy...

Do obsahu statického textu nejdou rozumně vkládat obrázky a odkazy na soubory. Například stránka s "prezentací SVOČ":http://www.kiv.zcu.cz/events/svoc/svoc2005.php nejde udělat, protože není v rámci portálu kam dát obrázky a prezentace tak, abych se na ně mohl odkazovat jednoduchým URL, které potřebuju do href resp. src zadat.

Podpora výuky

Marginálie a portlety

Layout pomocí tabulek. Snad potřebný v polovině devadesátých let, do budoucna "jednoznačný krok zpátky":http://www.pixy.cz/pixylophone/2004_01_archiv.html#1074594674 . Navíc není možné nastavit natvrdo šířku a/nebo "gumovitost" sloupců, takže široké portlety utiskují ty, které se mohou ohnout.

Prohlížeč souborů:

HTML textarea:

Chybí generický portlet "aktuality a zprávy pro pracoviště"

Tohle jde určitě vyřešit, jen je otázka, kolik je to práce.

Nejasnosti

Pokusy o projekty na portálu

Pro tyhle budu (ochotný) shánět lidi a dělat tomu myšlenkový support:

Zkušenosti z projektu Courseware ZČU

Viz PortalZkusenostiCoursemastera

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/PremekBrada/PortalZcuPilot
Content last modified on 06 February 2007, 18:25