CourseWare: PripadoveStudieZcu

from Wiki KIVu

Případové studie předmětů na ZČU

Případové studie slouží (a) jako referenční pro studium obsahu, struktury, typů dokumentů atd, (b) pro inspiraci co všechno je také možné, pro projekt CourseWare.

Souhrn výsledků

Podle výsledků KlasifikaceVyukovychMaterialu.

Publikované materiály

Nejdůležitější

Další používané

Informační kanály, dokumentové formáty

Pro šíření informací o předmětu se nejčastěji používá web předmětu, webové diskusní fórum a informace ze STAGu?. Občas také emailová konference a RSS.

Nejčastější formáty

Další používané

Nenalezené, ale vhodné k uvažování

Další poznatky

Tipy na strukturu


Detailní rozbor

Vysvětlivky:

Fakulta aplikovaných věd

Decentralizovaný systém, info o předmětech pouze po katedrách.

KIV - decentralizované, heterogenita formátů; web, forum, email. KMA - centralizované, snaha o jednotnost formátů; web, forum, ebooks. KME - centralizované, jednotná šablona, jen základní informace.

DB2?

Magisterský stupeň, povinný předmět. Informačně středně bohaté, desítky stránek/dokumentů, více webů.

"K.Ježek":http://www.kiv.zcu.cz/~jezek_ka/vyuka/DB2/ (přednášející)

"M.Otta":http://www.kiv.zcu.cz/~otta/vyuka/db2/ (cvičení)

"J.Klečková":http://www.kiv.zcu.cz/~kleckova/db2/

PPA2?

Bakalářský stupeň, povinný předmět; kombinované studium. Informačně bohaté, desítky stránek/dokumentů, více webů.

"A.Netrvalová":http://www.kiv.zcu.cz/~netrvalo/vyuka/ppa2/ (focal point předmětu)

"J.Klečková":http://www.kiv.zcu.cz/~kleckova/ppa2/ (stará verze předmětu)

KIV/PIA

Magisterský stupeň, povinně volitelný. Informačně bohaté, desítky stránek, jeden web.

"P.Brada":http://www.kiv.zcu.cz/~brada/vyuka/pia/ (extrém ;-)

MA1? - http://www.kma.zcu.cz/ > Výuka > Předměty KMA > Matematická analýza 1 > domovské stránky pro MA1? 2005/2006

Bakalářský stupeň, povinný.

Zajímavosti

PP2? - http://www.kme.zcu.cz/predmet.php?id=23

Magisterský, povinný. Informačně spíš chudé, a to je nejbohatší z nabídky KME, tucet stránek/dokumentů.

Fakulta ekonomická

Jednotný systém, jednotná šablona, informačně spíše chudé.

UC2? - http://webtodate.fek.zcu.cz/pages/Sylaby/KEU-UC2.htm

Bakalářský, povinný.

Fakulta elektrotechnická

Jednotný systém, jednotná šablona, informačně velmi chudé.

KTE/APE - http://www.fel.zcu.cz/predm.aspx?predm=206

Fakulta filo_z_ofická

Decentralizovaný systém, info o předmětech pouze po katedrách. KFI má předměty již pouze v portálu.

ETH2? - na portálu Předměty > KFI > ETH2?

KFI/UDF

KAJ/AP* - http://www.kaj.zcu.cz/ > Technická angličtina


Zpět na CourseWare.HomePage

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/CourseWare/PripadoveStudieZcu
Content last modified on 14 October 2005, 16:40