Hlavní menu

Nástroje

CourseWare / PripadoveStudieZcu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 14 October 2005, 16:40 by PremekBrada

Případové studie předmětů na ZČU

Případové studie slouží (a) jako referenční pro studium obsahu, struktury, typů dokumentů atd, (b) pro inspiraci co všechno je také možné, pro projekt CourseWare.

Souhrn výsledků

Podle výsledků KlasifikaceVyukovychMaterialu.

Publikované materiály

Nejdůležitější

 • Organizační: podmínky pro absolvování a způsob hodnocení, aktuality, obsah předmětu, harmonogram, informace o vyučujících, důležité datumy
 • Výukové: texty přednášek, vzory testů, okruhy ke zkoušce, slides přednášek, zadání semestrálních prací, témata projektů, výsledky semestrálních prací, testů a projektů
 • Podpůrné: literatura, odkazy, ukázky a příklady, návody

Další používané

 • Organizační: všeobecné a organizační informace, informace o cvičení, rozvrh výukových hodin
 • Výukové: výsledky zkoušek, zadání na cvičení, příklady na procvičování, zadání laboratorních měření, náměty k diskusi, formulář odevzdávání semestrálek
 • Podpůrné: slovníčky, formuláře a vzory dokumentace, software ke stažení/instalaci, často kladené otázky

Informační kanály, dokumentové formáty

Pro šíření informací o předmětu se nejčastěji používá web předmětu, webové diskusní fórum a informace ze STAGu?. Občas také emailová konference a RSS.

Nejčastější formáty

 • HTML (ručně psané), PDF, Microsoft Word .doc
 • text a HTML psané pomocí WYSIWYG editoru redakčního systému, PostScript?, e-learningový systém, komprimované (v podstatě výhradně ZIP)

Další používané

 • obrázky, Microsoft PowerPoint?, spustitelná aplikace/instalace

Nenalezené, ale vhodné k uvažování

 • jiné kancelářské (XLS, OpenOffice? .sxw/.odt/..., LaTeX?), multimedia (.mp3, .avi, ...), specifické (Matlab apod.)
 • zastaralé (.602)

Další poznatky

 • KMA má zajímavé "vizitky učitelů" s fotografiemi - pro masové předměty užitečné
 • KAJ má některé informace v angličtině

Tipy na strukturu


Detailní rozbor

Vysvětlivky:

 • kde není uvedeno jinak, předpokládá se "informace pouze v jazyce českém".
 • RS = redakční systém (malý), CMS = content management system (větší RS).

Fakulta aplikovaných věd

Decentralizovaný systém, info o předmětech pouze po katedrách.

KIV - decentralizované, heterogenita formátů; web, forum, email. KMA - centralizované, snaha o jednotnost formátů; web, forum, ebooks. KME - centralizované, jednotná šablona, jen základní informace.

DB2?

Magisterský stupeň, povinný předmět. Informačně středně bohaté, desítky stránek/dokumentů, více webů.

"K.Ježek":http://www.kiv.zcu.cz/~jezek_ka/vyuka/DB2/ (přednášející)

 • texty přednášek (podklady), výsledky zkoušek, příklady testů
 • web
 • DOC, PDF, PS
 • vylitý adresář, 2 úrovně hierarchie
 • čeština

"M.Otta":http://www.kiv.zcu.cz/~otta/vyuka/db2/ (cvičení)

 • organizační, požadavky, aktuality/oznámení, plán, zadání semestrálek, užitečné dokumenty/odkazy, výsledky testů, návody
 • STAG, web
 • HTML, ručně
 • jedna úroveň

"J.Klečková":http://www.kiv.zcu.cz/~kleckova/db2/

 • oragnizační, podmínky, datumy/termíny, plán (stručně), odkazy, přednášky
 • web, forum(?)
 • HTML, PDF
 • RS, 1 úroveň

PPA2?

Bakalářský stupeň, povinný předmět; kombinované studium. Informačně bohaté, desítky stránek/dokumentů, více webů.

"A.Netrvalová":http://www.kiv.zcu.cz/~netrvalo/vyuka/ppa2/ (focal point předmětu)

 • aktuality, datumy, výsledky zkoušek, vyučující, plán + harmonogram, přednášky (texty), pomůcky (ukázkové programy), zadání příkladů, info o cvičení, podmínky, odkazy, literatura a zdroje
 • e-learning, STAG, web, forum, (PPA1? email)
 • HTML, PDF, PS, DOC, ZIP
 • RS(?), více úrovní

"J.Klečková":http://www.kiv.zcu.cz/~kleckova/ppa2/ (stará verze předmětu)

 • přednášky (slides), organizační, datumy/termíny, podmínky a hodnocení, odkazy, aktuality
 • web, forum
 • PPT, HTML
 • RS, 1 úroveň

KIV/PIA

Magisterský stupeň, povinně volitelný. Informačně bohaté, desítky stránek, jeden web.

"P.Brada":http://www.kiv.zcu.cz/~brada/vyuka/pia/ (extrém ;-)

 • přednášky (slides), organizační, plán/harmonogram, datumy, podmínky a hodnocení, zadání na cvičení, zadání semestrálek, výsledky semestrálek, aktuality, návody, příklady, odkazy, literatura a zdroje
 • web, forum, email, RSS
 • HTML, PDF, ZIP
 • CMS, více úrovní, hyperlinky

MA1? - http://www.kma.zcu.cz/ > Výuka > Předměty KMA > Matematická analýza 1 > domovské stránky pro MA1? 2005/2006

Bakalářský stupeň, povinný.

 • aktuality, datumy/termíny, obsah, rozvrh, fotografie a vizitky vyučujících, skripta, příklady, odkazy, přednášky (slides), podmínky/hodnocení, vzory písemek
 • STAG, web, "forum":http://www.kma.zcu.cz/forum/2005_MA1/main.php , e-learning
 • HTML, PDF, PS, img
 • CMS(?), hierarchie

Zajímavosti

 • teploměr "kolik zbývá do konce předmětu" ;-)
 • slides přednášek = scan overhead folií
 • příklady a ukázky - systém Trial

PP2? - http://www.kme.zcu.cz/predmet.php?id=23

Magisterský, povinný. Informačně spíš chudé, a to je nejbohatší z nabídky KME, tucet stránek/dokumentů.

 • vyučující, harmonogram, podmínky (velmi stručně), literatura, zadání semestrálek, formuláře (na měření), zadání na měření, pomůcky (software)
 • STAG, web
 • HTML, PDF, ZIP (DOC, EXE)
 • RS, 1 úroveň

Fakulta ekonomická

Jednotný systém, jednotná šablona, informačně spíše chudé.

UC2? - http://webtodate.fek.zcu.cz/pages/Sylaby/KEU-UC2.htm

Bakalářský, povinný.

 • syllabus a další STAGov?é info (duplicita), literatura, plán/harmonogram, aktuality, vyučující, podmínky a hodnocení, plán cvičení
 • web
 • DOC; základní stránka předmětu v HTML z RS
 • RS(?)

Fakulta elektrotechnická

Jednotný systém, jednotná šablona, informačně velmi chudé.

KTE/APE - http://www.fel.zcu.cz/predm.aspx?predm=206

 • syllabus, harmonogram,
 • web (duplicita STAGov?ých info)
 • HTML; PDF, DOC (v globálním adresáři dokumentů)
 • CMS, 1 úroveň

Fakulta filo_z_ofická

Decentralizovaný systém, info o předmětech pouze po katedrách. KFI má předměty již pouze v portálu.

ETH2? - na portálu Předměty > KFI > ETH2?

 • vyučující, aktuality, plán, literatura, okruhy ke zkoušce, náměty k diskusi, vyučující
 • web (portál), forum
 • HTML (portál), PDF
 • portál, 1 úroveň

KFI/UDF

 • vyučující, plán, podmínky, literatura, odkazy, návody, slovník
 • web (portál)
 • HTML (portál)
 • portál, 1 úroveň

KAJ/AP* - http://www.kaj.zcu.cz/ > Technická angličtina

 • aktuality, požadavky, plán, slovníčky, příklady, výsledky testů, vzory testů, vyučující
 • web, forum(?), e-learning
 • html, doc, pdf
 • hierarchie
 • některé informace v angličtině

Zpět na CourseWare.HomePage