Hlavní menu

Nástroje

CourseWare / NavrhGrafickePodoby

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 24 May 2007, 11:33 by PremekBrada

Návrhy grafické podoby pro Courseware:

=> závěr: 25 a 42

Z toho druhého (náhledy prezentací) se nám líbily stránky 3, 12, 14 a 17 (pro Power Point šablonu?), 21 (barvy), 25, 34 a 37 (tyhle barvy s motivem do kříže z 42), 40, 42, 45.

03 * 12 - 14 - 17 - 21 - 25 *** 34 * 37 - 40 ** 42 *** 45 *

Další nápad: "udělat to jako Tetris" tj. kostičky padající v ploše a tvořící v dolní části souvislou plochu.

Vaše hlasy - pište čísla stránek (pokud možno jen z výše uvedených)

Pro desky a papíry

  • Přemek Brada: 3, 21 (levá strana), 25, 40, 45 (ale "plný kříž")
  • Zahoranský Dušan:20,33,34

Pro web

  • Přemek Brada: 19, 34, 42
  • Zahoranský Dušan:40,22

Pro Power Point prezentace

  • Přemek Brada: 17, 21 (pravá strana)
  • Zahoranský Dušan:40,25