Hlavní menu

Nástroje

CourseWare / NavrhStrukturyPredmetu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 18 July 2006, 12:29 by PremekBrada

Návrh struktury předmětu

Vychází z poznatků analýzy KlasifikaceVyukovychMaterialu, PripadoveStudieZcu a PripadoveStudieMit.

Struktura webu předmětu

V rámci webu předmětu si lze představit 3 druhy stránek

 • o předmětu -- obecné organizační informace, podmínky absolvování
 • materiály -- výukové a podpůrné zdroje
 • pomůcky -- co se nevejde do předchozích

V rámci těchto skupin pak jednotlivé informační okruhy. Některé z nich by měly být povinné (uvedeny u každého předmětu, označeny tučně), většina je doporučených (označeny kurzívou), některé jsou zcela fakultativní. Některé informace půjde brát ze STAGu? a neměly by být tudíž psány ručně (níže označeno STAG). Některé informace by měly být veřejně dostupné i bez přihlášení (označeny +).

Návrh struktury

Takto by měla vypadat "šablona" webu předmětu.

 • +O předmětu -- uvítací text, vyučující (STAG), obrázek, aktuality
 • Podmínky absolvování -- přehled (STAG), podrobnosti (způsob hodnocení
 • +Přednášky -- přehled témat přednášek, harmonogram po týdnech (STAG?)
 • Kalendář předmětu -- významné datumy, zdůraznění termínů
 • Cvičení -- vyučující (STAG), informace o cvičení, plán cvičení, příklady na procvičení, download
 • Samostatná práce -- zadání, download
 • Zkoušky a testy -- pokyny, témata/okruhy, vzorová zadání, výsledky
 • Studijní materiály -- texty přednášek, literatura, zdroje na internetu, různé (clip, rss)
 • Diskuse -- pokyny, diskuse

Některé informační okruhy mají charakter seznamu dokumentů, a bylo by dobré je takto prezentovat a editovat.

V budoucnu možnosti dalšího rozšiřování - bylo by dobré udělat analýzu zájmu o další funkčnost mezi vyučujícími. Dále pak je základním předpokladem, že se v nabídce předmětu zobrazují jen ty pod-stránky, které jsou vytvořeny.

Vzory designu některých aspektů

Tyto odkazy vedou na screenshoty s ukázkami, jak jsou některé z aspektů struktury předmětu nebo informačních okruhů rozumně implementovány ve stávajících předmětech. Zde zahrnuto pro volnou inspiraci.

Na dalších odkazech jsou inspirace z MIT OpenCourseWare?:

Další (technická) doporučení a náměty

Kromě této šablony by bylo vhodné/možné uvažovat o:

 • Systematičtější podpoře diskusních skupin a fór (viz "příklad z KIV":http://www.kiv.zcu.cz/services/phorum/index.php?3 kde je přístup k fórům také centralizovaný, nejen z jednotlivých předmětů), tak aby bylo možné někde centrálně zjistit jaká fóra jsou k dispozici
 • Zpřístupnění často se měnících informací přes RSS (typicky aktuality, fóra, odkazy, návody)
 • Možnostech užšího propojení s e-learningovými systémy, které jsou některými předměty využívány
 • Možnostech importu/konverze dat z MS Office formátů do webových
 • Mapování na čistá URL, aby bylo možné je publikovat na papíře (např. "Studenti! Čtěte web předmětu na moje.zcu.cz/studium/kiv/pia/!")

Čeho se vyvarovat

Několik věcí, které není dobré dělat:

 • Strukturovat předmět podle vyučujících (co vyučující to jedna pod-stránka) -- pro negativní příklady viz stav na KIV, předměty fakulty filo_z_ofické v portálu
  • proč? vyučující se mění, studenti fluktuují mezi cvičeními, studenta primárně zajímá informace nikoli osoba
 • Výrazně měnit strukturu stránek oproti výše uvedené šabloně
  • proč? jakmile je čtenář zvyklý na nějaké schema, nerad se přeučuje na jiné
 • Dávat možnost publikovat většinu informací (zejména administrativního charakteru) ve formátech DOC a PDF, namísto HTML
  • proč? ke čtení je třeba otevírat samostatné programy (i když se to tak uživatelům MSIE nemusí jevit) což (a) zdržuje (b) přerušuje navigaci v informacích -- pro negativní příklady viz předměty na fakultě ekonomické
  • toto samozřejmě nemusí platit pro texty přednášek a podobné materiály

Další možná úskalí

 • Takto koncipované stránky bude muset v mnoha případech kolektivně udržovat několik lidí - přednášející plus sbor cvičících. Bude jim potřeba přidělit přístupová práva a rozmyslet, zda nebude žádoucí, aby granularita přidělení byla "po stránkách" nikoli "k předmětu" (např. aby cvičící nemohli upravovat obsah spravovaný garantem předmětu).

Zpět na CourseWare.HomePage
Patří do KategorieCourseWare