Hlavní menu

Nástroje

BakalarskeStudium / HomePage

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 29 May 2008, 12:54 by PremekBrada

Kdo má být bakalář a co má studovat.

Ve čtvrtek 22.6.2006 jsme se sešli se zástupci firem prezentujících na semináři TSI (viz PredmetyKiv.TsiHome) a debatovali. Jedním z výsledků je snaha dát dohromady představu, co by z pohledu zaměstnavatelů měl umět bakalář, tedy absolvent programu INIB (http://www.fav.zcu.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/informatika/).

Současný stav viditelný z vnějšku

"Produkt KIV je člověk, který sedí sám ve špinavé malé komůrce a do noci si programuje něco, o čemž si sám myslí, že to zákazník potřebuje. Když se baví se zákazníkem, nedělá to, co chce zákazník, ale to, co si on myslí, že by měl chtít. Když zákazník trvá na svém, naštve se na něho, cítí se zneuznalý a tím naštve zákazníka." (Kerio, CCA)

Očekávaný výsledek

Úpravy obsahu a návaznosti předmětů na INIB tak, aby vedly k naplnění profilu v souladu s CC a k odstranění překryvů, a nasazení změn od 2007/2008.

Hotové dokumenty

Zdroje informací

Co je ještě třeba dodělat

mnohé dokumenty jsou již částečně nebo hodně rozpracované

 • VyukaSwi - jak by měla vypadat výuka softwarového inženýrství
 • doplnění "tabulky návaznosti předmětů": [St Racek, P.Herout] a jejich obsahu
  • tak aby naplnily ProfilBakalare
  • s využitím "profilových bloků" (aka certifikátových programů) sestavených z předmětů typu C v rozsahu cca 20 kreditů
  • + přeplněný poslední semestr (odkládání obhajoby BP na září)
  • + možnost sesazení některých odborných předmětů do nižších semestrů
 • definovat co potřebujeme od výuky předmětů z KMA, KFY a KKY v 1.-2. ročníku [St Racek]
 • VytipovaneCPredměty pokrývající (i částečně) profil bakaláře
 • dotáhnout PracovniProstredi.GlobalniPohledNaVyuku - review stávajícího obsahu předmětů, najít překryvy [Petr Lobaz + Roman Mouček]
 • korelace stávajících předmětů s ACM/IEEE Computing Curricula http://www.acm.org/education/curricula.html [Pavel Herout]
 • definovat používání angličtiny - ověřit že je opravdu povinná dle st.prgoramu, říci co málo v kterém předmětu bude v angličtině [kdo ?]
 • revize otázek k bakalářským státnicím (http://www.kiv.zcu.cz/studies/dp/bc-zaverecne-zkousky.php).

Závěrečná poznámka

Totéž by bylo velmi žádoucí následně udělat pro inženýra! (aspoň ININ/SWI http://www.fav.zcu.cz/pro-uchazece/magisterske-studium/informatika/softwarove-inzenyrstvi/)


Patří do Main.KategorieProjekty