Hlavní menu

Nástroje

BakalarskeStudium / VytipovaneCPredm

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 07 September 2006, 10:40 by PremekBrada

chybějící C předměty: SQL (plánováno do PGS a/nebo DB1?), shell (ZOS?)

 • vývojář: POKR (prezentace), PC, OOP, web, sql, WIN, UGR
 • administrátor: POKR (prezentace), web, PC, sql, server
 • scientist: MATL, ADE, PRO, POKR (prezentace)
 • POKR pokrývá kromě prezentací i řadu jiných oblastí pro výše uvedené větve zbytečných
 • ? uspořádat blokovou výuku pokrývající prezentace (light POKR) a úpravu dokumentů (light DTP)

Navrhované Céčkové předměty

 • "Úvod do grafických rozhraní"
  • GUI Swing a grafika v Javě by ze současného KIV/POOP patřily do jiného předmětu, nejlépe ve 3. semestru -- v KIV/OOP jsou proto, že GUI a grafiku v Javě nikdo nevykládá (ovšem samozřejmě se předpokládá, že je studenti umějí ;-)
  • GUI v Javě se jako vizuální programování cvičí na dvou cvičeních v PGS (nepřednáší se) -- ukazují tam i SWT
  • pokud se tato témata podaří přesunout jinam, bude v KIV/OOP prostor pro XPath? a navazující XSLT technologie -- pak by předmět zahrnul vše základní kolem zpracování XML
  • řešením je zavést "céčkový" předmět 2+2 "Úvod do grafických rozhraní" KIV/UGR, kde by se probraly základy Swing
  • totéž platí pro "sofistikované" komponenty JTable? a JTree?, které by se daly dát do KIV/UGR
  • totéž platí i pro i18n a l10n
  • ergonomie GUI
 • administrace serverů Win i Unix
  • aktualizace OS (win32, Linux), Anti{Vir|Spam} na serveru
  • periodicke ukoly (cron)
  • prace s logy na obou OS
 • webové aplikace
  • HTML+CSS
  • PHP (PHP možná v PGS)
  • nutné minimum HTTP
 • J2EE? technologie
  • pořádně servlety
  • EJB
  • Spring
  • Struts nebo JSF
  • ... transfer znalostí z CIVu? portálové skupiny na KIV => generování programátorů pro CIV i firmy