Hlavní menu

Nástroje

BakalarskeStudium / PotrebyZamestnavatelu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 05 September 2006, 14:13 by Herout

Souhrn dotazovací akce u firem, které zaměstnávají absolventy KIV. Červenec 2006.

GK Software

Německo-česká firma, pokladní a mobilní software na zakázku, Java. Cca 40 lidí, poptávka cca 10 studentů (Ing.) ročně.

 • principy distribuovaných systémů (transakce, protokoly)
 • paralelní programování (vč. synchronizovaný server-objekt, side-effecty monitoru)
 • UML - přečíst model (class, aktivity, komponenty)
 • základy konfig. managementu
 • štábní kultura kódu, názvy tříd/prvků, organizace kódu
 • praxe s prací v týmu, nejlépe získaná prací na projektu u reálné firmy během studia
 • aktualizace OS (win32, Linux), Anti{Vir|Spam} na serveru
 • periodické úkoly (cron]
 • práce s logy na obou OS
 • důraz na svatou trojici: WWW/SMTP/DNS, která dělá nejvíc problémů

Kerio

Česká firma s US pobočkou, systémový "krabicový" sw (mail server), C/C++/Java/scripty. Cca 80 lidí, poptávka cca 10 studentů ročně.

 • jsou třeba jak absolventi "softwaroví" tak "ne-softwaroví" - zákaznický servis, nasazení/implementace, vedení výběrových řízení, ...
 • Bc. role "developer" (nikoli "kodér"), "tester", + Ing. "šéf týmu"
  • v jiných kontextech/firmách také "správce" (sítě, serveru), helpdesk, GUI/HCI designér
 • rámcová znalost tvorby specifikací požadavků a oponentur - developer se jich účastní
 • praktický dopad O(n) např. na velké databázi
 • práce v týmu, přijít již se zkušenostmi s ní
 • umět psát anglicky a česky (specifikace => srozumitelnost, zdroj informací pro design a testy)
 • znalost testovacích frameworků (Ctest, JUnit?)
 • vědět něco o normách a standardech
 • Schopnosti a zkušenosti:
  • schopnost samostatně analyzovat a vyřešit problém s použitím literatury / Internetu
  • zkušenost s větším projektem
  • ladění kódu a optimalizace
  • znalost Windows i unixového OS
 • Společný vědomostní základ (pro programátory, ne třeba pro Bc. administrátora sítě)
  • jeden programovací jazyk do hloubky (např. Java: OOP, šablony, výjimky, kontejnery, multithreading, správa paměti, JIT, mechanismus class loaderu...)
  • základní algoritmy a datové struktury
  • složitost algoritmů
  • bezpečnost a stabilita (typické slabiny programů a systémů, obrana)
  • vícevláknové programování
  • operační systémy (jak OS funguje - základy)
  • sítě (základy)
  • vybraný skriptovací jazyk
 • Volitelné okruhy:
  • cokoli z předchozího seznamu do hloubky
  • databáze
  • architektura počítačů
  • assembler (i pasivně) - velká výhoda pokud se člověk pohybuje v oblasti C/C++
  • automaty a gramatiky
  • řízení projektů
  • objektové modelování
  • grafika
  • testování SW

CCA

Česká firma s EU pobočkou, informační systémy na zakázku a "krabicový" learning management, Java/.NET/Oracle. Cca 100 lidí, poptávka cca 10 studentů ročně.

 • potřebuje "kodéry"
 • databáze - triggery, uložené procedury, SQL
 • umět vytvořit datový model ze znalosti entit
 • OOP, využívání knihoven a návrhových vzorů
 • znalost fungování webu, základ HTML+CSS+JS (+ umět sahnout do ref.příručky), napsat jednoduchou webovou aplikaci
 • angličtina - připravenost na FCE
 • základní zkušenost s reálným projektem z praxe, student by se měl umět sám nabídnout co dovede
  • zkušenost s týmem a firemním procesem výhodou, ne podmínkou
 • přehled technologických znalostí - UP, MSF, analýza, design/projektování, číst UML, Oracle, Java, typy řešení projektů, "slovník ze světa IT" (CMS, BI, LMS, ERP, portál, ...)
 • základní prezentační dovednosti - prezentace před publikem uvnitř firmy (např. sdělování zkušeností ze školení), sepsání strukturované zprávy pro odborníka i neodborného čtenáře ("aby se v tom šéf během 3 minut vyznal")
  • Ing. prezentace firmy navenek

Inter-Informatics

Česká firma s pobočkami a zákazníky po EU, informační a konstrukční systémy na zakázku, Java. Cca 60 lidí, poptávka cca 10 studentů ročně.

 • schopnost komunikace (formulovat problém, prezentovat) a práce v týmu
 • angličtina - velmi dobře číst technický text (termíny), rozumné zvládnutí psané formy a konverzace (vč. telefonování)
 • databáze - SQL select/create, join, k čemu je index, constraint, tušit k čemu je trigger a vložená procedura; praktická zkušenost s robustním RDBMS (Ora, PG)
 • číst ERA diagramy, normalizace rel. schémat
 • praktická zkušenost v Javě vč. knihoven (XML, DB, JSP), základy JSF nebo Struts výhodou
  • jsou ochotni pomoci s výukou J2EE? (Struts/JSF, EJB)
 • UML - číst i psát (class, activity, state, sequence)
 • praktické používání návrhových vzorů (GoF? i J2EE?, mj. kvůli dorozumění), znát jejich výhody i možné problémy ("číst vzor odzadu", tj. od aplikovatelnosti a nevýhod, v knihách)
 • koncept webové aplikace, základy HTTP+HTML+CSS+JS - vcelku jedno jestli PHP nebo JSP nebo ASP
 • UNIX - schopnost práce v příkazové řádce, nejen Linux (např. Solaris se svým `csh`) vč. základní konfigurace a časování úloh; možná třeba spojit s výukou v DB2?
 • základy technologií - rutinně Ant, CVS/svn, JUnit?; dále Log4j, J2EE? kontejner (Tomcat, OC4J?), Struts
 • vědět k čemu slouží test a jak ho napsat - neotrávit je předem vůči testování
 • povědomí o životním cyklu SW, obvyklé role a jejich zodpovědnosti - poptávka spíše po "developer" než "kodér", vč. role údržby
 • skriptovací jazyky
 • vědět, že práce na sw projektu obsahuje i nepříjemné rutinní ale potřebné práce

Profinit

Česká firma (Praha)

 • o Bc. nemají programově zájem, potřebují Ing.

Zpět na ZnalostiDovednosti, HomePage.