Hlavní menu

Nástroje

BakalarskeStudium / ProfilBakalare

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 01 December 2006, 14:04 by PremekBrada

Kdo je to bakalář v oblastech, které nás zajímají. Soustředíme se na první dva (resp. čtyři), ty další je možné brát v prvním přiblížení jako jejich deriváty.

Obecné požadavky na bakaláře:

  • základní obecné (abstraktní) znalosti v příslušných profilech, a zároveň
  • praktická "hands on" zkušenost s jedním vzorovým systémem/jazykem v profilových tématech/předmětech

"Vývojář"

Vývojář se uplatní zejména jako kvalifikovaný programátor, tester, či pracovník údržby a podpory. Umí participovat ve třech hlavních aktivitách vývoje software - analýza, návrh, implementace - s hlavním těžištěm práce v programování. Dokáže ale také komunikovat se zákazníkem a v rámci projektového týmu - analyzovat problémy, podávat srozumitelná doporučení.

V rámci studia v bakalářském stupni programu INI získá praktické znalosti a zažité dovednosti z oblasti obecného softwarového inženýrství (objektové programování v některém často používaném jazyku, dobrá dekompozice a kvalitní kód, použití nástrojů, knihoven a vzorů, chápání vlastností algoritmů implementovaných v kódu), schopnost orientace v celém spektru činností během životního cyklu software (od sběru a analýzy požadavků až po údržbu a uživatelskou podporu), a také základní komunikační a prezentační dovednosti (práce v týmu, komunikace se zákazníkem, příprava podkladů pro projektové vedoucí). K význačným jednotlivostem, které bude zvládat, patří základy UML, databází vč. SQL, a principů vícevrstvých aplikací.

Ve studium pokračuje typicky v oboru "softwarové inženýrství", "distribuované systémy" nebo "inteligentní systémy" navazujícího inženýrského studia.

Více viz ZnalostiDovednostiVyvojar.

"Administrátor"

Administrátor se uplatní jako správce serveru nebo sítě, včetně podpory jejich uživatelů, souvisejícího programování a scriptování, základních oprav hardware a instalací software.

V rámci studia v bakalářském stupni programu INI získá praktické znalosti a zažité dovednosti v oblasti základů softwarového inženýrství (objektové programování v některém často používaném jazyku, dobrá dekompozice a kvalitní kód, použití nástrojů, knihoven a vzorů v aplikacích a jejich nasazení do provozu, chápání vlastností algoritmů implementovaných v kódu), schopnost komunikace s lidmi včetně prezentačních dovedností, a přehled problematiky operačních systémů a sítí. K významným jednotlivostem, které bude zvládat, patří správa operačních systémů Linux a Windows, a tvorba webových aplikací.

Ve studium pokračuje typicky v oboru "softwarové inženýrství", "distribuované systémy" nebo "číslicové systémy" navazujícího inženýrského studia.

Více viz ZnalostiDovednostiAdministrator.

"Technik"

Správa hadrware, instalace sítí a kabelů.

Ve studium pokračuje typicky v oboru "distribuované systémy" nebo "číslicové systémy" navazujícího inženýrského studia.

[Měli by definovat hardwaristé a/nebo technici.]

"Scientist" (potřebuje lepší jméno)

Analýza a návrh algoritmů, znalost a využívání matematického aparátu.

Ve studium pokračuje typicky v oboru "počítačová grafika" nebo "inteligentní systémy" navazujícího inženýrského studia.

[Měli by asi definovat grafici, protože v jejich oboru se to hlavně potřebuje.]


Derivované profily:

"obchodník"

Umí nakonfigurovat počítač, doporučit rozšíření, nainstalovat a upgradovat software, prodat to. ("administrátor", který umí víc prodávat než programovat.)

"kodér" nebo "tester"

Umí naprogramovat zadání, které od někoho dostane poměrně podrobně zadefinovaná. (relativně úzce zaměřený "vývojář", zažité dobré programátorské schopnosti a návyky nebo schopnost vymyslet a naprogramovat test - takto např. CCA.)

"support"

Komunikuje se zákazníky a pomáhá řešit jejich problémy ve spolupráci s vývojáři, na které deleguje složitější práce. ("vývojář", který umí víc komunikovat než programovat.)


Zpět na BakalarskeStudium.HomePage.