Hlavní menu

Nástroje

BakalarskeStudium / ZnalostiDovednostiVyvojar

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 05 September 2006, 13:50 by Herout

Obecně se vyskytující požadavky, sestupně dle četnosti v průzkumu (viz ProfilBakalare a PotrebyZamestnavatelu):

 • musí umět programovací jazyk, stačí jeden, ale skutečně pořádně
  • důvody: další jazyk se v případě potřeby naučí poměrně snadno
 • zkušenost s prací v týmu a na reálných projektech
  • důvody: ve firmě pracují z 95% v týmu
 • UML - přečíst model, případně umět vytvořit některé základní (tříd, aktivit, stavový, sekvencí)
  • důvody: komunikační prostředek ve firmě
 • základy konfiguračního managementu - práce s CVS nebo Subversion, povědomí o bug-tracking systémech
  • důvody: rutinní používání v denní práci programátora, řízení projektu (Kerio)
 • umět psát anglicky (a také česky) a rutinně číst anglické technické texty
  • důvody: komunikační jazyk ve firmě (Kerio, GK), zahraniční zákazníci, outsourcing programátorů, školení
 • schopnost dekompozice při designu, programování do rozhraní, dobrá organizace a čitelnost kódu (srozumitelnost pro ostatní vývojáře)
  • důvody: tvořit kvalitní kód který může někdo jiný oponovat a/nebo přebrat
 • používání hotových knihoven a návrhových vzorů vč. znalosti jejich výhod a nevýhod
  • důvod: snazší komunikace, úspora nákladů na vývoj
 • znalost SQL - aktivně základní DDL i DML ("select + create"), povědomí o triggerech a uložených procedurách, vyzkoušeno na robustním DB serveru (Oracle, PostgreSQL?)
  • důvod: základní dovednost
 • znalost fungování webu, schopnost vytvořit jednoduchou webovou aplikaci
  • důvod: většina aplikací má nějaké webové rozhraní
 • prezentační dovednosti - umět udělat prezentaci před publikem, umět napsat strukturovaný text srozumitelný pro odborníka i neodborníka
  • důvod: obhajoba, školení; psaní podkladů pro vedoucí
 • komunikační dovednosti - umí položit smysluplnou otázku, nekývá, že rozumí, když nerozumí
  • důvod: komunikace se zákazníkem, s kolegy, se šéfem
 • znalost testování - k čemu slouží test a jak ho napsat
  • důvod: denní chléb i programátora
 • znalost některého skriptovacího jazyka (Perl, bash)
  • důvod: automatizace rutinních činností, jednorázové úlohy

Některé zajímavé singularity:

 • principy distribuovaných systémů (transakce, protokoly) [GK]
 • paralelní programování (vč. synchronizovaný server-objekt, side-effecty monitoru) [GK]
 • programování ve vláknech (stává se čím dál častěji běžnou potřebou) [Kerio]
 • praktický dopad výpočetní složitosti na velkých datech [Kerio]
 • vědět něco o normách, standarech, zkratkách z IT [Kerio, CCA]
 • umět se sám nabídnout, "prodat" [CCA]
 • schopnost pracovat v příkazové řádce na klasickém UNIXu? (Solaris, AIX) [I-I]
 • umět programovat v C a nemít k tomu odpor [Kerio]
 • znalost více platforem -- buď je Windowsák nebo Linuxář ale chybí mix [Kerio]

Obvykle požadované technologické znalosti:

 • Ant, JUnit?, případně Log4J?
 • Subversion nebo CVS
 • Oracle nebo PostgreSQL? + JDBC
 • HTML+CSS+HTTP (případně JavaScript?)
 • XML, JAXP, základní DOM
 • .NET
 • JSP, ideálně základní Struts nebo JSF

Non-requirements, tj. co není třeba aby věděli

 • fyzika, elektronika
 • analýza požadavků, tvorba doménového modelu nebo entit
 • EJB
 • prezentace vně firmy

Postřehy a poznámky

 • "síťař z oboru DS je použitelný jako dobrý síťař, softvérář z SWI není použitelný jako dobrý databázista"
 • inženýři moc neumí dekompozici na moduly/komponenty a "programování do rozhraní"
 • jako team leadeři se víc osvědčují absolventi MFF UK než FAV.
 • chtělo by to v nějakém předmětu probrat přehled "sw eng landscape" - např. dle ISO 15504 / SPICE
 • absolventi, kteří prošli "all Java" studiem, se "nechtějí snížit na úroveň C" což je problém
 • absolventi přichází s tím že "testování je otrava"

Viz ZnalostiDovednosti