Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / FrameworkyProWebKiv

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 30 June 2009, 13:48 by PremekBrada

Projekt (semestrální práce z předmětu KIV/JET) má následující cíle:

  1. analyzovat možnosti integrace OpenCms a webových frameworků, zejména Spring MVC
    • termín 30.3.2009
  2. vyhodnotit přínosy nasazení frameworku - learning curve vs efektivita práce
  3. vytvořit vzorovou implementaci ve vybrané sadě frameworků
    • např. re-implementace modulu Osoby

Potenciální frameworky k analýze jsou Spring MVC, JPA/Hibernate, Stripes; tento výčet bude upraven na základě výsledků cíle 1.

Omezující podmínky

  • stávající architektura webových aplikací KIV -- výchozí bod, ne nutně cílový stav
  • koncepční jednoduchost (krátká learning curve) -- "příjemcem" je čerstvý absolvent KIV/PIA

Hlavní dokumenty


Ostatní dokumenty
Zpět na WebKiv.RedSys