Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / OpenCmsLogovaniTraceLevel

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 30 June 2009, 09:19 by JaroslavPavuk

Jak přinutit OpenCms aby logoval úroveň TRACE

Na této stránce se nachází rozvaha nad tím, jakým způsobem by bylo možné přinutit OpenCms, popřípadě Log4j, aby logoval úroveň TRACE - to znamená vstupy do metod, hodnotu parametru a eventuelní výstupy z metod, a výjimky.

Na výběr jsou následující možnosti:

  1. Log4J - úroveň TRACE je v Log4J od verze 1.2.12. OpenCms 7.0.5 využívá verzi 1.2.14, OpenCms 6.2.3 verzi 1.2.9. Je tedy možné využít v prostředí OpenCms 7.0.5. Problém zde představuje to, že logování musí být napevno zadrátováno ve zdrojovém kódu – tento způsob se tedy dá použít jen u námi vytvářených tříd a ne u tříd OpenCms.
  2. Některá rozšíření Log4J - napříkal implementace od JBoss?. Opět by ale muselo být logování napevno zadrátování ve zdrojovém kódu.
  3. Spring AOP - možnost použít interceptrory Springu k zapisování LOGovacích informací. Zde je ale problém, jak namapovat Interceptory na třídy OpenCms, které nejsou se Springem v žádném vztahu - nejsou definovány v ApplicationContextu. Spring ale umí vytvořit advices pouze pro beany, které se v nacházejí v ApplicationContextu, proto se toto řešení také jeví jako nepoužitelné.
  4. Java EE – Interceptory. Lze Použít. Interceptory se definují buď pomocí anotace přímo ve zdrojovém kódu, nebo pomocí externího souboru – v tomto případě by tedy se tedy dalo použít to, že by se interceptory definovaly v souboru ejb-jar.xml a ne v anotacích. Problémem tohoto řešení je závislost na Java EE Kontejneru – možné řešení do budoucna je Java EE 6, které má být umožnit rozdělení na „lehký“ a „standardní“ kontejner - první varianta má obsahovat EJB, JPA a Interceptory - potom by bylo možné vzít toto řešení. Příchod Java EE 6 je plánován na konec roku 2009.

Zpět na FrameworkyProWebKiv