WebKiv: FrameworkyProWebKiv

from Wiki KIVu

Projekt (semestrální práce z předmětu KIV/JET) má následující cíle:

  1. analyzovat možnosti integrace OpenCms a webových frameworků, zejména Spring MVC
    • termín 30.3.2009
  2. vyhodnotit přínosy nasazení frameworku - learning curve vs efektivita práce
  3. vytvořit vzorovou implementaci ve vybrané sadě frameworků
    • např. re-implementace modulu Osoby

Potenciální frameworky k analýze jsou Spring MVC, JPA/Hibernate, Stripes; tento výčet bude upraven na základě výsledků cíle 1.

Omezující podmínky


Hlavní dokumenty


Ostatní dokumenty
Zpět na WebKiv.RedSys

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/WebKiv/FrameworkyProWebKiv
Content last modified on 30 June 2009, 13:48