Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / OpenCmsValidaceVstupnichPoliFormularu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 30 June 2009, 09:21 by JaroslavPavuk

Validace vstupních polí

Máme-li v modulu formulář, u kterého je požadavek na validaci jednoho nebo více vstupních polí před zpracováním formuláře, hodí se nám použití validátorů z návrhu aplikace podle Springu.

Instalace

Není třeba instalovat nic nad rámec Spring frameworku verze 2.0 a vyšší.

Konfigurace

Prvním krokem je přidání beany validátoru do applicationContext.xml.

<bean id="zalozOsobuFormValidator" class="cz.zcu.kiv.opencms.springmvcapp.validator.ZalozOsobuFormValidator"> 
 <property name="osobaManager" ref="osobaManager" />
</bean>

Následuje navázání beany validátoru ke controlleru v springmvcapp-servlet.xml.

<bean name="zalozosobuController" class="cz.zcu.kiv.opencms.springmvcapp.controllers.ZalozOsobuFormController">
 <property name="validator" ref="zalozOsobuFormValidator" />
 ...
</bean>

Třída validátoru

Vlastní validátor je svázán s formulářem, který je namapován na jeden konkrétní domévý objekt.

Provázání s formulářem z jsp stránek

Zkrácená podoba jsp stránky náležící danému controlleru:

<form:form method="post" commandName="zalozosobu">
 <table>
  <tr>
   <td>Jmeno:</td>
   <td><form:input path="jmeno" /></td>
   <td><form:errors path="jmeno" cssClass="error"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prijmeni:</td>
   <td><form:input path="prijmeni" /></td>
   <td><form:errors path="prijmeni" cssClass="error"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td colspan="2">
    <input type="submit" value="Ulozit osobu" />
   </td>
  </tr>
 </table>
</form:form>

Namespace, chcete-li jmenný prostor form je použit ze Springu a je třeba mít v záhlaví stránky následující kód:

<%@ taglib prefix="form" uri="http://www.springframework.org/tags/form" %>

Namespace je zde použit pro provázání validovaného formuláře s vlastním validátorem, respektive pro namapování na konkrétní objekt. Ve výše uvedém příkladu je namapováno pouze jméno a příjmení z objektu Osoba přes form:input, kde path říká, na co konkrétně je dané pole namapováno. Řádek začínající form:errors pro danou path je v příkladu uveden proto, aby případné nevalidní řádky mohly být označeny jako nevalidní patřičným řetězcem z validátoru.

Vlastní validování

Třída ve zkrácené podobě musí vypadat následovně:

public class ZalozOsobuFormValidator implements Validator {

 @Override
 public boolean supports(Class arg0) {
  return Osoba.class.isAssignableFrom(arg0);
 }

 @Override
 public void validate(Object arg0, Errors errors) {
  Osoba osoba = (Osoba) arg0;

  /* Je jmeno delsi nez 2 znaky? */
  if (osoba.getJmeno() != null && osoba.getJmeno().length() < 3) {
   errors.rejectValue("jmeno", "error.shortName", null, null);
  }
 }
}
 • V metodě supports se kontroluje, zda je objekt přiřaditelný příchozímu argumentu.
 • Metoda validate slouží k vlastní validaci formuláře. Pravidla pro validaci určuje programátor. Najde-li validátor nevalidní hodnotu ve formuláři, musí nad objektem errors zavolat metodu rejectError(), kde první parametr je jméno vlastnosti validovaného objektu, ke kterému náleží daná chyba a druhý parametr je klíč, pod kterým se má hledat lokalizovaná zpráva v messages_xx.properties, která se následně zobrazí na jsp stránce formuláře.

Zpět na FrameworkyProWebKiv