Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / GrantFrvs2004

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 July 2005, 12:54 by Premek

PremekBrada.GrantFrvs2004 History

Hide minor edits - Show changes to markup

08 February 2005, 10:12 by Premek -
Changed line 24 from:
to:
 • "Aktualizované syllaby předmětů":Frvs04Predmety s odkazy na jejich webové stránky
07 February 2005, 18:04 by Premek -
Changed line 20 from:

(PDF 210KB), která se na tyto stránky odvolává.

to:

(PDF 210KB), která se na tyto stránky odvolává, a Attach:prezentace.ppt prezentace grantu Δ k závěrečnému oponentnímu řízení (PPT 35KB).

10 January 2005, 10:28 by PremekBrada -
Added line 16:

Výsledky projektu

Changed lines 18-20 from:

Výsledky projektu

to:

Na těchto stránkách jsou "technické" podrobnosti o výsledku grantu. K dispozici je také Attach:Frvs04-ZaverecnaZprava.pdf oficiální závěrečná zpráva Δ (PDF 210KB), která se na tyto stránky odvolává.

10 January 2005, 10:19 by PremekBrada -
Changed line 28 from:

Vyučující se zúčastnili celkem 8 školení pro zvýšení kvalifikace. Díky dohodě s lektorem J.Koskem bylo také možné přímo na univerzitě uskutečnit školení Docbook, které bylo z poloviny hrazeno z prostředků spoluúčasti školy na tomto projektu, a tak jej zpřístupnit více zájemcům z katedry a CIVu?.

to:

Vyučující se zúčastnili celkem 8 "školení pro zvýšení kvalifikace":Frvs04Skoleni . Díky dohodě s lektorem J.Koskem bylo také možné přímo na univerzitě uskutečnit školení Docbook, které bylo z poloviny hrazeno z prostředků spoluúčasti školy na tomto projektu, a tak jej zpřístupnit více zájemcům z katedry a CIVu?.

10 January 2005, 10:18 by PremekBrada -
Changed line 1 from:

Grant FRVŠ 2004

to:

Grant Moderní metodiky a technologie ve výuce softwarového inženýrství</h1>

Changed lines 3-6 from:

Název projektu: Moderní metodiky a technologie ve výuce softwarového inženýrství

to:

Projekt financován FRVŠ v roce 2004, č.projektu 1322/2004

Řešitel: "P.Brada":/~brada/
Spoluřešitelé: "P.Herout":/~herout/, "L.Petrlík":http://www.kiv.zcu.cz/staff/osobni.php?id_osoby=26&lang=CZ

10 January 2005, 10:15 by PremekBrada -
Changed lines 33-35 from:
to:

Po uzavření grantu nedůležité, pouze pro dokumentaci plánů.

10 January 2005, 10:03 by PremekBrada -
Changed line 18 from:
to:
10 January 2005, 10:03 by PremekBrada -
Changed lines 16-20 from:

V rámci grantu bylo pořízeno 52 titulů (13 českých a 39 anglických) v celkovém počtu 91 exemplářů (37 českých, 54 anglických) knih. Ty jsou dostupné jednak "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 19 titulů, 41 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; tj. klíčové učebnicové tituly v počtech nejméně 5ks pro české a 3ks pro anglické) a dále na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (34 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem 8 školení pro zvýšení kvalifikace.

to:

Řešení projektu přispělo k zahrnutí nových a perspektivních metodik a technologií do "obsahu předmětů":Frvs04Predmety vyučovaných řešitelem a spoluřešiteli, ke zlepšení jejich návaznosti a k vyjasnění jejich rolí. Obsah předmětů na bakalářském stupni je nyní zřetelněji přehledový a více zohledňuje perspektivní oblasti daného oboru (softwarově inženýrské dovednosti a postupy, práce s Javou a XML), a jejich vyučující čerpají z klíčových monografií při přípravě přednášek a materiálů. Předměty na magisterském stupni prohlubují vybrané partie (ASWI staví na znalosti základních dovedností a UML, PIA využívá znalost XML a Javy při tvorbě webové části vícevrstvých aplikací) a počítají s větší mírou samostatné práce studentů.

V rámci grantu bylo pořízeno 52 titulů (13 českých a 39 anglických) v celkovém počtu 91 exemplářů (37 českých, 54 anglických) knih. Ty jsou dostupné jednak "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 19 titulů, 41 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; tj. klíčové učebnicové tituly v počtech nejméně 5ks pro české a 3ks pro anglické) a dále na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (34 titulů).

Deleted line 23:
Changed line 25 from:

Řešení projektu také přispělo ke zlepšení návaznosti předmětů vyučovaných řešitelem a spoluřešiteli, a k vyjasnění jejich rolí. Obsah předmětů na bakalářském stupni je nyní zřetelněji přehledový a více zohledňuje perspektivní oblasti daného oboru (softwarově inženýrské dovednosti a postupy, práce s Javou a XML), a jejich vyučující čerpají z klíčových monografií při přípravě přednášek a materiálů. Předměty na magisterském stupni prohlubují vybrané partie (ASWI staví na znalosti základních dovedností a UML, PIA využívá znalost XML a Javy při tvorbě webové části vícevrstvých aplikací) a počítají s větší mírou samostatné práce studentů.

to:

Vyučující se zúčastnili celkem 8 školení pro zvýšení kvalifikace. Díky dohodě s lektorem J.Koskem bylo také možné přímo na univerzitě uskutečnit školení Docbook, které bylo z poloviny hrazeno z prostředků spoluúčasti školy na tomto projektu, a tak jej zpřístupnit více zájemcům z katedry a CIVu?.

Changed line 27 from:

Díky dohodě s lektorem J.Koskem bylo také možné přímo na univerzitě uskutečnit školení Docbook, které bylo z poloviny hrazeno z prostředků spoluúčasti školy na tomto projektu, a tak jej zpřístupnit více zájemcům z katedry a CIVu?.

to:
10 January 2005, 09:55 by PremekBrada -
Changed line 16 from:

V rámci grantu bylo pořízeno 55 titulů (15 českých a 40 anglických) v celkovém počtu téměř 100 exemplářů (41 českých, 55 anglických) knih. Ty jsou dostupné jednak "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 20 titulů, 48 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; tj. klíčové učebnicové tituly v počtech nejméně 5ks pro české a 3ks pro anglické) a dále na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (35 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem 8 školení pro zvýšení kvalifikace.

to:

V rámci grantu bylo pořízeno 52 titulů (13 českých a 39 anglických) v celkovém počtu 91 exemplářů (37 českých, 54 anglických) knih. Ty jsou dostupné jednak "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 19 titulů, 41 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; tj. klíčové učebnicové tituly v počtech nejméně 5ks pro české a 3ks pro anglické) a dále na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (34 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem 8 školení pro zvýšení kvalifikace.

07 January 2005, 20:09 by luki -
Changed lines 18-19 from:
to:
07 January 2005, 20:05 by luki -
Changed lines 18-19 from:
to:
07 January 2005, 17:12 by PremekBrada -
Changed line 16 from:

V rámci grantu bylo pořízeno 55 titulů (15 českých a 40 anglických) v celkovém počtu téměř 100 exemplářů (41 českých, 55 anglických) knih. Ty jsou dostupné jednak "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 20 titulů, 48 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; tj. nejméně 5ks pro české tituly a 3ks pro anglické) a dále na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (35 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem 8 školení pro zvýšení kvalifikace.

to:

V rámci grantu bylo pořízeno 55 titulů (15 českých a 40 anglických) v celkovém počtu téměř 100 exemplářů (41 českých, 55 anglických) knih. Ty jsou dostupné jednak "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 20 titulů, 48 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; tj. klíčové učebnicové tituly v počtech nejméně 5ks pro české a 3ks pro anglické) a dále na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (35 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem 8 školení pro zvýšení kvalifikace.

05 January 2005, 14:39 by PremekBrada -
Changed line 20 from:
to:
05 January 2005, 14:38 by PremekBrada -
Changed line 18 from:
to:
Changed line 20 from:
 • "Absolvovaná školení a získané dovednosti":Frvs04Skoleni - TBD
to:
05 January 2005, 14:37 by PremekBrada -
Changed line 16 from:

V rámci grantu bylo pořízeno 55 titulů (15 českých a 40 anglických) v celkovém počtu téměř 100 exemplářů (41 českých, 55 anglických) knih. Ty jsou dostupné jednak "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 20 titulů, 48 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; tj. nejméně 5ks pro české tituly a 3ks pro anglické) a dále na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (35 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem TBD školení pro zvýšení kvalifikace.

to:

V rámci grantu bylo pořízeno 55 titulů (15 českých a 40 anglických) v celkovém počtu téměř 100 exemplářů (41 českých, 55 anglických) knih. Ty jsou dostupné jednak "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 20 titulů, 48 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; tj. nejméně 5ks pro české tituly a 3ks pro anglické) a dále na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (35 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem 8 školení pro zvýšení kvalifikace.

05 January 2005, 13:22 by PremekBrada -
Changed line 16 from:

V rámci grantu bylo pořízeno celkem 55 titulů (téměř 100 exemplářů) knih dostupných "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 20 titulů, 48 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; nejméně 5ks pro české tituly a 3ks pro anglické) a na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (35 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem TBD školení pro zvýšení kvalifikace.

to:

V rámci grantu bylo pořízeno 55 titulů (15 českých a 40 anglických) v celkovém počtu téměř 100 exemplářů (41 českých, 55 anglických) knih. Ty jsou dostupné jednak "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 20 titulů, 48 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; tj. nejméně 5ks pro české tituly a 3ks pro anglické) a dále na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (35 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem TBD školení pro zvýšení kvalifikace.

05 January 2005, 13:17 by PremekBrada -
Changed line 16 from:

V rámci grantu bylo pořízeno celkem 55 titulů (téměř 100 exemplářů) knih dostupných "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 20 titulů, 48 exemplářů) a na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (35 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem TBD školení pro zvýšení kvalifikace.

to:

V rámci grantu bylo pořízeno celkem 55 titulů (téměř 100 exemplářů) knih dostupných "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 20 titulů, 48 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; nejméně 5ks pro české tituly a 3ks pro anglické) a na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (35 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem TBD školení pro zvýšení kvalifikace.

05 January 2005, 13:15 by PremekBrada -
Changed line 16 from:

V rámci grantu bylo pořízeno celkem TBD knih dostupných "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem TBD ks) a na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (TBD ks). Vyučující se zúčastnili celkem TBD školení pro zvýšení kvalifikace.

to:

V rámci grantu bylo pořízeno celkem 55 titulů (téměř 100 exemplářů) knih dostupných "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 20 titulů, 48 exemplářů) a na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (35 titulů). Vyučující se zúčastnili celkem TBD školení pro zvýšení kvalifikace.

Changed lines 22-24 from:

TBD - jak se změnily syllaby, jaké vznikly učební materiály, jak projekt ovlivnil další směrování dotčených předmětů, vazby mezi předměty a celkově st.program.

to:

Řešení projektu také přispělo ke zlepšení návaznosti předmětů vyučovaných řešitelem a spoluřešiteli, a k vyjasnění jejich rolí. Obsah předmětů na bakalářském stupni je nyní zřetelněji přehledový a více zohledňuje perspektivní oblasti daného oboru (softwarově inženýrské dovednosti a postupy, práce s Javou a XML), a jejich vyučující čerpají z klíčových monografií při přípravě přednášek a materiálů. Předměty na magisterském stupni prohlubují vybrané partie (ASWI staví na znalosti základních dovedností a UML, PIA využívá znalost XML a Javy při tvorbě webové části vícevrstvých aplikací) a počítají s větší mírou samostatné práce studentů.

Díky dohodě s lektorem J.Koskem bylo také možné přímo na univerzitě uskutečnit školení Docbook, které bylo z poloviny hrazeno z prostředků spoluúčasti školy na tomto projektu, a tak jej zpřístupnit více zájemcům z katedry a CIVu?.

04 January 2005, 11:22 by PremekBrada -
Changed line 14 from:

Plány

to:

Výsledky projektu

Changed lines 16-18 from:
to:

V rámci grantu bylo pořízeno celkem TBD knih dostupných "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem TBD ks) a na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (TBD ks). Vyučující se zúčastnili celkem TBD školení pro zvýšení kvalifikace.

Changed lines 18-20 from:

Peníze: středisko 1160 = grant, 1111 = spoluúčast KIV

to:
Changed lines 22-25 from:
Na coCelkem přidělenočerpánoZ toho KIV přidělenočerpánoPozn
školení7023401.5kolonka "služby"
knihy, cesty7546100kolonka "ostatní"
celkem14568501.5-
to:

TBD - jak se změnily syllaby, jaké vznikly učební materiály, jak projekt ovlivnil další směrování dotčených předmětů, vazby mezi předměty a celkově st.program.

Added line 24:

Changed lines 26-32 from:

Výsledný stav

V rámci grantu bylo "pořízeno celkem TBD knih":Frvs04VyslKnihy dostupných v knihovně pro studenty (celkem TBD ks) a na dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících (TBD ks).

Absolvovaná školení a získané dovednosti: TBD

to:

Pracovní materiály

Added lines 28-30:
22 November 2004, 10:49 by PremekBrada -
Added lines 32-33:
18 October 2004, 12:57 by PremekBrada -
Changed line 17 from:
to:
18 October 2004, 12:26 by PremekBrada -
Added line 27:
Changed lines 30-38 from:

V knihovně pro studenty jsou tyto knihy (autor, název, počet ks):

 • TBD

Pro potřeby vyučujících jsou k dispozici:

 • TBD

Absolvovaná školení a získané dovednosti:

to:

V rámci grantu bylo "pořízeno celkem TBD knih":Frvs04VyslKnihy dostupných v knihovně pro studenty (celkem TBD ks) a na dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících (TBD ks).

Changed line 32 from:
 • TBD
to:

Absolvovaná školení a získané dovednosti: TBD

18 October 2004, 12:23 by PremekBrada -
Changed line 18 from:
to:
18 October 2004, 12:07 by PremekBrada -
Changed line 16 from:
to:
18 October 2004, 12:07 by PremekBrada -
Changed lines 16-18 from:
to:
18 October 2004, 12:05 by PremekBrada -
Changed lines 16-18 from:
to:
18 October 2004, 12:03 by PremekBrada -
Changed lines 1-41 from:

Describe GrantFrvs2004 here.

to:

Grant FRVŠ 2004

Název projektu: Moderní metodiky a technologie ve výuce softwarového inženýrství

Cílem projektu je aktualizace obsahu a vytvoření fondu literatury v předmětech studijního programu Inženýrská informatika, obor Softwarové inženýrství. Záměrem je přitom poskytnout vyučujícím i studentům možnosti pro rychlé získání potřebných znalostí a dovedností, a jejich efektivní transfer do výuky.

Hlavními oblastmi zájmu jsou:

 • objektové a agilní metodiky (Rational Unified Process, Extreme Programming, SCRUM apod.), metody týmové práce;
 • webovské aplikace a služby (servletové technologie, standardy služeb WSDL a UDDI, serverové komponenty),
 • využití XML (XSLT, programové zpracování DOM, dokumentace a publikování pomocí formátu DocBook?).

Plány

Peníze: středisko 1160 = grant, 1111 = spoluúčast KIV

Na coCelkem přidělenočerpánoZ toho KIV přidělenočerpánoPozn
školení7023401.5kolonka "služby"
knihy, cesty7546100kolonka "ostatní"
celkem14568501.5-

Výsledný stav

V knihovně pro studenty jsou tyto knihy (autor, název, počet ks):

 • TBD

Pro potřeby vyučujících jsou k dispozici:

 • TBD

Absolvovaná školení a získané dovednosti:

 • TBD