Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / Frvs04SyllabyPremek

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 July 2005, 12:54 by PremekBrada

Syllaby předmětů s vyznačením změn na základě projektu

KIV//PIA: Historie, důvody vzniku a principy WWW. Význam popisného vyznačování a norem SGML/XML. Klientská strana web aplikací - interakce a zpracování pomocí dynamického HTML, kaskádní styly. Návrh vzhledu, struktury a správa website. Technologie na straně serveru - statické a dynamické stránky, tvorba aplikací pomocí scriptování (PHP) vs servletových technologií (Java Servlets). Služby přes web, standardy WSDL a UDDI.

KIV/ASWI: Vývoj software pomocí iterativního a inkrementálního přístupu. Objektová analýza a návrh systému na příkladu metodiky Rational Unified Process. Postup vytváření objektového modelu a architektury, použití CASE systémů. Návrh a implementace s použitím návrhových vzorů a komponent, úpravy metodami refactoringu. Konfigurační management, systémy pro správu verzí, zpracování požadavků na změny a údržba software. Systémy zabezpečení kvality softwarového procesu, metodika CMM a normy ISO 9000.

Poznámky

  • PIA: přidat Struts?
  • ASWI: odlišit RUP a Unified Process

Zpět na GrantFrvs2004.