Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / Frvs04KnihyLuki

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 July 2005, 12:54 by PremekBrada

Knihy pro L.Petrlíka - "grant FRVŠ 2004":GrantFrvs2004

3. kolo - říjen

Vše v jednom exempláři pro LP, kromě Design Patterns a Refactoring (á 3ks exemplářů do knihovny prezenčně).

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Design Patterns. Publisher: Addison-Wesley Professional; 1st edition (January 15, 1995) ISBN: 0201633612 $55

Kent Beck, Martin Fowler: Planning Extreme Programming. Addison-Wesley; 1st edition (October 13, 2000) ISBN: 0201710919 $33

Martin Fowler, Kent Beck, John Brant, William Opdyke, Don Roberts: Refactoring: Improving the Design of Existing Code. Addison-Wesley; 1st edition (June 28, 1999) ISBN: 0201485672 $55

Andrei Alexandrescu: Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied. Addison-Wesley; 1st edition (February 13, 2001) ISBN: 0201704315 $45

Joshua Bloch: Effective Java Programming Language Guide. Addison-Wesley Professional; 1st edition (June 5, 2001) ISBN: 0201310058 $40

G. Lawrence Sanders: Data Modeling. Course Technology; 1 edition (January 10, 1995) ISBN: 0877090661 $22

4. kolo - listopad

Jack Greenfield, Keith Short, Steve Cook, Stuart Kent, John Crupi (Foreword): Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools. Wiley; 1st edition (August 16, 2004) ISBN: 0471202843 $40

  • 1 ks (pro Lukiho)

James O. Coplien, Neil B. Harrison: Organizational Patterns of Agile Software Development. Prentice Hall (July 16, 2004) ISBN: 0131467409 $44

  • 1 ks (pro Lukiho)

Barbara Liskov, John Guttag: Program Development in Java: Abstraction, Specification, and Object-Oriented Design. Addison-Wesley Pub Co; 1st edition (January 15, 2000) ISBN: 0201657686 $60

  • 1 ks (pro Lukiho)

Steve McConnell?: Code Complete, Second Edition. Microsoft Press; 2nd edition (June, 2004) ISBN: 0735619670 $50

  • 1 ks (pro Lukiho)

Robert V. Binder: Testing Object-Oriented Systems: Models, Patterns, and Tools. Addison-Wesley Pub Co; 1st edition (October 28, 1999) ISBN: 0201809389 $75

  • 1 ks (pro Lukiho)

Poslední kolo - prosinec

Hana Kanisová, Miroslav Müller: UML srozumitelně. Computer Press 2004 ISBN: 80-251-0231-9 Kč 169

  • 1 ks (pro Lukiho)

Kent Beck: Programování řízené testy. Grada 2004 ISBN: 80-247-0901-5 Kč 195

  • 1 ks do knihovny

Už se nevešlo

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Návrh programů pomocí vzorů. Stavební kameny objektově orientovaných programů. Grada 2003 ISBN: 80-247-0302-5 Kč 440

  • 2 ks (do knihovny), 880Kč

(Celkem 850+600+880 = 2330Kč)