Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / Frvs04KnihyKnihovna

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 July 2005, 12:54 by luki

Knihy pořízené z "FRVŠ grantu":GrantFrvs2004 v knihovně

Tyto knihy byly pořízeny pro samostatnou práci studentů a jsou k dispozici v univerzitní knihovně.

Anglické knížky

Kent Beck:
>Extreme Programming Explained.
Addison-Wesley, 2000.
ISBN: 0-201-61641-6
3 ks

Stephen P. Berczuk, Brad Appleton:
>Software Configuration Management Patterns: Effective Teamwork, Practical Integration.
Addison-Wesley 2002.
ISBN: 0201741172
2 ks

Robert Englander:
>Developing Java Beans.
O'Reilly, 1997.
1 ks

Hans-Erik Eriksson, Magnus Penker, Brian Lyons, David Fado:
>UML 2 Toolkit.
John Wiley & Sons, 2003.
ISBN: 0471463612
2 ks

Martin Fowler, Kent Beck, John Brant, William Opdyke, Don Roberts:
>Refactoring: Improving the Design of Existing Code.
Addison-Wesley, 1999.
ISBN: 0201485672
1 ks

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides:
>Design Patterns.
Addison-Wesley Professional, 1995.
ISBN: 0201633612
1 ks

Richard Monson-Haefel:
>J2EE? Web Services.
Addison-Wesley, 2003.
ISBN: 0321146182
1 ks

Budi Kurniawan:
>Java for the Web with Servlets, JSP, and EJB: A Developer's Guide to J2EE? Solutions.
SAMS, 2002.
ISBN: 073571195X
2 ks

Craig Larman:
>Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process, 2nd ed.
Prentice Hall, 2001.
ISBN: 0130925691
2 ks

Brett McLaughlin?:
>Java & XML, 2nd ed.
O'Reilly, 2001.
1 ks

George Reese:
>Database Programming with JDBC and Java, 2nd ed.
O'Reilly, 2000.
1 ks

České knížky

Jim Arlow, Ila Neustadt:
>UML a unifikovaný proces vývoje aplikací.
Computer Press, 2003
ISBN: 80-7226-947-X
5 ks

Kent Beck:
>Programování řízené testy.
Grada, 2004.
ISBN: 80-247-0901-5
1 ks

Chuck Cavaness:
>Programujeme Jakarta Struts.
Grada, 2003.
ISBN 80-247-0667-9
3 ks

Elliotte Rusty Harold, W. Scott Means:
>XML v kostce.
Computer Press, 2003.
2 ks

Benoit Marchal:
>XML v příkladech.
Computer Press, 2002.
2 ks

Joseph Schmuller:
>Myslíme v jazyku UML.
Grada, Praha 2001.
ISBN 80-247-0029-8
5 ks

Petr Staníček:
>CSS kaskádové styly.
Computer Press 2003.
ISBN 80-7226-872-4
8 ks