PremekBrada: GrantFrvs2004

from Wiki KIVu

Grant Moderní metodiky a technologie ve výuce softwarového inženýrství</h1>

Projekt financován FRVŠ v roce 2004, č.projektu 1322/2004

Řešitel: "P.Brada":/~brada/
Spoluřešitelé: "P.Herout":/~herout/, "L.Petrlík":http://www.kiv.zcu.cz/staff/osobni.php?id_osoby=26&lang=CZ

Cílem projektu je aktualizace obsahu a vytvoření fondu literatury v předmětech studijního programu Inženýrská informatika, obor Softwarové inženýrství. Záměrem je přitom poskytnout vyučujícím i studentům možnosti pro rychlé získání potřebných znalostí a dovedností, a jejich efektivní transfer do výuky.

Hlavními oblastmi zájmu jsou:

Výsledky projektu

Na těchto stránkách jsou "technické" podrobnosti o výsledku grantu. K dispozici je také oficiální závěrečná zpráva (PDF 210KB), která se na tyto stránky odvolává, a prezentace grantu k závěrečnému oponentnímu řízení (PPT 35KB).

Řešení projektu přispělo k zahrnutí nových a perspektivních metodik a technologií do "obsahu předmětů":Frvs04Predmety vyučovaných řešitelem a spoluřešiteli, ke zlepšení jejich návaznosti a k vyjasnění jejich rolí. Obsah předmětů na bakalářském stupni je nyní zřetelněji přehledový a více zohledňuje perspektivní oblasti daného oboru (softwarově inženýrské dovednosti a postupy, práce s Javou a XML), a jejich vyučující čerpají z klíčových monografií při přípravě přednášek a materiálů. Předměty na magisterském stupni prohlubují vybrané partie (ASWI staví na znalosti základních dovedností a UML, PIA využívá znalost XML a Javy při tvorbě webové části vícevrstvých aplikací) a počítají s větší mírou samostatné práce studentů.

V rámci grantu bylo pořízeno 52 titulů (13 českých a 39 anglických) v celkovém počtu 91 exemplářů (37 českých, 54 anglických) knih. Ty jsou dostupné jednak "v knihovně pro studenty":Frvs04KnihyKnihovna (celkem 19 titulů, 41 exemplářů ve více kusech jako studijní literatura; tj. klíčové učebnicové tituly v počtech nejméně 5ks pro české a 3ks pro anglické) a dále na "dlouhodobou výpůjčku pro potřeby zúčastněných vyučujících":Frvs04KnihyVyucujici (34 titulů).

Vyučující se zúčastnili celkem 8 "školení pro zvýšení kvalifikace":Frvs04Skoleni . Díky dohodě s lektorem J.Koskem bylo také možné přímo na univerzitě uskutečnit školení Docbook, které bylo z poloviny hrazeno z prostředků spoluúčasti školy na tomto projektu, a tak jej zpřístupnit více zájemcům z katedry a CIVu?.


Pracovní materiály

Po uzavření grantu nedůležité, pouze pro dokumentaci plánů.

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/PremekBrada/GrantFrvs2004
Content last modified on 12 July 2005, 12:54