Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / Frvs04VyslKnihy

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 July 2005, 12:54 by PremekBrada

Knihy z "grantu FRVŠ 2004":GrantFrvs2004

Nejprve dostupné pro studenty v knihovně, níže pak pro práci vyučujících.

Pro studenty

Staníček Petr : CSS kaskádové styly Computer Press 2003 ISBN 80-7226-872-4 197,- Kč 3ks do knihovny, výpůjční doba 1 týden
=> v knihovně celkem 5ks

Chuck Cavaness : Programujeme Jakarta Struts Grada 2003 ISBN 80-247-0667-9 590,- Kč 3ks do knihovny, 1x prezenčně, 2x výpůjční doba 1 měsíc
=> v knihovně 2ks knihy z toho 1 prezenčně

Richard Monson-Haefel : J2EE? Web Services Addison-Wesley 2003 ISBN: 0321146182 USD 50 1ks do knihovny prezenčně
=> v knihovně 1ks prezenčně

Arlow Jim, Neustadt Ila : UML a unifikovaný proces vývoje aplikací Computer Press 2003 ISBN 80-7226-947-X 369,- Kč 5ks do knihovny
=> v knihovně 1 ks v originále a 7 ks v češtině

Budi Kurniawan : Java for the Web with Servlets, JSP, and EJB: A Developer's Guide to J2EE? Solutions SAMS 2002 ISBN: 073571195X USD 50 2ks do knihovny
=> v knihovně 4 ks

(TBD dokončit - LP, PH)

Pro vyučující

P.Brada

Richard Monson-Haefel : J2EE? Web Services Addison-Wesley 2003 ISBN: 0321146182 USD 50

Budi Kurniawan : Java for the Web with Servlets, JSP, and EJB: A Developer's Guide to J2EE? Solutions SAMS 2002 ISBN: 073571195X USD 50

Luke Welling, Laura Thomson : PHP and MySQL? Web Development, Second Edition SAMS 2003 ISBN: 067232525X USD 50

Bollinger Gary, Natarajan Bharathi : JSP - Java Server Pages Grada 2003 ISBN 80-247-0340-8 390,- Kč

Arlow Jim, Neustadt Ila : UML a unifikovaný proces vývoje aplikací Computer Press 2003 ISBN 80-7226-947-X 369,- Kč

Stephen H. Kan : Metrics and Models in Software Quality Engineering (2nd Edition) Addison-Wesley 2002 ISBN: 0201729156 USD 60

Anneke Kleppe, Jos Warmer, Wim Bast: MDA Explained: The Model Driven Architecture: Practice and Promise Addison Wesley 2003 ISBN: 0-321-19442-X USD 35

Stephen P. Berczuk, Brad Appleton : Software Configuration Management Patterns: Effective Teamwork, Practical Integration Addison-Wesley 2002 ISBN: 0201741172 USD 40

Anne Mette Jonassen Hass : Configuration Management Principles and Practice Addison-Wesley 2002 ISBN: 0321117662 USD 50

L.Petrlík

Craig Larman: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process (2nd Edition) * Prentice Hall PTR; 2nd edition (July 13, 2001) ISBN: 0130925691 USD 47

(TBD dokončit - PB, LP, PH)