Hlavní menu

Nástroje

SlovnikTerminologie / StrucneShrnuti

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 23 May 2013, 20:12 by MartinKozisek

Základní ideou tohoto projektu je vytvořit slovník odborné terminologie, který by pro jednotlivé anglické slovní výrazy uváděl jejich překlady tak, jak byly v různých počítačových publikacích či softwarovém vybavení přeloženy, s poznámkami konkrétních osob, zda tyto překlady jsou vhodné či nikoli.

Přínosy projektu

Každým rokem vychází v České republice desítky počítačových publikací, které jsou překladem renomovanyých zahraničních titulů. Stejně tak se lokalizují softwarové produkty či jejich nové verze. Z objektivního pohledu je však kvalita těchto překladů přinejmenším sporná. Důvodem nebývá nízká odbornost překladatelů, ale neexistence obecně přijatých a snadno dostupných standardů pro překlad nové počítačové terminologie.

Některé termíny jsou proto překládány různým způsobem, přičemž jednotnost mnohdy není zaručena ani v rámci jednoho nakladatelství. Mezi uživateli a experty se tak rozšířilo všeobecné povědomí o tom, že české překlady počítačových publikací nemají vysokou úroveň. Čtenáři často preferují originál, nejčastěji v angličtině, což diskriminuje tu část čtenářské obce, která jazykovými znalostmi nedisponuje.

Navrhujeme proto vytvoření internetového slovníku, který by umožňoval sdílení jednotné počítačové terminologie, do kterého by mohl přispívat kterýkoli registrovaný uživatel. Tvorba slovníku bude moderována počítačovými experty s potřebným jazykovým vybavením.

Domníváme se, že v realizace navrhovaného řešení pomůže pozvednout nejen kvalitu českých překladů počítačových publikací, ale i všeobecné mínění o určité kultuře (úrovni) v této oblasti. To by následně mělo napomoci zvýšit preference čtenářů ve prospěch překladových publikací a tedy i jejich prodejnost, a snížit diskriminaci těch čtenářů, kteří nemají možnost si cizojazyčné originály obstarat nebo přečíst.

Stručné shrnutí funkčnosti a implementace

Plány do budoucna

Funkce, které se mohou stát součástí aplikace: