Hlavní menu

Nástroje

SlovnikTerminologie / EraModel

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 24 May 2013, 00:08 by MartinKozisek

ERA model

Aktuální k 20.5. 2013 - verze 2.8

Pozn.: K vygenerování ERA modelu byl použit program DbVisualizer

Staré ERA modely

Popis tabulek

tabulkaodpovídající DAOkomentář
abbreviation_enAbbreviationDao?zkratky k anglickým slovům
abbreviation_en_historyAbbreviationHistoryDao?historie akcí nad danou zkratkou
commentsCommentDao?komentáře uživatelů
configurationConfigDao?konfigurace integrace s jinými slovníky)
dictionary_csTranslationDao?překlady k anglickým termínům (slovům)
dictionary_cs_historyTranslationHistoryDao?historie akcí nad českým překladem
dictionary_enWordDao?anglické termíny (slova)
dictionary_en_historyWordHistoryDao?historie akcí nad anglickým termínem (slovem)
dictionary_en_abbreviation_en-propojovací tabulky mezi zkratkou a k ní odpovídajícmi slovy
linksLinkDao?odkazy na jiné stránky
messagesMessageDao?zprávy (komentáře) u projektů
picturesPictureDao?správa obrázků - aplikace v současnosti nenabízí funkčnost, která by tuto tabulku využívala
projectsProjectDao?správa projektů
projects_dictionary_csProjectDao?seznam překldů přiřazených k projektům
projects_usersProjectDao?seznam uživatelů přiřazených k projektům
see_alsoWordDao?související slova - propojení slova s jiným slovem
sourcesTranslationDao?"vazební tabulka" mezi zdrojem a překladem
sources_typesSourcesTypesDao?slovní (české) označení zdroje
statesStateDao?stavy - schváleno X neschváleno
tags_csTag_csDaočeské značky - štítky
tags_cs_dictionaryTag_csDaovazební tabulka mezi štítky a překlady
texts-v současnosti se nepoužívá
translation_proposalTranslationProposalDao?návrhy překladů od nepřihlášených uživatelů
usagesUsagesTypesDao?typy úzusů
usersUserDao?uživatelé
votesVoteDao?hlasování - hodnocení překladů
wishlistWishListDao?návrhy slov, zkratgek a překladů na přidání do slovníku od nepřihlášených užovatelů