Hlavní menu

Nástroje

SlovnikTerminologie / Plany

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 23 May 2013, 19:56 by MartinKozisek

Plány do budoucna

Náměty

Náměty a nedostatky objevené při práci na verzi 2.8 (LS 2013)

Projekty

Kompletně zrevidovat a předělat. V současnosti neintuitivní používání a nenabízející základní funkčnost.

Štítky

Odstranit chyby. Bylo by možná vhodné přesunout správu z frontendu do administračního rozhraní.

Odchytávání výjimek při práci s DB

v aplikaci nejsou v současnosti zachytávány všechny výjimky při volání metod z DAO. Viz: http://wiki.kiv.zcu.cz/SlovnikTerminologie/ExceptionHandling

Nápověda na webu

Aplikace se zesložiťuje a rozumná nápověda na stránkách SPOTu? chybí. Lze čerpat z UzivatelskaDokumentace .

Import, Export

Import byl po vytvoření nového vzhledu nefunkční -> odstaven. Bylo by vhodné znovu implememntovat (nebo opravit původní zdrojáky) - importovat by mohl admin, registrovaný uživatel do projektu.

Export by bylo vhodné předělat - v současnosti vygeneruje zmršený HTML soubor (bez zkratek) - byl by lepší texťák ve vhodném tvaru (csv).

Notifikace - mail

Těla mailů jsou v současnosti vytvářeny přímo v konkrétních kontrolérech a to pouze v anglickém jazyce. Zvážit lepší řešení - např. implementaci třídy, která by se starala o vytváření mailů (v nastaveném jazyce).

Slovní zásoba

  • naplnění slovníku zkratkami (nová funkčnost)
  • revize stávajícíh slov ve slovníku - v současnosti je většina slov ve slovníku neschválena - mimo jiné způsobuje zdloooouhavé načítání stránky "Schvalování slovní zásoby" v adm. rozhraní. -> Projít a schválit nebo odstranit.

Další nedostatky

  • Oprávnění - zamyslet se nad rozdílem mezi adminem a moderátorem. V současnosti není v aplikaci rozlišováno
  • Vazby v DB - v některých tabulkách nejsou nastaveny cizí klíče.
  • Refactoring DAO - používání magických čísel (např. pro schváleno/nescháleno se místo konstant vyskytují čísla 1/2)

Starší plány

Funkce, které se mohou stát součástí aplikace po dokončení základu. Jedná se o soupis nápadů, které nemusejí být realizovány.

Aktuality a jejich správa

Zobrazování a správa krátkých textových zpráv (novinky v systému). Administrace zpráv bude součástí administračního rozhraní a přístup ke správě budou mít editoři a administrátoři. Tento bod je návrh a není zohledněn v datovém modelu.

Přístup: editoři, administrátoři

Správa odkazů na externí zdroje

V administračním rozhraní bude k dispozici správa odkazů na externí zdroje informací. Pod externím zdrojem může být myšlena webová stránka, dokument apod.

Tento bod je návrh a není zohledněn v datovém modelu.

Přístup: editoři, administrátoři

Interní diskusní fórum

Jednoduché fórum, které bude k dispozici pro interní diskusi editorů a administrátorů. Bude součástí administračního rozhraní.

Tento bod je návrh a není zohledněn v datovém modelu.

Přístup: editoři, administrátoři

Veřejné diskusní fórum

Jednoduché diskusní fórum.

Tento bod je návrh a není zohledněn v datovém modelu.

Přístup: všichni registrovaní uživatelé

Stránka „pro webmástery“

Jednoduchá stránka s užitečnostmi pro webmástery. Viz http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/pro-webmastery

Přístup: všichni uživatelé

Správa textových informací (stránek)

V rámci aplikace bude potřeba zajistit publikaci textových informací. Správa bude probíhat v rámci administračního rozhraní a bude ji moci provádět editor či administrátor.

Přístup: editoři, administrátoři

Hodnocení kvality komentářů

Hodnocení kvality komentářů, jako je tomu například v diskusích na serveru Root.cz.

Přístup: všichni registrovaní uživatelé

Administrace nastavení systému

Stránka s nastavováním jednotlivých parametrů systému. Stránka bude k dispozici v rámci administračního rozhraní a budou k ní mít přístup pouze administrátoři aplikace.

Přístup: administrátoři