Hlavní menu

Nástroje

SlovnikTerminologie / UzivatelskaDokumentace

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 30 September 2013, 16:35 by psiml

Uživatelská dokumentace

Uživatelská část

Registrace nového uživatele

Zaregistrování nového uživatele lze provést na stránce s registrací, kde vyplníte potřebné údaje a kliknete na tlačítko "Registrovat". Od verze 2.8 je z důvodu ochrany proti spambotům použita captcha. Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám přijde email s aktivačním kódem, který vložíte společně s Vámi zvoleném přihlašovacím jménem do jednoduchého aktivačního formuláře. Ujistěte se, že jste aktivační kód zkopírovali/přepsali z emailu do formuláře správně. Altivační kód nesmí obsahovat žádné mezery (ani jiné bílé znaky) na začátku, uprostřed nebo na konci. Pokud proběhne aktivace úspěšně, můžete se rovnou přihlásit

Přihlášení

Přihlášení se provede kliknutím na "Přihlášení" v horním menu. Po přihlášení se v hroním menu objeví políčka s možnostmi pro přihlášeného uživatele (viz následující obrázek).

?
 • Přidat slovo - možnost přidat slovo (s překladem) a zkratku.
 • Můj profil - Dashboard uživatele - všechny důležité informace týkající se uživatele a jeho aktivity.
 • Nastavení účtu - možnost změnit heslo, email atd.

Vyhledávání

Po zadání řetězce do vyhledávacího políčka se zobrazí výsledek vyhledávání, který je popsán na následujícím obrázku.

Detail slova (odborného termínu)

Po kliknutí na slovo (ve výsledku vyhledávání, abecedním seznamu atd.) se zobrazí detail slova, který je popsán na následujícím obrázku.

Přidat slovo (zkratku) do slovníku

Přihlášený uživatel

Najetím myši na svoje jméno a kliknutím na "Přidat slovo" se zobrazí odpovídající formulář. Po přidání jsou vložené záznamy neschváleny, dokud je neschválí admin. Pozn.: V aplikaci jsou další formuláře, které nabízejí například přidání slova z výsledku vyhledávání nebo přidání slova ke zkratce v detailu zkratky. Tyto formuláře odkazují na výše zmíněný formulář, který předvyplní zadanými daty.

Nepřihlášený uživatel

Může navrhnout přidání nového slova (i se zkratkou a překladem) - formulář je nabízen dole ve výsledcích vyhledávání. Po přidání jsou vložené návrhy nepřístupné běžným uživatelům, dokud neprovede admin schválení návrhů - vložení do slovníku.

Přidat překlad k existujícímu slovu

Přihlášený uživatel

Překlad lze přidat 2 způsoby:

 • kliknutím na "+Přidat překlad" v detailu slova
 • najetím myši na slovo v seznamu slov (výsledky vyhledávání, abecední seznam atd.) se zobrazí tlačítko pro přidání překladu

Nepřihlášený uživatel

Může přidat návrh na překlad kliknutím na "+Přidat překlad" v detailu slova. Vložený překlad se u slova zobrazí až po schválení adminem.

Vyžádání nového hesla

Pro využití této funkce samozřejmě nemusíte být přihlášeni. Pokud jste zapomněli své heslo, na stránce http://spot.zcu.cz/prihlaseni se nachází odkaz na http://spot.zcu.cz/spot/zapomenuteHeslo, kde stačí vyplnit pouze svůj Login a kliknout na tlačítko "Odeslat nové heslo", systém Vám automaticky vygeneruje nové heslo a zašle na email uvedený při Vaší registraci.

Nahlášení problému, stížnosti, návrhu

Pro využití této funkce musíte být přihlášeni. Odkaz na jednoduchý formulář pro nahlášení problému, chyby, přání, připomínky nebo návrhu se nachází v Slovník (horní menu) -> Kontakt - (Odeslat email). Stačí zvolit typ zprávy, vyplnit předmět a tělo zprávy(prosíme podrobně) a kliknout na tlačítko "Odeslat".

Administrátorská část

Pro zobrazení administrátorské části musíte mít administátorská práva, pro jejich získání kontaktujte administrátora aplikace, kde lze využít připravený odkaz pro napsání emailu.

Ve správě slovníku i aplikace jsou k dispozici checkboxy pro hromadné akce, kterými jsou mazání a v některých případech povolení či dočasné zakázání daného prvku.

Kromě již zmíněných checkboxů je k dispozici celkem šest ikon, z nichž jsou tři klikatelné a to:

 • ikona ? - slouží pro editaci
 • ikona ? - slouží pro aktivování uživatele (uživatel se tedy nemusí aktivovat pomocí aktivačního kódu)
 • ikona ? v sekci "Správa wishlistu" a "Návrhy překladů" - schválení

Další ikony slouží pouze jako indikace stavu a mění se podle situace:

V případě editace či vkládání nového se vždy zobrazí formulář na stejné stránce jako editovaná položka.

Schvalování slovní zásoby

Jedná se o hlavní část administračního rozhraní, která umožňuje schvalovat slova, překlady a zkratky přidaný běžnými přihlášenými uživateli. Nově vytvořené rozhraní umožňuje filtrování podle uživatele a řazení podle abecedy a času (vzestupně i sestupně). Nově je také možno schvalovat jen část z návrhu – například mohu schválit slovo bez navrženého překladu. Co se má schválit a co ne se vybere jednoduše zaškrtnutím příslušných políček. Ukázka rozhraní je na následujícím obrázku.

Pro schválení slova s překladem i zkratkou stačí zaškrtnout první políčko – sloupec "Vybrat" – schválí se celá řádka. Pro schválení jen části se zaškrtnutím vybere, co se má schválit. Schválení všeho, co je označené, se provede kliknutím na tlačítko "Schválit označené".

Správa komentářů

Opět je zde možnost vyhledávání v komentářích. Vyhledávání probíhá v předmětu komentáře a v samotném textu komentáře.

U každého komentáře je primárně zobrazen předmět komentáře a k jakému slovu patří. Po kliknutí na předmět komentáře se u toho konkrétního zobrazí úvodní text komentáře.

Opět je zde možnost hromadné akce a to smazání komentáře. Dále se nabízí možnosti filtrace.

Filtrovat komentáře se dá přes uživatele, který jej přidal. Také je možnost nastavit časově od kdy do kdy se mají komentáře zobrazovat.

Správa projektů

Názvy projektů se zde zobrazují abecedně a je zde možnost povolení a dočasné zakázání projektu.

Správa typů zdrojů

Stejně jako u projektů je zde zobrazen název typu abecedně. Hromadná akce je zastoupena mazáním. Dále je možnost editovat typ zdrojů.

Je zde také možnost založení nového typu zdrojů.

Správa úzů

Zde je to také stejné jako u dvou předchozích. Zobrazeny jsou názvy úzů abecedně. Hromadná akce je také zastoupena mazáním. Opět je možnost úzus editovat.

Je zde také možnost založit nový úzus.

Správa wishlistu

Nepřihlášený uživatel může přidat návrh slova, zkratky a překladu pro přidání do databáze slovníku. Tyto návrhy jsou vloženy do tabulky "wishlistu". Tuto tabulku lze spravovat kliknutím na "Správa wishlistu" na hlavní stránce administračního rozhraní. Příklad zobrazené stránky je na následujícím obrázku.

Možnosti:

 • odstranění návrhu – zaškrtnutím příslušného políčka a kliknutím na tlačítko "Odstranit"
 • úprava – kliknutím na ikonku tužky v pravé části se zobrazí formulář, přes který lze editovat slovo, překlad a zkratku
 • schválení – kliknutím na modrou ikonku s bílým trojúhelníčkem se provede schválení příslušného slova, zkratky, překladu a jejich propojení

Po schválení jsou jednotlivé části vloženy do odpovídajících tabulek (slovo do tabulky slov, zkratka do tabulky zkratek a překlad do tabulky překladů), propojeny a automaticky schváleny. Poznámka: Záznamy v tabulce wishlistu nejsou přístupné běžným uživatelům (nejsou například ve výsledcích vyhledávání a podobě).

Návrhy překladů

Nepřihlášený uživatel může v detailu slova kliknout na „Přidat překlad“ a přes zobrazený formulář lze vložit návrh překladu k již existujícímu slovu. Tyto návrhy zadané nepřihlášenými uživateli jsou vkládány do samostatné tabulky, jejíž správu lze provádět přes odkaz „Návrhy překladů“ v administračním rozhraní. Příklad zobrazené stránky je na následujícím obrázku.

Možnosti:

 • odstranění návrhu – zaškrtnutím příslušného políčka a kliknutím na tlačítko "Odstranit"
 • úprava – kliknutím na ikonku tužky v pravé části se zobrazí formuláře, přes který lze editovat překlad
 • schválení – kliknutím na modrou ikonku s bílým trojúhelníčkem se provede schválení překladu k příslušnému slovu

Poznámka: Záznamy v tabulce návrhů překladů (translation_proposal) nejsou přístupné běžným uživatelům (nejsou například ve výsledcích vyhledávání a podobě).

Správa uživatelů

V této části lze využít vyhledávání uživatele. Může tak udělat buď pomocí vyhledávání přes login uživatele, nebo může využít filtru uživatelů (pokud login nezná). Uživatele lze filtrovat přes:

 • projekty, ke kterým patří
 • práva uživatele
 • stav uživatele

Uživatele jsou vypisováni abecedně.

Další možností je založení nového uživatele. Po zvolení této možnosti se zobrazí na konci stránky formulář stejný jako při klasické registraci uživatele. Po správném vyplnění formuláře může tedy administrátor založit nového uživatele bez zbytečných starostí s jeho autorizací.

U každého uživatele je možnost zobrazit jeho jméno a příjmení, a to kliknutím na login.

Správa odkazů

U každého odkazu je primárně zobrazen název odkazované stránky a její URL. Po kliknutí na název odkazované stránky se u té konkrétní zobrazí i její popis.

Opět je zde možnost hromadné akce a to smazání odkazu. Dále se nabízí možnosti editace vybraného odkazu a vložení nového.

Správa integrací

Lze povolit/zakázat moduly integrované do SPOTu? (v současnosti:ABZ slovník, Foldoc).

Správa štítků

Pro administraci štítků klikněte na odkaz Správa štítků. Zobrazí se dva totožné stromy, které znázorňují hierarchii štítků - kořenem stromu je štítek Root.

Se štítky je možné provádět následující operace:

 • Přidat nový štítek - je nutné, aby byl z pravého stromu vybrán rodič nového štítku a aby bylo vyplněno jméno nového štítku.
 • Přejmenovat štítek - je nutné, aby byl z pravého stromu vybrán štítek, který se bude přejmenovávat, a aby bylo vyplněno nové jméno štítku.
 • Smazat štítek - je nutné, aby byl z levého stromu vybrán štítek, který se bude mazat.
 • Přesunout štítek - jedná se o změnu nastavení rodiče pro jeden konkrétní štítek a jeho podstrom. Je nutné, aby byl z levého stromu vybrán štítek, který se přesune. Z pravého stromu pak vyberte štítek, který bude novým rodičem.
 • Sloučit štítky - štítek z levého stromu se spojí se štítkem z pravého, veškerá přiřazená slova levého štítku se přesunou k pravému a levý štítek zanikne. Je nutné, aby byl z levého stromu vybrán štítek, který se sloučí (a následně zanikne). Z pravého stromu pak vyberte štítek, který převezme všechna slova zanikajícího štítku.

Import slov ze souboru

Pro využití této funkce musíte být přihlášeni jako moderátor nebo administrátor. Pokud jste přihlášeni do projektu, importovaná slovní zásoba se nastaví jako neveřejná a bude ji možno zobrazit jen v rámci projektu. V případě, že nejste přihlášeni do projektu, bude slovní zásoba nahrána jako veřejná a bude rovnou schválena.

Pro import souboru klikněte na odkaz Import slovní zásoby, na této stránce se nacházi i podrobný návod k importu slov. Pro výběr souboru klikněte na Procházet a klikněte na tlačítko Přidat slova ze souboru. Na následující stránce bude zobrazen náhled s maximálně 20 řádky. Pokud se má v těchto řádkách nacházet více překladů, je zobrazen pouze jeden. Pro konečné vložení termínu do databáze klikněte na tlačítko Schválit, v opačném případě na Zahodit