Hlavní menu

Nástroje

PredmetyKiv / TsiOrganizacniInformace

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 11 October 2006, 17:06 by PremekBrada

Čili co a jak můžete udělat pro to, abyste získali zápočet ;-)

Formality předmětu

Předmět je akreditován jako KIV/TSI, dotace 2 kredity, pro oba semestry (viz STAG). Je možné si jej zapsat pouze 1x -- to je záměr, aby se studenti na předmětu mohli vystřídat. Nic ale nebrání tomu, aby se zájemci seminářů účastnili dobrovolně několik semestrů po sobě, bude to naopak vítáno neboť témata se obvykle neopakují a jsou vždy zajímavá.

Doporučené vstupní znalosti (předměty): Java, relační databáze, softwarové inženýrství, webové aplikace (KIV/OOP, KIV/ZSWI, DB2?, KIV/ASWI, KIV/PIA) -- předmět je určen především pro studenty 4. a 5. ročníků se zájmem a základními znalostmi z těchto oblastí.

Podmínky pro získání zápočtu

Máte 3 možnosti, jak si zápočet vysloužit:

  1. Aktivní účastí na semináři. Tím se myslí časté kladení smysluplných dotazů a občasné "diskuse na úrovni" s přednášejícími. Pokud se vám aktivita bude dařit, přihlížející garant si ji zaznamená do TsiMonitorAktivity a bude nasčítávat až k zápočtu. (Formální detaily by šly stanovit, např. stylem aspoň 5 dotazů za semestr, ale doufám, že to nebude nutné.)
  2. Účastí na projektu. Některé prezentující firmy zaslaly náměty na TsiTemataProjektu, tj. praktické práce různého druhu (průzkum technologií, implementace něčeho smysluplného menšího rozsahu, analytická práce, apod.). Pokud se na některém projektu s příslušnou firmou domluvíte, a na konci semestru od firmy dostanu dobrozdání že jste jej úspěšně realizovali, máte zápočet.
  3. Nastudováním odborného textu. Jsou v softwarovém inženýrství "leading edge" témata a/nebo technologie, které občas stojí za to prozkoumat či se o nich vůbec dozvědět. Budou tedy k dispozici TsiTemataEseji, kde si vyberete, nastudujete příslušné články či kapitoly, a napíšete o tom 2-3stránkové shrnutí.

Zápočet tedy není "za docházku", protože to považuji za velmi nízký přístup vzhledem k povaze a účelu semináře.


Zpět na TsiHome.