Hlavní menu

Nástroje

PredmetyKiv / TsiTemataProjektu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 26 January 2007, 18:25 by PremekBrada

Cílem projektů je dát studentům možnost participovat na praktických aktivitách souvisejících s prací firem (s jejichž řešením se příliš nepospíchá) a seznámit se tak s některou používanou technologií či metodikou podrobně.

Následuje přehled témat projektů, které firmy prezentující na semináři vypisují pro studenty, seřazený podle názvů firem vzestupně.

2006/2007 Zimní semestr

Aimtec

 • Faktory ovlivňující výkon JVM pro serverové aplikace
  • Úkolem je zhodnotit vliv architektury, operačního systému, nastavení JVM apod., aby bylo možné optimálně vyladit serverovou aplikaci.
 • Technika ladění SQL dotazů vytvářených JDBC ovladačem jTDS
  • Projekt má za úkol najít vhodný způsob, jak ladit dotazy, které se do databáze (Microsoft SQL Server 2005) posílají pomocí jTDS ovladač. jTDS výborně dotazy optimalizuje, což je dobré pro výkon, ale těžko použitelné pro jejich ladění (např. přes MS SQL profiler).

Profinit

 • Porovnání vývoje GUI pomocí web frameworks vs. JFace? s důrazem na produktivitu práce a centrální správu systému
 • Porovnání vývoje GUI pomocí web frameworks generujících html na straně serveru vs. AJAX s důrazem na produktivitu práce
 • Porovnání test frameworks pro unit testování v Java
 • Porovnání použitelnosti Java O/R frameworku při složitějších O/R modelech
 • Měření a odhadování pracnosti a času
 • Porovnání výkonu Java O/R frameworku
 • Porovnání vlastností Message oriented Middleware
 • Porovnání vlastností komponentově orientovaných javových web frameworku

SoftEU?


Zpět na TsiHome.