Hlavní menu

Nástroje

PredmetyKiv / HomePage

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 08 February 2010, 22:11 by PremekBrada

PredmetyKiv.HomePage History

Hide minor edits - Show changes to markup

08 February 2010, 22:11 by PremekBrada -
Added line 6:
  • JetHome - Java technologie pro enterprise aplikace
21 September 2009, 19:43 by PremekBrada -
Changed lines 6-7 from:
to:
21 September 2009, 19:41 by PremekBrada -
Changed lines 6-7 from:
  • ZimHome? - Znalostní a informační management
to:
21 September 2009, 19:40 by PremekBrada -
Changed lines 6-7 from:
to:
  • ZimHome? - Znalostní a informační management
04 October 2006, 17:53 by PremekBrada -
Changed lines 5-6 from:
  • TtsiHome - výběrový seminář "Technologie a trendy v softwarovém inženýrství":TtsiHome
to:
  • TsiHome - výběrový seminář "Moderní trendy v softwarovém inženýrství":TsiHome
23 May 2006, 12:24 by PremekBrada -
Changed lines 1-4 from:

Wiki pro předměty KIV

Hlavně pro informace dočasného charakteru a/nebo takové, které mají editovat i studenti.

to:

Wiki pro předměty KIV -- hlavně pro informace dočasného charakteru a/nebo takové, které mají editovat i studenti.

23 May 2006, 12:09 by PremekBrada -
Changed line 14 from:
to:
23 May 2006, 11:53 by PremekBrada -
Changed lines 11-14 from:

Nově zřizované předměty nechť si si založí vlastní úvodní stránku nazvanou XyzHome kde Xyz je zkratka předmětu. I další stránky předmětu pak musím mít tuto "předponu". Viz stránky ASWI.

to:

Nově zřizované předměty nechť si si založí vlastní úvodní stránku nazvanou XyzHome kde Xyz je zkratka předmětu. I další stránky předmětu pak musím mít tuto "předponu". Viz stránky ASWI.


Viz CategoryPredmety

23 September 2005, 11:54 by PremekBrada -
Changed lines 7-8 from:
to:
  • TtsiHome - výběrový seminář "Technologie a trendy v softwarovém inženýrství":TtsiHome
23 September 2005, 11:50 by PremekBrada -
Changed lines 7-8 from:
to:
13 September 2005, 11:33 by PremekBrada -
Added lines 9-10:

Jak přidat předmět

24 August 2005, 09:02 by PremekBrada -
Changed lines 7-8 from:
to:
28 June 2005, 08:18 by PremekBrada -
Added line 6:
  • PiaHome - pro studenty "PIA a PPI":http://www.kiv.zcu.cz/~brada/vyuka/pia/ vyučovaného P.Bradou
25 February 2005, 13:03 by Premek -
Changed lines 1-7 from:

Describe HomePage here.

to:

Wiki pro předměty KIV

Hlavně pro informace dočasného charakteru a/nebo takové, které mají editovat i studenti.

  • AswiHome - pro studenty "ASWI":http://www.kiv.zcu.cz/~brada/vyuka/aswi/ vyučovaného P.Bradou

Nově zřizované předměty nechť si si založí vlastní úvodní stránku nazvanou XyzHome kde Xyz je zkratka předmětu. I další stránky předmětu pak musím mít tuto "předponu". Viz stránky AswiHome ASWI?.