Hlavní menu

Nástroje

PredmetyKiv / JetHome

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 15 April 2014, 18:57 by Kaas

Pracovní materiály k JETu?.

Rozpis týmů na prezentace

Obsazujte prosím vždy první volný termín v daném dnu

úterý 15.4.2014 v EU 102

11:15 EEG/ERP portál (články, administrace, historie) - Zanešenej větrák
11:30 Peněženka k ukládání přístupových údajů - Vopalecký, Šlapa
11:45 GUI pro konfiguraci aplikací Cizineckého informačního systému - Augusta, Dékány, Krupička, Piryatynskyy
12:00 Prohlížení importních/exportních tabulek v DCIx? - Výškrabka

12:30
12:45
13:00
13:15

středa 16.4.2014 v EU 102

11:15 Úvodní implementace frameworku Vaadin v DCIx - Sehnal, Smitka, Vozábal
11:30 Redmine / Rails - Strnádek
11:45 Openmatics - webový shop
12:00

12:30 Sledování EJB timerů aplikace v prostředí Java EE 6 serveru - Čurda, Hain, Masopust
12:45 CRM nadstavba - Homolka, Hanyková, Šimice
13:00 Portál pro systém ověřování závislostí knihoven - Hula, Kukrál, Kotalík
13:15 CCA - Vzdálená konfigurace aplikace prostřednictvím REST webových služeb

Návrhy na témata projektů (pracovní verze, abecedně, anonymně)

Dokumenty studenta

Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, umožňující ukládat a spravovat základní dokumenty (přihláška, zápisové listy, rozhodnutí o stipendiu, zadání kvalifikační práce, zápis o státní závěrečné zkoušce, ...), které během studentova studia vznikají. Aplikace je určena studentům a studijním referentkám. Úložiště dokumentů by mělo být kompatibilní s JSR 283 (Java content repository 2.0). Jedním z výstupů práce by mělo být také zátěžové otestování výsledného řešení.

Základní funkce

Studijní referentka bude moci spravovat (vkládat, upravovat metadata, mazat) dokumenty vybraného studenta. K dispozici bude mít jednoduché a intuitivní rozhraní, které ji umožní:

  • rychle najít studenta
  • procházet a editovat stávající dokumenty
  • vkládat nové dokumenty a kategorizovat je
  • fulltextové vyhledávání

Student bude moci prohlížet svoje dokumenty a fulltextově v nich vyhledávat.

Aplikace by měla zohledňovat přístupová práva uživatelů. Student vidí pouze svoje dokumenty, studijní referentka může spravovat dokumenty všech studentů fakulty.

Použité technologie

JDK 1.5+, Apache Jackrabitt 2.0 (open-source implementace JSR 283), Spring framework, JSR 168 nebo Servlet API, HTML, CSS a Javascript (jQuery) .

Doplnění frameworku pro tvorbu EJB aplikací.

Na základě zkušeností z našich posledních aplikací rozšířit náš framework pro jeho použití s rich frameworky (RichFaces?, ICEFaces?).

Skupiny studentů

Cílem práce je předělat aplikaci pro správu skupin studentů. Tato aplikace umožňuje vyučujícím vytvářet si vlastní skupiny studentů, které pak může využívat v dalších portletových aplikacích (Hromadný email, Semestrální práce). Aplikace by měla být jednoduchá a snadno přehledná. Databázová vrstva je připravená.

Základní funkce

Popis základních funkcí najdete na [url]. Kromě současných funkcí je potřeba dodělat ještě několik dalších nových funkcí, především importy a exporty dat do CSV.

Použité technologie

JDK 1.5+, pro přístup k datům JDBC, Spring framework, JSR 168I, HTML, CSS a Javascript (jQuery) .

Studentské prohlížení výsledků hodnocení kvality výuky

Cílem této práce je vytvořit porletovou aplikaci, která studentům umožní prohlížet výstupy hodnocení kvality výuky (dále pod termínem Evaluace) jejich předmětů. Aplikace by měla být jednoduchá a snadno přehledná. Databázová vrstva je z větší části připravená .

Základní funkce

Prohlížení výsledků Studentovi se zobrazí seznam jeho předmětů, které byly hodnoceny v nějaké anketě a jejichž výsledek hodnocení bylzveřejněn. Předměty bude možno filtrovat podle ak. roku, semestru a typu ankety. V detailu vybraného předmětu budou vidět informace o odpovědích na otázky dotazníku, připomínky studentů a reakce vyučujících. U vybraného předmětu bude možno přepínat mezi ak. roky a sledovat tak historický vývoj jeho hodnocení. Student taky bude moci prokliknout na detail vyučujícího a v něm prohlížet údaje o jeho předmětech. Kromě hodnocení předmětů budou studentovi nabídnuty odpovídající reakce vedení (prorektor pro studijní záležitosti, děkan, vedoucí katedry).

Použité technologie

JDK 1.5+, pro přístup k datům JDBC, Spring framework, JSR 168, HTML, CSS a Javascript (jQuery) .

Vytvoření EJB aplikace.

Vytvoření jednoduché EJB aplikace, která by měla dva klienty. Jeden webový a jeden standalone java aplikace. Jádro aplikace bude EJB.