Hlavní menu

Nástroje

DataZeStagu / HomePage

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 21 November 2007, 18:42 by PremekBrada

Jaká data pro weby kateder a fakult tahat ze STAGu? a jak. Společné dílo FAV (KIV, KMA, KKY) a FEL, za oficiální podpory PIS CIV.

Plán

 1. přes SELECTy?
 2. REST web service, který vrací XHTML mikroformát - bude-li k tomu CSS, stačí import do stránky a ušetří se aplikační logika na příjemci (což je i portál)

Globální otazníky:

 • jakým způsobem je udělaná autorizace přístupu do STAGu?? nehrozí, že by někdo přes výsledné dotazy vykrádal data?
 • jaké používat ID učitele? nejlepší by byl nejspíš Orion login, případně os.číslo (INIS), v úplně nejhorším případě STAG UCITEL_IDNO.

Jednotlivá pracoviště

FAV (podrobnosti viz DetailyFAV)

 • telefonní seznam
 • studentské, učitelské rozvrhy hodin
 • rozvrhy předmětů
 • rozvrhy místností
 • informace o předmětech (sylaby)
 • informace o místnostech (kapacita, umístění)
 • studijní programy
 • termíny zkoušek?

FEL (podrobnosti viz DetailyFEL?)

 • telefonní seznam
  • lidé
  • funkce
  • místnosti

KIV (podrobnosti viz DetailyKIV)

 • studijni programy a obory
 • předměty na nich + status A/B/C
 • kdo co prednasi a cvici, semestr
 • diplomky - zadani i kdo zpracovava
 • studenti na st.programu a predmetu
 • jake vsechny predmety ma dany student tento semestr
 • absolventi

KMA

Nejprve bychom rádi základní selecty pro:

 • seznam předmětů KMA
 • seznam lidí z KMA - jejich ID ve STAGu?
 • info o učiteli s daným ID (např. honik) + jeho/její rozvrh
 • rozvrh místnosti - např. UL610?
 • seznam studentů na zadané rozvrhové akci - typicky na jednom konkrétním cvičení (jak to do dotazu vůbec zadat)
 • vše o nějakém předmětu (aktuálni rok), např. MA1?

Později se pak můžeme pustit do složitějších dotazů jako:

 • seznnam diplomek a bakalářských prací zpracovávaných na katedře, jejich zadání, jména školitelů, kdo zpracovává, jak daný student plní studijní plán (zkoušky, zápočty, kredity) apod.
 • studijní programy a obory

apod.

Primárně chceme do STAGu? jenom koukat a ve většině případů pouze jednorázově tak 2x do roka, vždy na začátku semestru a vyjímečně pak on-demand pro aktualizaci. Možnost zápisu je pro nás také zajímavá, ale až v další fázi.

KKY

Dohromady

Výsledek sjednocení výše uvedených.


Patří do KategorieProjekty