Hlavní menu

Nástroje

DataZeStagu / DetailyFAV

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 01 March 2007, 13:27 by PremekBrada

Podrobnosti k datům, která potřebujeme pro vyhledávač i pro publikování nafakultním webu.

Vysvětlivky:

 • jednotlivé parametry dotazu oddělené čárkou
 • {nepovinné parametry}
 • (příklady, poznámky)
 • vysvětlivky k "neterminálům" v parametrech na dalším řádku
 • je-li sekce "parametry" uvedena vícekrát, znamená to další způsoby dotazu

Poznámka o návaznanostech naznačuje, co dál s danými daty chceme dělat. Spojování dat (podle naznačených návazností) jsou realizovány příslušnými cizími klíči - pokud nejsou klíče pouze číselné, potřeboval bych znát i nějaká pravidla pro jejich vytváření (parsování dotazů uživatelů). Hodila by se i různá další omezení (např. na katedře smí být pouze jeden předmět dané zkratky apod.)

Cizí klíče pro návaznosti

Ačkoliv je nikde explicitně nezmiňuji, určitě je minimáně pro testovací účely budu potřebovat pro všechny návaznosti.

telefonní seznam

 • parametry: (jméno + příjmení | příjmení), {zaměstnanec|student}, {department}

department - fakulta | katedra

 • data: komplet data zobrazovaná na http://phone.zcu.cz + co lze víc?
 • návaznosti: místnost, rozvrh (FK_ID_osoby?), předměty učitele

studentské, učitelské rozvrhy hodin

 • parametry: (jméno + příjmení | příjmení), {zaměstnanec|student}, {department}

department - fakulta | katedra

 • data: jméno, příjmení, ID_osoby, data potřebná k sestavení rozvrhu v prohlížení STAGu? (nejlépe včetně číselníků časových řad - různé školy mají 1. hodinu v různou dobu 7:30 v 8:00 apod.)
 • návaznosti: předmět, rozvrh předmětu, místnosti, telefonní seznam

rozvrhy předmětů

 • parametry: zkratka předmětu, {zkratka zajišťujícího pracoviště}, {akademický rok}
 • data: potřebná k sestavení výpisu jako na stagu
 • návaznosti: místnosti, telefonní seznam, předměty

rozvrhy místností

 • parametry: název místnosti (UP108?)
 • data: jako info ve stagu
 • návaznosti: předměty, telefonní seznam, místnosti

informace o předmětech (sylaby)

 • parametry: zkratka předmětu, {zkratka zajišťujícího pracoviště}, {akademický rok}
 • parametry: část názvu předmětu
 • data jako v aktuálním stagu (včetně návazností na studijní programy, obory
 • návaznosti: telefonní seznam, rozvrh předmětu, studijní programy

Umíme select.

místnosti (kapacita, umístění)

 • parametry: název místnosti (UP108?)
 • data: kapacita, adresa, odkaz na mapy (jakákoliv další data vhodná ke zveřejnění)
 • návaznasosti: rozvrhy místností

Termíny zkoušek

 • parametry: název předmětu (DTP1?)
 • data: datum a čas zkoušky, místo, kapacita celkem, kolik obsazeno/volných
 • návaznosti: předměty

studijní programy

 • parametry: část názvu studijního programu, {platné}, {fakulta}

platné = true | false

 • parametry: fakulta, {typ},{způsob studia},{platné}

platné = true | false typ = bakalářské | magisterské | doktorské | navazující způsob studia = prezencni| kombinované

 • data: popis studijního programu, seznam studijních oborů včetně jejich ID
 • návaznosti: studijní obory

Umíme select.

studijní obory

 • parametry: část názvu studijního oboru, {platné}, {fakulta}, {platné plány}

platné = true | false platné plány= true | false (platnost studijních plánů)

 • parametry: ID studijního oboru, {platné plány}

platné plány= true | false (platnost studijních plánů)

 • návaznosti: studijní plány, studijní programy, telefonní seznam (garanti resp. zodpovědné osoby za daný program)

Umíme select.

studijní plány

 • parametry: ID oboru
 • data: všechna potřebná pro vybudování hierarchie předmětů tak, jako to je nyní ve studijních plánech ve STAGu?, vedle názvu předmětu by se hodil rovnou i text označený jako Anotace předmětu ze sylabu
 • návaznosti: garanti předmětů (telefonní seznam), předměty (sylaby)

Plánované spuštění hledání je první týden v únoru 2007, takže data potřebujeme co nejdříve.

PS.: Díky neznalosti struktury dat a vlastně ani celého obsahu db se některé věcí specifikují dost těžko. Berte toto jako první verzi, na jejímž základě bude vybudována určitá funkčnost a následně můžeme vymýšlet modifikace.