DataZeStagu: DetailyFAV

from Wiki KIVu

Podrobnosti k datům, která potřebujeme pro vyhledávač i pro publikování nafakultním webu.

Vysvětlivky:

Poznámka o návaznanostech naznačuje, co dál s danými daty chceme dělat. Spojování dat (podle naznačených návazností) jsou realizovány příslušnými cizími klíči - pokud nejsou klíče pouze číselné, potřeboval bych znát i nějaká pravidla pro jejich vytváření (parsování dotazů uživatelů). Hodila by se i různá další omezení (např. na katedře smí být pouze jeden předmět dané zkratky apod.)

Cizí klíče pro návaznosti

Ačkoliv je nikde explicitně nezmiňuji, určitě je minimáně pro testovací účely budu potřebovat pro všechny návaznosti.

telefonní seznam

department - fakulta | katedra

studentské, učitelské rozvrhy hodin

department - fakulta | katedra

rozvrhy předmětů

rozvrhy místností

informace o předmětech (sylaby)

Umíme select.

místnosti (kapacita, umístění)

Termíny zkoušek

studijní programy

platné = true | false

platné = true | false typ = bakalářské | magisterské | doktorské | navazující způsob studia = prezencni| kombinované

Umíme select.

studijní obory

platné = true | false platné plány= true | false (platnost studijních plánů)

platné plány= true | false (platnost studijních plánů)

Umíme select.

studijní plány

Plánované spuštění hledání je první týden v únoru 2007, takže data potřebujeme co nejdříve.

PS.: Díky neznalosti struktury dat a vlastně ani celého obsahu db se některé věcí specifikují dost těžko. Berte toto jako první verzi, na jejímž základě bude vybudována určitá funkčnost a následně můžeme vymýšlet modifikace.

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/DataZeStagu/DetailyFAV
Content last modified on 01 March 2007, 13:27