Hlavní menu

Nástroje

DataZeStagu / DetailyFAV

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 01 March 2007, 13:27 by PremekBrada

DataZeStagu.DetailyFAV History

Hide minor edits - Show changes to markup

01 March 2007, 13:27 by PremekBrada -
Changed line 57 from:
 • data: datum a čas zkoušky
to:
 • data: datum a čas zkoušky, místo, kapacita celkem, kolik obsazeno/volných
01 March 2007, 13:14 by PremekBrada -
Added lines 48-49:

Umíme select.

Changed lines 72-73 from:
to:

Umíme select.

Added lines 82-83:

Umíme select.

03 January 2007, 11:35 by Marek Horák -
Changed lines 81-84 from:
 • data: všechna potřebná pro vybudování hierarchie předmětů tak, jako to je nyní ve studijních plánech ve STAGu?
 • návaznosti: garanti předmětů (telefonní seznam), předměty (sylaby)
to:
 • data: všechna potřebná pro vybudování hierarchie předmětů tak, jako to je nyní ve studijních plánech ve STAGu?, vedle názvu předmětu by se hodil rovnou i text označený jako Anotace předmětu ze sylabu
 • návaznosti: garanti předmětů (telefonní seznam), předměty (sylaby)
Changed lines 87-89 from:

Naneštěstí, díky neznalosti struktury dat a vlastně ani celého obsahu db se některé věcí specifikují dost těžko. Berte toto jako první verzi, na jejímž základě bude vybudována určitá funkčnost a následně můžeme vymýšlet modifikace.

to:

PS.: Díky neznalosti struktury dat a vlastně ani celého obsahu db se některé věcí specifikují dost těžko. Berte toto jako první verzi, na jejímž základě bude vybudována určitá funkčnost a následně můžeme vymýšlet modifikace.

03 January 2007, 11:31 by Marek Horák -
Changed lines 13-16 from:
to:

Cizí klíče pro návaznosti

Ačkoliv je nikde explicitně nezmiňuji, určitě je minimáně pro testovací účely budu potřebovat pro všechny návaznosti.

Changed line 61 from:
 • parametr: část názvu studijního programu | část názvu studijního oboru, {platné}
to:
 • parametry: část názvu studijního programu, {platné}, {fakulta}
Changed line 63 from:
 • parametr: fakulta, {typ},{způsob studia},{platné}
to:
 • parametry: fakulta, {typ},{způsob studia},{platné}
Changed line 65 from:

typ = bakalářské | magisterské | doktorské

to:

typ = bakalářské | magisterské | doktorské | navazující

Changed lines 67-71 from:
 • data: popis studijního programu, seznam studijních oborů
 • návaznosti: předměty (sylaby), telefonní seznam (garanti resp. zodpovědné osoby za daný program)
to:
 • data: popis studijního programu, seznam studijních oborů včetně jejich ID
 • návaznosti: studijní obory

studijní obory

 • parametry: část názvu studijního oboru, {platné}, {fakulta}, {platné plány}

platné = true | false platné plány= true | false (platnost studijních plánů)

 • parametry: ID studijního oboru, {platné plány}

platné plány= true | false (platnost studijních plánů)

 • návaznosti: studijní plány, studijní programy, telefonní seznam (garanti resp. zodpovědné osoby za daný program)

studijní plány

 • parametry: ID oboru
 • data: všechna potřebná pro vybudování hierarchie předmětů tak, jako to je nyní ve studijních plánech ve STAGu?
 • návaznosti: garanti předmětů (telefonní seznam), předměty (sylaby)

Plánované spuštění hledání je první týden v únoru 2007, takže data potřebujeme co nejdříve.

Deleted line 89:

Plánované spuštění hledání je první týden v únoru 2007, takže data potřebujeme co nejdříve.

03 January 2007, 11:15 by Marek Horák -
Changed line 60 from:
 • parametr: ,{platné}
to:
 • parametr: fakulta, {typ},{způsob studia},{platné}
Changed lines 62-64 from:
 • data:
to:

typ = bakalářské | magisterské | doktorské způsob studia = prezencni| kombinované

 • data: popis studijního programu, seznam studijních oborů
03 January 2007, 11:08 by Marek Horák -
Changed lines 52-54 from:
to:
 • data: datum a čas zkoušky
 • návaznosti: předměty
Changed lines 58-61 from:
 • parametr: část názvu studijního programu
to:
 • parametr: část názvu studijního programu | část názvu studijního oboru, {platné}

platné = true | false

 • parametr: ,{platné}

platné = true | false

 • data:
 • návaznosti: předměty (sylaby), telefonní seznam (garanti resp. zodpovědné osoby za daný program)
03 January 2007, 11:03 by Marek Horák -
Changed line 4 from:

Vysvětlivky:

to:

Vysvětlivky:

Added line 7:
 • (příklady, poznámky)
Changed lines 9-10 from:
to:
 • je-li sekce "parametry" uvedena vícekrát, znamená to další způsoby dotazu
Changed line 16 from:
 • parametr: (jméno + příjmení | příjmení), {zaměstnanec|student}, {department}
to:
 • parametry: (jméno + příjmení | příjmení), {zaměstnanec|student}, {department}
Changed line 22 from:
 • parametr: (jméno + příjmení | příjmení), {zaměstnanec|student}, {department}
to:
 • parametry: (jméno + příjmení | příjmení), {zaměstnanec|student}, {department}
Changed line 29 from:
 • parametr: zkratka předmětu, {zkratka zajišťujícího pracoviště}, {akademický rok}
to:
 • parametry: zkratka předmětu, {zkratka zajišťujícího pracoviště}, {akademický rok}
Changed line 35 from:
 • parametr: název místnosti (UP108?)
to:
 • parametry: název místnosti (UP108?)
Changed lines 40-41 from:
 • parametr: zkratka předmětu, {zkratka zajišťujícího pracoviště}, {akademický rok}
 • parametr: část názvu předmětu
to:
 • parametry: zkratka předmětu, {zkratka zajišťujícího pracoviště}, {akademický rok}
 • parametry: část názvu předmětu
Changed lines 45-47 from:

místnosti (kapacita, umístění)

to:

místnosti (kapacita, umístění)

 • parametry: název místnosti (UP108?)
 • data: kapacita, adresa, odkaz na mapy (jakákoliv další data vhodná ke zveřejnění)
Added lines 50-54:

Termíny zkoušek

 • parametry: název předmětu (DTP1?)
Changed lines 57-61 from:

termíny zkoušek?

Naneštěstí, díky neznalosti struktury dat a vlastně ani obsahu db se některé věcí specifikují dost těžko. Berte toto jako první verzi, na jejímž základě bude vybudována určitá funkčnost a následně můžeme vymýšlet modifikace.

to:

Naneštěstí, díky neznalosti struktury dat a vlastně ani celého obsahu db se některé věcí specifikují dost těžko. Berte toto jako první verzi, na jejímž základě bude vybudována určitá funkčnost a následně můžeme vymýšlet modifikace.

03 January 2007, 10:43 by Marek Horák -
Changed lines 1-3 from:

Podrobnosti k datům, která potřebujeme - návrh na základě nalostí vnějšího pozorovatele - neznám datový model. Poznámka o návaznanostech naznačuje, co dál s danými daty chceme dělat. Spojování dat (podle naznačených návazností) jsou realizovány příslušnými cizími klíči - pokud nejsou klíče pouze číselné, potřeboval bych znát i nějaká pravidla pro jejich vytváření (parsování dotazů uživatelů). Hodila by se i různá další omezení (např. na katedře smí být pouze jeden předmět dané zkratky apod.)

to:

Podrobnosti k datům, která potřebujeme pro vyhledávač i pro publikování nafakultním webu.

Vysvětlivky:

 • jednotlivé parametry dotazu oddělené čárkou
 • {nepovinné parametry}
 • vysvětlivky k "neterminálům" v parametrech na dalším řádku

Poznámka o návaznanostech naznačuje, co dál s danými daty chceme dělat. Spojování dat (podle naznačených návazností) jsou realizovány příslušnými cizími klíči - pokud nejsou klíče pouze číselné, potřeboval bych znát i nějaká pravidla pro jejich vytváření (parsování dotazů uživatelů). Hodila by se i různá další omezení (např. na katedře smí být pouze jeden předmět dané zkratky apod.)

Deleted line 27:

akademický rok default = aktuální

Changed line 39 from:

akademický rok default = aktuální

to:
 • parametr: část názvu předmětu
Changed line 47 from:
to:
 • parametr: část názvu studijního programu
Changed lines 51-52 from:

Naneštěstí, díky neznalosti struktury dat a vlastně ani obsahu, berte toto jako první verzi, na jejémž základě bude vybudována určitá funkčnost a následně můžeme vyýšlet modifikace.

to:

Naneštěstí, díky neznalosti struktury dat a vlastně ani obsahu db se některé věcí specifikují dost těžko. Berte toto jako první verzi, na jejímž základě bude vybudována určitá funkčnost a následně můžeme vymýšlet modifikace.

03 January 2007, 10:33 by Marek Horák -
Changed lines 1-2 from:

Podrobnosti k datům, která potřebujeme - návrh na základě nalostí vnějšího pozorovatele - neznám datový model.

to:

Podrobnosti k datům, která potřebujeme - návrh na základě nalostí vnějšího pozorovatele - neznám datový model. Poznámka o návaznanostech naznačuje, co dál s danými daty chceme dělat. Spojování dat (podle naznačených návazností) jsou realizovány příslušnými cizími klíči - pokud nejsou klíče pouze číselné, potřeboval bych znát i nějaká pravidla pro jejich vytváření (parsování dotazů uživatelů). Hodila by se i různá další omezení (např. na katedře smí být pouze jeden předmět dané zkratky apod.)

Changed lines 21-23 from:
to:
 • data: potřebná k sestavení výpisu jako na stagu
 • návaznosti: místnosti, telefonní seznam, předměty
Changed lines 26-27 from:

informace o předmětech (sylaby)

informace o místnostech (kapacita, umístění)

to:
 • parametr: název místnosti (UP108?)
 • data: jako info ve stagu
 • návaznosti: předměty, telefonní seznam, místnosti

informace o předmětech (sylaby)

 • parametr: zkratka předmětu, {zkratka zajišťujícího pracoviště}, {akademický rok}

akademický rok default = aktuální

 • data jako v aktuálním stagu (včetně návazností na studijní programy, obory
 • návaznosti: telefonní seznam, rozvrh předmětu, studijní programy

místnosti (kapacita, umístění)

 • návaznasosti: rozvrhy místností
Added line 40:
Added lines 42-46:

Naneštěstí, díky neznalosti struktury dat a vlastně ani obsahu, berte toto jako první verzi, na jejémž základě bude vybudována určitá funkčnost a následně můžeme vyýšlet modifikace.

Plánované spuštění hledání je první týden v únoru 2007, takže data potřebujeme co nejdříve.

03 January 2007, 10:12 by Marek Horák -
Changed line 13 from:
 • data: jméno, příjmení, ID_osoby,
to:
 • data: jméno, příjmení, ID_osoby, data potřebná k sestavení rozvrhu v prohlížení STAGu? (nejlépe včetně číselníků časových řad - různé školy mají 1. hodinu v různou dobu 7:30 v 8:00 apod.)
Deleted line 16:
Added lines 18-22:
 • parametr: zkratka předmětu, {zkratka zajišťujícího pracoviště}, {akademický rok}

akademický rok default = aktuální

03 January 2007, 10:05 by Marek Horák -
Changed lines 1-2 from:

Podrobnosti k datům, která potřebujeme

to:

Podrobnosti k datům, která potřebujeme - návrh na základě nalostí vnějšího pozorovatele - neznám datový model.

Changed lines 5-7 from:
 • parametr: zkratka pracoviště (KME, DFAV)
 • data: TBD
to:
 • parametr: (jméno + příjmení | příjmení), {zaměstnanec|student}, {department}

department - fakulta | katedra

 • data: komplet data zobrazovaná na http://phone.zcu.cz + co lze víc?
 • návaznosti: místnost, rozvrh (FK_ID_osoby?), předměty učitele
Added lines 11-17:
 • parametr: (jméno + příjmení | příjmení), {zaměstnanec|student}, {department}

department - fakulta | katedra

 • data: jméno, příjmení, ID_osoby,
 • návaznosti: předmět, rozvrh předmětu, místnosti, telefonní seznam
15 December 2006, 15:22 by PremekBrada -
Added lines 1-14:

Podrobnosti k datům, která potřebujeme

telefonní seznam

 • parametr: zkratka pracoviště (KME, DFAV)
 • data: TBD

studentské, učitelské rozvrhy hodin

rozvrhy předmětů

rozvrhy místností

informace o předmětech (sylaby)

informace o místnostech (kapacita, umístění)

studijní programy

termíny zkoušek?