Hlavní menu

Nástroje

DataZeStagu / DetailyKIV

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 21 November 2007, 18:49 by PremekBrada

Globální poznámky

 • Kontext použití dat: web KIV používá lokální databázi, kterou je potřeba periodicky aktualizovat podle dat z IS ZČU; viz též Attach:datovy-model-kiv.pdf. Z tohoto důvodu je zvolen přístup "méně dotazů, zato relativně komplikovaných".

Doplnit ke stávajícím

 • /diplomky/katedra/ZKR_KATEDRY/ROK - všechny diplomky obhájené v tom roce

/bakalarky/ a /disertace/ - jako /diplomky/

Studijni programy a obory

studijní programy - HOTOVO

 • parametr: zkratka katedry, ak.rok
 • data: SET OF (číslo st.programu (B3902), zkratka (INIB), název, udělovaný titul, prezenční/kombinovaný, je_platný)
 • návaznosti: st.obory, předměty

obory - HOTOVO

 • parametr: zkratka katedry, zkratka st.programu, ak.rok
 • data: SET OF (číslo oboru (1801R001), zkratka (INF), název)
 • návaznosti: předměty

Předměty

předměty katedry - HOTOVO

 • parametr: zkratka katedry, ak.rok
 • data: SET OF (zkratka předmětu, název, anotace, IDUCITELE přednášejících, semestry výuky, je_otevřen)
 • poznámka: vrací pouze akreditované předměty. kdyby se vědělo, že má stránku v portálu, pak tento příznak případně URL do portálu přidat do výsledu.

předměty oboru - todo

 • parametr: číslo oboru
 • data: SET OF (garantující katedra, zkratka předmětu, status (A/B/C))
 • pozn: kdyby jako parametr šla zkratka programu+oboru ("INIB"+"INF") bylo by to příjemnější

Kdo co vyučuje

předměty učitele - HOTOVO

 • parametr: IDUCITELE, katedra
 • data: SET OF (zkratka předmětu, role učitele (garant, přednášející, cvičící, seminařící))
 • pozn: rolí může být více - učitel je garantem, přednášejícím i cvičícím zároveň
 • návaznosti: předměty katedry/oboru, studenti na předmětu, (portál)

rozvrh učitele - todo

 • parametry: dtto
 • data: set of (zkratka předmětu, typ akce (přednáška, cvičení, ...), den v týdnu, vyuč.hodina od, hodina do, místnost)
 • pozn: zatím neřešíme jednorázové akce

Disertace, diplomky a bakalářky (DBP) - todo

DBP katedry

 • parametr: ak.rok, katedra, typ práce
 • data: SET OF (typ práce, název práce cz, název práce en, IDUCITELE vedoucího, student (jméno, příjmení, os.číslo, st.obor), stav (vypsaná, zadaná, ukončená))

DBP vyučujícího

 • parametr: ak.rok, IDUCITELE, katedra
 • data: dtto DBP katedry

Studenti

seznam studentů katedry -> join studenti_predmetu a predmety_katedry

 • param: zkratka katedry, ak.rok
 • data: orion login, jméno, příjmení, os.číslo, st.program, st.oboru, je_kombinovaný

seznam studentů na st.programu - todo | st.oboru - HOTOVO

 • param: číslo st.programu | st.oboru, ak.rok
 • data: orion login, jméno, příjmení, os.číslo, je_kombinovaný

seznam studentů na předmětu - HOTOVO

 • param: katedra, zkratka předmětu, ak.rok, semestr
 • data: SET OF (orion login, jméno, příjmení, os.číslo, status A/B/C, st.program, st.obor, je_kombinovaný)

jaké jiné předměty mají studenti daného předmětu - todo

 • parametr: katedra, zkratka předmětu, ak.rok, semestr
 • data: set of (zkratka katedry, zkratka předmětu, kolik studentů má zapsáno)

absolventi katedry - HOTOVO (? snad - pokud v.typ a v.forma jsou popisy st.programu)

 • param: katedra, ak.rok
 • data: jméno, příjmení, st.program - pouze studenti, kteří v tom roce úspěšně ukončili studium