DataZeStagu: DetailyKIV

from Wiki KIVu

Globální poznámky

Doplnit ke stávajícím

/bakalarky/ a /disertace/ - jako /diplomky/

Studijni programy a obory

studijní programy - HOTOVO

obory - HOTOVO

Předměty

předměty katedry - HOTOVO

předměty oboru - todo

Kdo co vyučuje

předměty učitele - HOTOVO

rozvrh učitele - todo

Disertace, diplomky a bakalářky (DBP) - todo

DBP katedry

DBP vyučujícího

Studenti

seznam studentů katedry -> join studenti_predmetu a predmety_katedry

seznam studentů na st.programu - todo | st.oboru - HOTOVO

seznam studentů na předmětu - HOTOVO

jaké jiné předměty mají studenti daného předmětu - todo

absolventi katedry - HOTOVO (? snad - pokud v.typ a v.forma jsou popisy st.programu)

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/DataZeStagu/DetailyKIV
Content last modified on 21 November 2007, 18:49