Hlavní menu

Nástroje

DataZeStagu / DetailyKIV

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 21 November 2007, 18:49 by PremekBrada

DataZeStagu.DetailyKIV History

Hide minor edits - Show changes to markup

21 November 2007, 18:49 by PremekBrada -
Changed lines 5-10 from:
to:

Doplnit ke stávajícím

 • /diplomky/katedra/ZKR_KATEDRY/ROK - všechny diplomky obhájené v tom roce

/bakalarky/ a /disertace/ - jako /diplomky/

18 April 2007, 12:56 by PremekBrada -
Changed line 8 from:

studijní programy - umíme select

to:

studijní programy - HOTOVO

Changed line 13 from:

obory - umíme select

to:

obory - HOTOVO

Changed line 20 from:

předměty katedry - umíme select (potřeba upravit)

to:

předměty katedry - HOTOVO

Changed line 25 from:

předměty oboru

to:

předměty oboru - todo

Changed line 32 from:

předměty učitele

to:

předměty učitele - HOTOVO

Changed line 38 from:

rozvrh učitele

to:

rozvrh učitele - todo

Changed lines 43-44 from:

Disertace, diplomky a bakalářky (DBP)

to:

Disertace, diplomky a bakalářky (DBP) - todo

Changed line 55 from:

seznam studentů katedry

to:

seznam studentů katedry -> join studenti_predmetu a predmety_katedry

Changed line 59 from:

seznam studentů na st.programu | st.oboru

to:

seznam studentů na st.programu - todo | st.oboru - HOTOVO

Changed line 63 from:

seznam studentů na předmětu

to:

seznam studentů na předmětu - HOTOVO

Changed line 67 from:

jaké jiné předměty mají studenti daného předmětu

to:

jaké jiné předměty mají studenti daného předmětu - todo

Changed line 71 from:

absolventi katedry

to:

absolventi katedry - HOTOVO (? snad - pokud v.typ a v.forma jsou popisy st.programu)

01 March 2007, 13:18 by PremekBrada -
Changed line 8 from:

studijní programy

to:

studijní programy - umíme select

Changed line 13 from:

obory

to:

obory - umíme select

Changed line 20 from:

předměty katedry

to:

předměty katedry - umíme select (potřeba upravit)

29 January 2007, 12:05 by PremekBrada -
Changed lines 26-27 from:
 • parametr: katedra, číslo oboru
 • data: SET OF (zkratka předmětu, status (A/B/C))
to:
 • parametr: číslo oboru
 • data: SET OF (garantující katedra, zkratka předmětu, status (A/B/C))
29 January 2007, 12:05 by PremekBrada -
Changed lines 23-24 from:
 • poznámka: vrací pouze akreditované předměty
to:
 • poznámka: vrací pouze akreditované předměty. kdyby se vědělo, že má stránku v portálu, pak tento příznak případně URL do portálu přidat do výsledu.
29 January 2007, 12:04 by PremekBrada -
Changed lines 3-5 from:
 • Kontext použití dat: web KIV používá lokální databázi, kterou je potřeba periodicky aktualizovat podle dat z IS ZČU. Viz též Attach:datovy-model-kiv.pdf.
to:
 • Kontext použití dat: web KIV používá lokální databázi, kterou je potřeba periodicky aktualizovat podle dat z IS ZČU; viz též Attach:datovy-model-kiv.pdf. Z tohoto důvodu je zvolen přístup "méně dotazů, zato relativně komplikovaných".
29 January 2007, 12:02 by PremekBrada -
Changed lines 1-5 from:

Globální poznámky

Kontext použití dat: web KIV používá lokální databázi, kterou je potřeba periodicky aktualizovat podle dat z IS ZČU. Viz též Attach:datovy-model-kiv.pdf.

to:

Globální poznámky

 • Kontext použití dat: web KIV používá lokální databázi, kterou je potřeba periodicky aktualizovat podle dat z IS ZČU. Viz též Attach:datovy-model-kiv.pdf.
29 January 2007, 12:01 by PremekBrada -
Changed lines 5-7 from:

IDUCITELE - nejlépe Orion login, případně os.číslo (INIS), v úplně nejhorším případě STAG UCITEL_IDNO.

to:
29 January 2007, 11:57 by PremekBrada -
Changed lines 49-50 from:
 • data: SET OF (název práce cz, název práce en, IDUCITELE vedoucího, student (jméno, příjmení, os.číslo, st.obor), stav (vypsaná, zadaná, ukončená))
to:
 • data: SET OF (typ práce, název práce cz, název práce en, IDUCITELE vedoucího, student (jméno, příjmení, os.číslo, st.obor), stav (vypsaná, zadaná, ukončená))
Changed lines 53-54 from:
 • data: dtto DBP katedry + typ práce
to:
 • data: dtto DBP katedry
29 January 2007, 11:10 by PremekBrada -
Changed lines 30-31 from:
 • pozn: kdyby jako parametr šla zkratka programu+oboru ("INI"+"INF") bylo by to příjemnější
to:
 • pozn: kdyby jako parametr šla zkratka programu+oboru ("INIB"+"INF") bylo by to příjemnější
29 January 2007, 11:10 by PremekBrada -
Changed line 29 from:
 • data: SET OF ( ... dtto předměty katedry + status (A/B/C))
to:
 • data: SET OF (zkratka předmětu, status (A/B/C))
29 January 2007, 10:33 by PremekBrada -
Deleted line 0:
Deleted lines 9-10:

TBD: prezenční/dálkaři

29 January 2007, 10:23 by PremekBrada -
Changed lines 1-4 from:

Podrobnosti k datům, která potřebujeme. NENÍ CELÉ HOTOVÉ!!! DODĚLAT PODLE DATOVÉHO MODELU, STAGU A VIZUALIZACE!!!

Viz též Attach:datovy-model-kiv.pdf.

to:
Changed lines 4-5 from:

Kontext použití dat: web KIV používá lokální databázi, kterou je potřeba periodicky aktualizovat podle dat z IS ZČU.

to:

Kontext použití dat: web KIV používá lokální databázi, kterou je potřeba periodicky aktualizovat podle dat z IS ZČU. Viz též Attach:datovy-model-kiv.pdf.

Changed lines 58-65 from:

studenti na predmetu

seznam

 • param: zkratka předmětu
 • data: SET OF (orion login, jméno, příjmení, os.číslo, status A/B/C)
to:

Studenti

seznam studentů katedry

 • param: zkratka katedry, ak.rok
 • data: orion login, jméno, příjmení, os.číslo, st.program, st.oboru, je_kombinovaný

seznam studentů na st.programu | st.oboru

 • param: číslo st.programu | st.oboru, ak.rok
 • data: orion login, jméno, příjmení, os.číslo, je_kombinovaný

seznam studentů na předmětu

 • param: katedra, zkratka předmětu, ak.rok, semestr
 • data: SET OF (orion login, jméno, příjmení, os.číslo, status A/B/C, st.program, st.obor, je_kombinovaný)
Changed line 73 from:
 • parametr: zkratka předmětu
to:
 • parametr: katedra, zkratka předmětu, ak.rok, semestr
Added lines 75-78:

absolventi katedry

 • param: katedra, ak.rok
 • data: jméno, příjmení, st.program - pouze studenti, kteří v tom roce úspěšně ukončili studium
29 January 2007, 10:14 by PremekBrada -
Changed lines 9-11 from:

ID_UCITELE - nejlépe Orion login, případně os.číslo (INIS), v úplně nejhorším případě STAG UCITEL_IDNO.

to:

IDUCITELE - nejlépe Orion login, případně os.číslo (INIS), v úplně nejhorším případě STAG UCITEL_IDNO.

Changed line 30 from:
 • data: SET OF (zkratka předmětu, název, anotace, ID_UCITELE přednášejících, semestry výuky, je_otevřen)
to:
 • data: SET OF (zkratka předmětu, název, anotace, IDUCITELE přednášejících, semestry výuky, je_otevřen)
Changed line 41 from:
 • parametr: ID_UCITELE, katedra
to:
 • parametr: IDUCITELE, katedra
Changed lines 51-52 from:

Diplomky a bakalářky (DBP)

to:

Disertace, diplomky a bakalářky (DBP)

Changed lines 54-56 from:
 • parametr: ak.rok, katedra
 • data: SET OF (název práce cz, název práce en, ID_UCITELE vedoucího, student (jméno, příjmení, os.číslo, st.obor), stav (vypsaná, zadaná, ukončená))
to:
 • parametr: ak.rok, katedra, typ práce
 • data: SET OF (název práce cz, název práce en, IDUCITELE vedoucího, student (jméno, příjmení, os.číslo, st.obor), stav (vypsaná, zadaná, ukončená))
Changed lines 58-60 from:
 • parametr: ak.rok, ID_UCITELE, katedra
 • data:
to:
 • parametr: ak.rok, IDUCITELE, katedra
 • data: dtto DBP katedry + typ práce

29 January 2007, 10:11 by PremekBrada -
Changed lines 5-6 from:

studijni programy a obory

to:

Globální poznámky

Kontext použití dat: web KIV používá lokální databázi, kterou je potřeba periodicky aktualizovat podle dat z IS ZČU.

ID_UCITELE - nejlépe Orion login, případně os.číslo (INIS), v úplně nejhorším případě STAG UCITEL_IDNO.

Studijni programy a obory

Changed lines 16-19 from:

programy

 • parametr: zkratka katedry
 • data: SET OF (číslo st.programu, zkratka, název)
to:

studijní programy

 • parametr: zkratka katedry, ak.rok
 • data: SET OF (číslo st.programu (B3902), zkratka (INIB), název, udělovaný titul, prezenční/kombinovaný, je_platný)
 • návaznosti: st.obory, předměty
Changed lines 22-28 from:
 • parametr: zkratka katedry, zkratka st.programu
 • data: SET OF (číslo oboru, zkratka, název)

předměty na nich + status A/B/C

TBD detaily

to:
 • parametr: zkratka katedry, zkratka st.programu, ak.rok
 • data: SET OF (číslo oboru (1801R001), zkratka (INF), název)
 • návaznosti: předměty

Předměty

Changed lines 29-35 from:
 • parametr: zkratka katedry
 • data: SET OF (zkratka předmětu, název, anotace, os.číslo garanta, ...)

předměty programu

 • parametr: zkratka katedry, zkratka st.programu
 • data: SET OF ( ... dtto předměty katedry + status (A/B/C))
to:
 • parametr: zkratka katedry, ak.rok
 • data: SET OF (zkratka předmětu, název, anotace, ID_UCITELE přednášejících, semestry výuky, je_otevřen)
 • poznámka: vrací pouze akreditované předměty
Changed lines 34-43 from:
 • parametr: katedra, program, obor
 • data: dtto předměty programu

kdo co prednasi a cvici, semestr

předměty člověka

 • parametr: os.číslo, katedra
 • data: SET OF (zkratka, název, role(garant, přednášející, cvičící, seminařící))

rozvrh člověka

to:
 • parametr: katedra, číslo oboru
 • data: SET OF ( ... dtto předměty katedry + status (A/B/C))
 • pozn: kdyby jako parametr šla zkratka programu+oboru ("INI"+"INF") bylo by to příjemnější

Kdo co vyučuje

předměty učitele

 • parametr: ID_UCITELE, katedra
 • data: SET OF (zkratka předmětu, role učitele (garant, přednášející, cvičící, seminařící))
 • pozn: rolí může být více - učitel je garantem, přednášejícím i cvičícím zároveň
 • návaznosti: předměty katedry/oboru, studenti na předmětu, (portál)

rozvrh učitele

Changed lines 48-60 from:
 • data: set of (zkratka předmětu, typ akce (přednáška, cvičení, ...), den, hodina od, hodina do, místnost)

diplomky a bakalářky - zadani i kdo zpracovava

diplomky katedry

 • parametr: rok
 • data: TBD

diplomky oboru

diplomky vyučujícího

to:
 • data: set of (zkratka předmětu, typ akce (přednáška, cvičení, ...), den v týdnu, vyuč.hodina od, hodina do, místnost)
 • pozn: zatím neřešíme jednorázové akce

Diplomky a bakalářky (DBP)

DBP katedry

 • parametr: ak.rok, katedra
 • data: SET OF (název práce cz, název práce en, ID_UCITELE vedoucího, student (jméno, příjmení, os.číslo, st.obor), stav (vypsaná, zadaná, ukončená))

DBP vyučujícího

 • parametr: ak.rok, ID_UCITELE, katedra
 • data:
15 December 2006, 15:51 by PremekBrada -
Changed lines 3-4 from:
to:
15 December 2006, 15:39 by PremekBrada -
Changed lines 1-2 from:

Podrobnosti k datům, která potřebujeme. NENÍ CELÉ HOTOVÉ!!! Viz též Attach:datovy-model-kiv.jpg Δ.

to:

Podrobnosti k datům, která potřebujeme. NENÍ CELÉ HOTOVÉ!!! DODĚLAT PODLE DATOVÉHO MODELU, STAGU A VIZUALIZACE!!!

Viz též Attach:datovy-model-kiv.jpg Δ.

Changed lines 43-46 from:

diplomky - zadani i kdo zpracovava

to:

diplomky a bakalářky - zadani i kdo zpracovava

diplomky katedry

 • parametr: rok
 • data: TBD

diplomky oboru

diplomky vyučujícího

Changed lines 55-56 from:

jake vsechny predmety ma dany student tento semestr

to:

seznam

 • param: zkratka předmětu
 • data: SET OF (orion login, jméno, příjmení, os.číslo, status A/B/C)

jaké jiné předměty mají studenti daného předmětu

 • parametr: zkratka předmětu
 • data: set of (zkratka katedry, zkratka předmětu, kolik studentů má zapsáno)
15 December 2006, 15:35 by PremekBrada -
Added lines 1-47:

Podrobnosti k datům, která potřebujeme. NENÍ CELÉ HOTOVÉ!!! Viz též Attach:datovy-model-kiv.jpg Δ.

studijni programy a obory

TBD: prezenční/dálkaři

programy

 • parametr: zkratka katedry
 • data: SET OF (číslo st.programu, zkratka, název)

obory

 • parametr: zkratka katedry, zkratka st.programu
 • data: SET OF (číslo oboru, zkratka, název)

předměty na nich + status A/B/C

TBD detaily

předměty katedry

 • parametr: zkratka katedry
 • data: SET OF (zkratka předmětu, název, anotace, os.číslo garanta, ...)

předměty programu

 • parametr: zkratka katedry, zkratka st.programu
 • data: SET OF ( ... dtto předměty katedry + status (A/B/C))

předměty oboru

 • parametr: katedra, program, obor
 • data: dtto předměty programu

kdo co prednasi a cvici, semestr

předměty člověka

 • parametr: os.číslo, katedra
 • data: SET OF (zkratka, název, role(garant, přednášející, cvičící, seminařící))

rozvrh člověka

 • parametry: dtto
 • data: set of (zkratka předmětu, typ akce (přednáška, cvičení, ...), den, hodina od, hodina do, místnost)

diplomky - zadani i kdo zpracovava

studenti na predmetu

jake vsechny predmety ma dany student tento semestr