DataZeStagu: HomePage

from Wiki KIVu

Jaká data pro weby kateder a fakult tahat ze STAGu? a jak. Společné dílo FAV (KIV, KMA, KKY) a FEL, za oficiální podpory PIS CIV.

Plán

  1. přes SELECTy?
  2. REST web service, který vrací XHTML mikroformát - bude-li k tomu CSS, stačí import do stránky a ušetří se aplikační logika na příjemci (což je i portál)

Globální otazníky:

Jednotlivá pracoviště

FAV (podrobnosti viz DetailyFAV)

FEL (podrobnosti viz DetailyFEL?)

KIV (podrobnosti viz DetailyKIV)

KMA

Nejprve bychom rádi základní selecty pro:

Později se pak můžeme pustit do složitějších dotazů jako:

apod.

Primárně chceme do STAGu? jenom koukat a ve většině případů pouze jednorázově tak 2x do roka, vždy na začátku semestru a vyjímečně pak on-demand pro aktualizaci. Možnost zápisu je pro nás také zajímavá, ale až v další fázi.

KKY

Dohromady

Výsledek sjednocení výše uvedených.


Patří do KategorieProjekty

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/DataZeStagu/HomePage
Content last modified on 21 November 2007, 18:42