Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / ModulGranty

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 15 December 2011, 14:52 by PremekBrada

Použít známé mustry - CEP (Centrální evidence projektů), viz http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=989 příloha Uživatelská příručka pro předávání údajů do IS VaV? ve formátu XML 2008 a stručný přehled položek.

Známé požadavky

  • stránky "přehled projektů", "detail projektu", "ukončené projekty"
  • vazba na publikace z ModulPublikace - zobrazovat na detailu prj
  • vazba na ModulOsoby - zobrazovat na přehledu (vedoucí) a detailu (členové)

Zpět na RedSys Patří do KategorieModulyWebuKiv