Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / ModulOsoby

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 15 December 2011, 14:50 by PremekBrada

Funkčnost: Zobrazování a úpravy osobních a kontaktních údajů, aktivit a funkcí osob. Přeprogramování stávajcích úředních stráek.

Nastavení

Všichni kdo mají právo +w na editačních JSP souborech mohou editovat osoby. Defaultně mají toto právo všichni ve skupině "Users", těm je potřeba toto právo odebrat, vytvořit novou skupivu "Sekretariat" (např.), přidat do ní uživatele co mohou editovat a nezapomenout skupině přidat právo na čtení ostaních souborů.

Technické info


Přehled funkcionality

OS-01 Seznam osob

Zobrazuje seznam osob. Od každé osoby jméno, příjmení, případně popis; jm+příjm proklik na OS-02 detail.

Možnost přepínat různé typy seznamu, ty jsou vnitřně členěny mezinadpisy:

 • základní kontakty - šéf, zástupci, vedoucí oddělení, tajemník, sekr
 • akademičtí pracovníci - prof, doc, odb asist, asist
 • výzkumní prac - dále nečleněni
 • tecnická skupina - sekr, support
 • doktorandi - nečleněni
 • bývalí členové - nečleněni

Implicitně zobrazeny základní kontakty katedry.

Popis osoby v seznamu závisí na seznamu (Brada v zákl kontaktech "vedoucí oddělení sw inž + telefon", zatímco v akad. prac. bez popisu).

OS-02 Detail osoby

Zobrazuje vše o člověku. Členěno:

 • jméno s tituly, fotka
 • CV
 • funkce, pozice -- viz seznamy a popisy v OS-01 Seznam
 • aktivity
 • vyučované předměty a role člověka na nich (abecedně dle zkratky předm)
 • publikace (reverse chronological order)

Proklik na OS-01 Seznam. Je-li dotyčný přihlášen, proklik na "editace údajů".

OS-03 Osobní přehled

Tato stránka se zobrazí po přihlášení člena katedry do webu KIV.

aktuality "jen pro KIV" tj. intranetové odkazy na

 • osobní stránku, intranet, případně další vybrané stránky KIV, ZČU a jinam

vypsané + odkaz na editaci

 • aktivity
 • publikace
 • předměty
 • kalendář KIV (agenda)

OS-10 Úpravy seznamu

Attach:os-10-seznam.png

Přistup pouze pro admina, tajemníka a vybrané ze sekru.

Zobrazuje všechny osoby, umožní základní operace - "smazání" označených lidí (deaktivace jejich záznamu, nikoli fyzické smazání), přiřazení funkcí označeným lidem, přidání člověka, proklik na OS-11 úpravu vybraného.

Při "mazání" se zeptá zda opravdu smazat (vypíše které lidi bude mazat).

Při přiřazení funkcí zobrazí (inline nebo popup) výběr "skupiny a funkce v nich", ze kterého se zvolí jedna hodnota, ta se přiřadí všem označeným.

OS-11 Úprava člověka

Attach:os-11-zobrazeni.png Attach:os-11-osobni.png Attach:os-11-aktivity.png Attach:os-11-clenstvi.png

Přistup pouze pro dotyčného, admina, tajemníka a vybrané ze sekru.

Zobrazuje všechny údaje osoby, viz OS-02 Detail, umožní jejich editaci a (where applicable) přidání/odebrání ze seznamů. Použito též pro založení záznamu nového člověka. Má-li edující práva, dostupný proklik na OS-12 přiřazení funkcí člověku.

Ověřuje zadání povinných údajů a smysluplnost zadaných dat, podstatné věci pokud možno před odesláním (javascript, ajax).

Orion login nejde změnit přes web formulář, jde pouze zadat při zakládání záznamu nového člověka.

OS-12 Přiřazení funkcí člověku

Attach:os-12-pozice.png

Přistup pouze pro admina, tajemníka a vybrané ze sekru.

Zobrazuje všechny funkce, které má daný člověk přiřazen, umožní přidání/odebrání z číselníků pozic a doplnění popisu ke každé přiřazené funkci.

OS-13 Přiřazení předmětů člověku

Attach:os-13-predmety.png

Přístup pro dotyčného, admina, tajemníka a vybrané ze sekru.

Zobrazuje předměty přiřazené člověku dle údajů ve STAGu?, umožní odebrat předmět (pro případ, že jde o zastaralou info). Přidání předmětu viz ??? stažení údajů ze STAGu?.

OS-20 Úpravy číselníků aktivit a členství

Attach:os-20-aktivity.png Attach:os-20-clenstvi.png

Přistup pouze pro admina, tajemníka a vybrané ze sekru.

Zobrazuje všechny dosud zadané aktivity a členství, umožní přidat/odebrat/přejmenovat záznam a konsolidaci (sloučit dva záznamy do jednoho).

Nesmí jít odebrat záznam, který má navázanou osobu.

OS-21 Úpravy číselníků pozic a skupin lidí

Attach:os-21-skupiny.png Attach:os-21-pozice.png přiřazení pozic do skupin, dostupné pouze z edit seznamu členů > edituj tuto kategorii

Přistup pouze pro admina, tajemníka a vybrané ze sekru.

Zobrazuje vytvořené skupiny lidí, pro každou vytvořené funkce. Umožní přidat/odebrat/přejmenovat funkci ve skupině, skupinu.


Zpět na RedSys Patří do KategorieModulyWebuKiv