Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / ManualModulTemataVyucujici

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 02 June 2010, 13:20 by Miroslav Vacek

Témata projektů KIV - uživatelská příručka pro vyučující

DŮLEŽITÉ: Tento manuál byl vytvořen pro Temata-Modul v1.2!

Tato aplikace slouží k výběru a rezervaci témat projektově orientovaných předmětů, zejména PRJ5?, bakalářských a diplomových prací, popřípadě oborového projektu. Přečtěte si prosím ManualModulTemataStudent, abyste věděli jak s aplikací budou pracovat zájemci o témata.

Vytvoření nového tématu zaměstnancem KIV

Pokud jste přihlášen do OpenCms jako zaměstnanec KIV je na úvodní stránce (temata-seznam.html) k dispozici odkaz Nové téma.

Na stránce Vytvoření tématu, která se objeví po klepnutí na výše zmínění odkaz, vyplňte potřebné údaje. Je dobré vědět, že:

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou (znakem „) a jedná se o položky: Typ práce (PRJ, BP, …), Garant tématu, Kdy má být zveřejněno, Pro akademický rok, Studijní obor(y), Název tématu, popis tématu a Časový limit výběru

  • Kdy má být zveřejněno – určuje od kdy bude téma viditelné pro studenty, tj. datum od kdy se na něj mohou zapisovat
  • Časový limit výběru - určuje jak dlouho bude téma viditelné pro studenty od data Kdy má být zveřejněno
  • URL k tématu zadávejte bez úvodního http:// - toto doplní aplikace.
  • nyní lze přidělit k jednomu tématu více zájemců, aby toto bylo možné, je nutné při vytváření tématu zaškrtnout políčko Lze přidělit více lidem

Vytvoření nového tématu dokončete stiskem tlačítka Vytvořit téma.

Vytvoření nového tématu externistou

Téma nyní může vytvořit i osoba mimo KIV, nicméně jako garant takovéhoto tématu musí figurovat zaměstnanec KIV. Pro vytvořen externího tématu je tedy nutné, aby byl do OpenCms přihlášen zaměstnanec KIV, který bude figurovat jako garant vypisovaného tématu.

Na stránce Vytvoření tématu je nutné mimo údajů z kroku Vytvoření nového tématu zaměstnancem KIV provést následující kroky:

  • zaškrtnout políčko je externí
  • vybrat ze seznamu externího vedoucího (pozn. tato položka je povinná)
  • zadat organizaci pro kterou pracuje externí vedoucí (pozn. tato položka je povinná)

Úprava již vytvořeného tématu

Pokud chcete upravovat již vypsané téma, vyhledejte jej v seznamu, nebo využijte odkaz Zobrazit moje aktuální témata z úvodní stránky (temata-seznam.html), který okamžitě zobrazí jen témata, které jste do systému vložili Vy, a zvolte akci Edit téma (pozn. tento odkaz se nachází ve sloupci Akce a je přístupný pouze pokud jste přihlášeni do systému jako zaměstnanec KIV). Nyní postačí upravit požadované údaje a celou akci dokončit stiskem tlačítka Opravit údaje.

Editace tématu lze také dosáhnout tak, že dané téma najdete v seznamu a zobrazíte si jeho detail (klepnete na jeho název) a na stránce s detaily tématu klepnete na odkaz Upravit téma. Dále stačí jen upravit požadované údaje a celou akci dokončit stiskem tlačítka Opravit údaje.

Rezervace a přidělení tématu studentovi

Když si některý student Vaše téma zarezervuje, přijde Vám email s názvem tématu a základními údaji studenta. Tento student by Vás měl do 5 kalendářních dnů navštívit a domluvit se na podrobnostech.

Pokud takovému zájemci chcete téma přidělit, pak je nutné dané téma vyhledat (nejlépe přes odkaz Zobrazit moje aktuální témata z hlavní stránky aplikace) a ve sloupci Akce zvolit Edit zadání.

Stejnou akci je možné provést tak, že klepnete na název tématu, čímž dojde k výpisu podrobností, a v novém okně vyberete odkaz Upravit zadání.

1. Přidělení tématu běžnému zájemci

Nyní je možné téma přidělit. To provedete tak, že ze seznamu zapsaných studentů vyberete studenta / studenty kterým chcete téma přidělit (zaškrtnete políčko přiděleno u daných studentů) a klepnete na tlačítko Potvrdit.
Pokud jste se se studentem nedohodli na přidělení tématu, je možné jej odstranit ze seznamu zájemců o téma tak, že zaškrtnete políčko smazat u studentových údajů a následně celou akci potvrdíte tlačítkem Potvrdit. POZOR – aplikace nebude vyžadovat další potvrzení a studenta okamžitě smaže ze seznamu zájemců o téma!

2. Přidělení tématu zájemci o téma "na míru"

Nyní je možné, aby student přišel s vlastním návrhem zadání tématu za konkrétním vyučujícím. V případě, že vyučující téma uzná jako vhodné není nutné, aby bylo téma přístupné k volnému výběru pro všechny studenty. Je tedy možné takto vytvořené téma přidělit přímo studentovi.
Toto se provede tak, v okně pro přidělení tématu vyplníte formulář Registrovat a přidělit téma uvedenému studentovi a stisknete tlačítko Potvrdit.