Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / ManualModulTemataStudent

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 26 May 2010, 22:22 by Miroslav Vacek

Témata projektů KIV - uživatelská příručka pro studenty

DŮLEŽITÉ: Tento manuál byl vytvořen pro Temata-Modul v1.2!

Tato aplikace slouží k výběru a rezervaci témat projektově orientovaných předmětů, zejména PRJ5?, bakalářských a diplomových prací, popřípadě oborového projektu.

Na úvodní stránce (temata-seznam.html) si vyberete typ projektu na který se hodláte zapsat. Témata vypsaná pro daný typ projektu zobrazíte klepnutím na odkaz zobrazit. Nyní je možné dozvědět se o jednotlivých tématech více a to tak, že klepnete na název tématu. Tímto získáte informace o tom, kdo téma vypsal, jaké jsou požadavky na studenty, či si lze vybrané téma rovnou rezervovat (viz dále). Dále je možné výběr témat filtrovat podle několika kritérií. Ovládací formulář filtru se nachází v horní části úvodní stránky (temata-seznam.html).

Rezervace tématu

Rezervovat lze libovolné volné téma v době, kdy jsou rezervace možné (obvykle do mezního termínu stanoveného katedrou) a v aplikaci proto globálně povolené.

Pokud máte o vybrané téma zájem, a téma je volné (tj. téma není přiděleno jinému zájemci), můžete vyplnit na stránce s detaily tématu (temata-detail.html) formulář pro rezervaci. Vyplňte pravdivě příslušné údaje (tj. jméno a příjmení, studijní číslo a email). Stisknutím tlačítka Odeslat se vyučujícímu, který téma vypsal, odešle email s Vašimi údaji a názvem tématu, o něž máte zájem. Tento email se odešle pro kontrolu také Vám. Zároveň se u vámi zvoleného tématu zvýší počet aktuálních zájemců.

Po registraci na téma máte 5 kalendářních dní na to, abyste daného vyučujícího navštívili a domluvili s ním detaily zadání. Pokud Vám vyučující bude chtít téma napevno přidělit, provede příslušné úpravy v detailu tématu. V opačném případě vyučující zruší vaši rezervaci.