Hlavní menu

Nástroje

WebFav / NavodyProVyvojare

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 10 June 2010, 08:29 by PremekBrada

Vývoj je přírůstkový a cca iterativní - co přírůstek to iterace (zatím). Každý přírůstek má well defined cíl a datum dokončení, viz dále.

Aktualizace na ostrém webu

Pro update aplikace (systém, moduly) i aktualizaci obsahu ve větším rozsahu platí pravidla pro nasazování modulů.

Stručně: u aktualizací modulů a větších změn obsahu

  1. oznámit den předem že se bude něco dít, přes web-fav-oznam(at)mail.kiv.zcu.cz
  2. prověřit aktualizaci na testing serveru
  3. připravit aktualizační balíček, předat adminovi
  4. admin aktualizuje na ostrém serveru (nebo provede rollback když se nepovede)

Správa změn a chybových hlášení

Bug tracker - určuje co do kdy je třeba udělat.

Ke každému iteračnímu cíli je definován task s type=Milník a maximálními hodnotami Severity a Priority (aby byl vždycky nahoře :-) . V názvu milníku nechť je stručně uveden cíl a rámcový datum dosažení.

Všechny tasky, které jsou naplánovány do iterace, mají dle toho nastaveno Due in version.

Vývojáři: si budou aktualizovat "teploměr" u svých tasků.

Verzování

Subversion přístupné pres Orion login+heslo na URL svn+ssh://forge.kiv.zcu.cz/home/svn/fav/ .

Verzovat se budou, resp. v Subversion repo budou mit separatni top-level adresare

  • obsah .jar souboru s knihovnimi tridami (Kovi)
  • soubory modulu cz.zcu.fav
  • vyhledavac
  • modul absolventi

V techto adr uz std subversion struktura.

Nekde by mela v top-level strukture fav modulu maji byt sdilena konfigurace pro pripojeni do db.

Vývojáři:

  • Při commitu povinně psát komentáře !!!
  • Po dokončení iterace/přírůstku otagovat příslušné moduly atd.

Instalace prostředí pro vývoj a testování

Podrobný popis instalace testovacího prostředí, tzn. Tomcat, MySQL, OpenCms a import obsahu je popsán na OpenCmsInstall.

Moduly v OpenCms

Habi: Testoval jsem export/import modulů. Při každém exportu modulu se zvýší jeho číslo, čili je-li aktuální verze např. 2.4, vytvoří se cz.zcu.fav_2.4.zip a vnitřní verze modulu se zvýší na 2.5 (čili při dalším exportu "vyklopí" cz._.2.5). Při pokusu importovat starší modul dojde k přepsání toho současného (zřejmě komplet, ještě třeba dotestovat) a číslování se sníží. Např import cz.zcu.fav_2.2.zip nastaví aktuální verzi na 2.3 (čili 2.3 by byla případně vyexportována; existuje-li už takový soubor, je bez milosti přepsán).