Hlavní menu

Nástroje

WebFav / OpenCmsNasazeniModulu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 01 April 2008, 14:27 by PremekBrada

Pravidla pro aktualizaci (a) systému pro web FAV, (b) obsahu na webu.

Související dokumenty: OpenCMS obecně, OpenCmsNastaveniProFAV, Instalace na čistý systém.

Základní axiomy:

 1. rozlišují se role vývojář, admin, manažer, uživatel
 2. rozlišují se staging třídy develop, testing, ostrý
  • u strojů, OpenCms instalací, a databází
 3. obsah testing je považován za nestabilní, slouží jen k ověřování funkčnosti
  • důsledek: na testing se v žádném případě nikdy neplní nový obsah, který není na ostrém
 4. na testing nemají přístup uživatelé, jen vývojáři a admin
 5. na ostrý nemají v žádném případě přístup vývojáři, jen admin
 6. jakékoli změny systému a větší změny obsahu je třeba 24h dopředu avizovat do konference web-fav-oznam@mail.kiv.zcu.cz.

Nasazení změn systému

Tj. změn, kdy se aktualizuje funkčnost ovlivňující obsah - např. upgrade OpenCms, změny datového modelu, XSD.

1. Příprava

 1. vývojáři připraví změny (moduly, obsah) a update skripty na develop
 2. admin udělá na ostrém webu cvičný dump databází (db pro opencms, db pro aplikace), OpenCms projektu Administration > Db Mgmt > Export db a OpenCms modulů Admin > Module Mgmt > šipka dolů u modulu
 3. vývojáři proženou dumpy svými update scripty
 4. vývojáři výsledek nainstalují na testing web
 5. vývojáři otestují změny na testing webu
  • zobrazování obsahu, editace, přístup do backendu

2. Překlopení, v dopředu ohlášený den D hodinu H

Pre-flight check

 1. admin na ostrém zamkne celý projekt
 2. admin udělá na ostrém zálohu všech db (db pro opencms, db pro aplikace)
 3. admin na ostrém udělá dump db, případně OpenCms projektu a modulů
 4. vývojáři proženou tento dump update scripty, výsledek nasadí na testing
 5. vývojáři a manažer ozkouší že vše funguje
  • zobrazování obsahu, editace, přístup do backendu

Akce

 1. admin na ostrém udělá zálohu properties souboru OpenCms
  • /WEB-INF/config/opecms.properties
 2. admin shodí web kontejner s OpenCms na ostrém i na testing
 3. admin na ostrém zazálohuje instalaci OpenCms
  • nejlíp přejmenováním adresáře, např. na opencms-old
 4. admin zkopíruje instalaci OpenCms z testing na ostrý
 5. admin zkopíruje všechny db z testing na ostrý
  • přes dump, nebo fyzicky, podle toho co je vhodné
 6. admin na ostrém vrátí ze zálohy OpenCms properties na aktualizovanou instalaci
 7. admin nahodí web kontejner na ostrém i testing
 8. admin na ostrém nastaví v OpenCms administraci konfiguraci na DNS pro ostrý
 9. manažer otestuje že na ostrém vše funguje
  • zobrazování obsahu, editace, přístup do backendu, přihlašování a práva
 10. admin na ostrém odemkne projekt

Aktualizace modulů či obsahu

Update modulů (vyžaduje restart web serveru):

 1. platí postup zamknutí -> ostrý dump -> testing instalace a update -> testing ověření -> instalace na ostrý -> odemknutí
 2. postup instalace je: admin smaže obsah, smaže modul, nasadí změněný modul, restartuje Tomcat, nasadí obsah
  • NO-NO: nemazat modul před obsahem (když se napřed smaže modul a pak obsah, řve to a nejde vyexportovat obsah, nejde smazat, nejde nic - musí se ručně vše vrátit přes db!!!)
  • NO-NO: neimportovat obsah před modulem (analogické důvody)

Update obsahu velkého rozsahu (přes OpenCms import, nevyžaduje restart web serveru):

 1. musí být napřed připraveno na testing
 2. platí postup zamknutí -> záloha ostrého -> export z testing -> import na ostrý -> ověření -> odemknutí

Poznámky a návody

Export-import v OpenCms

 1. ostrý OpenCms admin > db mgmt > export db > nahoře v Site mít správný root (/sites/default/), do Resources to export dát správný podadresář (nejlépe naklikat přes ikonu Search)
 2. výsledný .zip (na AFS v .../WEB-INF/packages/) zkopírovat na dev stroj do stejného adr
 3. testing OpenCms admin > db mgmt > Import File from Server > vybrat .zip a mít stejný Site adr jako byl při exportu