Hlavní menu

Nástroje

WebFav / OpenCmsInstall

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 25 May 2010, 20:33 by PremekBrada

Instalace

Obecně, je celkem jednoduchá a bezproblémová. Je však možné, že se při instalaci objeví problémy. Většinou jde o problémy spojené s nastavením aplikací na kterých je OpenCMS závislý.

Shrnutí systémových požadavků: ostrý web běží na

 • Debian linux (lenny)
 • Sun Java 1.6
 • Apache Tomcat 5.5
 • MySQL 5.0
 • OpenCms 7.0.3

Pro předcházení komplikacím při vyhrnování na server se doporučuje vyvíjet na stejných verzích.

Instalace Apache Tomcat

V podstatě jsou dva způsoby instalace Tomcata: buď se stáhne standalone balík a vše je pak v jednom adresáři, nebo se použije instalátor pro daný operační systém (pro Windows *.exe installer, pro Debian/Ubuntu např. balíček tomcat5.5) a Tomcat pak běží jako service.

Při instalaci na distribuci Gentoo se může vám může stát že některé balíčky na kterých je Tomcat závislý se nechtějí emergnout. Vypozorovaným důvodem bude nastavení preferované verze Javy pro kompilaci. Nastavení jiné verze lze vynutit pomocí proměnné prostředí JAVA_PKG_FORCE_VM='verze_javy'. Osobně jsem používal icedtea6-bin. Gentoo defaultně nainstaluje Tomcat ve verzi 6, což není doporučovaná verze pro naší instalaci. Je tedy potřeba vynutit instalaci slotu verze 5.5. Pro jistotu ještě uvedu USE flagy, které je dobré nastavit: admin java5. Výsledný příkaz pro instalaci Tomcatu na Gentoo by tedy mohl vypadat:

JAVA_PKG_FORCE_VM='icedtea6-bin' emerge -av tomcat:5.5

Uvedený příkaz samozřejmě předpokládá nainstalovaný icedtea6. Osobně velmi nedoporučuji používat testing verze pro cokoliv spojeného s Javou na Gentoo. Po instalaci je ještě potřeba dodat následující řádky do souboru /etc/tomcat-5.5/tomcat-users.xml:

 <role rolename="manager"/>
 <role rolename="admin"/>
 <user username="root" password="moje_tajne_heslo" roles="admin,manager"/> 

Bez nich byste se nemohli přihlásit do administrace.

Spuštěný Tomcat by měl na stránce http://localhost:8080/ vypsat uvítací obrazovku. Pro správu Tomcatu (deploy aplikací, přenastavení, apod.) doporučuji Google; výchozí instalace by měla pro potřeby vývoje vyhovovat.

Instalace MySQL

U MySQL je taktéž doporučeno použít balíček (Debian/Ubuntu) nebo stáhnout instalátor. Při instalaci se průvodce zeptá na heslo roota k databázi. To je dobré nezapomenout pro další údržbu databáze. Pokud někdo nehoví konzoli pro práci s databází, pak je dobrým GUI programem MySQL Administrator.

Pro provozování OpenCms je dobré vytvořit samostatného uživatele a vytvořit mu vlastní databázi s patřičnými právy. Tedy např. vytvořit uživatele opencmsuser, databázi opencmsdb a přiřadit tomuto uživateli všechna práva na databázi opencmsdb (je možné i některé práva nepřidávat, ale st tím jsem "raději" nelaboroval).

Instalace OpenCms

Stažení OpenCms 7.0.3

Na adrese http://www.opencms.org/downloads/opencms/opencms_7.0.3.zip stáhnout zip a rozbalit. Soubor opencms.war deploynout do Tomcata (buď přes www rozhraní nebo nakopírováním do TOMCAT_HOME/webapps. Deploy přes webové rozhraní se provádí na adrese http://localhost:8080/manager/html Přihlásit se musíte jako uživatel s právy admin.

Instalace OpenCms

Nahodit Tomcata a spustit instalátor na http://localhost:8080/opencms/setup/ . Projít průvodcem instalace.

Při zadávání konexe do databáze použít výše vytvořeného uživatele opencmsuser a databázi opencmsdb (a povolit dropnutí db a vytvoření tabulek).

Při výběru modulů OpenCms nainstalujte pouze ty, které mají v názvu:

 • opencms.editors
 • opencms.frontend
 • opencms.workplace

Ostatní do naší instalace nepotřebujeme.

Po instalaci OpenCms je dobré restartovat Tomcat. Otestování instalace: http://localhost:8080/opencms/opencms/system/login a přihlásit se s defaultním Admin, admin (dobré hned změnit default heslo!).

Konfigurace OpenCms podle ostrého webu

Je třeba upravit TOMCAT_HOME/webapps/opencms/WEB-INF/config/opencms-importexport.xml a změnit

<staticexport enabled="true">

na

<staticexport enabled="false">

Následující změna není nutná, spíše experimentální (tzn. je riziko, že se něco rozhodí).

<vfs-prefix>${CONTEXT_NAME}${SERVLET_NAME}</vfs-prefix> 

změnit na

<vfs-prefix>${CONTEXT_NAME}</vfs-prefix>

Instalace WebFav modulu

Přidání potřebných elementů do xml configurace OpenCms

 • Vypnout Tomcat.
 • Stažení skriptu:
$svn export https://students.kiv.zcu.cz/svn-fav/misc/copy-elements.sh
 • Spuštění skriptu:
$./copy-elements.sh TOMCAT_HOME/webapps/opencms/WEB-INF/config/opencms-workplace.xml

Skripty jsou psány pro Linux. Pokud instalujete pod Windows, pak je třeba ručně upravit soubor opencms-workplace.xml a doplnit do

opencms -> workplace -> explorertypes

následující elementy:

<explorertype name="fav-folders" key="fileicon.fav-folders" icon="fav-folder.gif" reference="folder">
 <newresource uri="newresource.jsp?page=fav-folders" order="1" autosetnavigation="false" autosettitle="false"/>
</explorertype>
<explorertype name="fav-files" key="fileicon.fav-files" icon="fav-file.gif" reference="xmlcontent">
 <newresource uri="newresource.jsp?page=fav-files" order="2" autosetnavigation="false" autosettitle="false"/>
</explorertype>

Příprava webfav modulu pro import do OpenCms

Následující postup předpokládá nainstalovaného řádkového SVN klienta. Je možno použít i ekvivalentní GUI nástroje (např. TortoiseSVN pod Windows)-

Checkout modulu ze SVN

$svn co https://students.kiv.zcu.cz/svn-fav/cz.zcu.fav-module/trunk/

Aktualizace verze v manifest.xml

OpenCms si verzuje sám moduly; verzování webfav modulu je synchronizované s verzováním v SVN, čili aktuální číslo verze modulu v OpenCms odpovídá revizi modulu z repozitory. Proto je třeba před buildem modulu aktualizova příslušnou část souboru manifest.xml. Je nutno mít nainstalovaný Ant (a případně i balíček ant-optional).

$cd cz.zcu.fav-module/trunk/
$ant update-manifest-version

Vytvoření balíku modulu (a odstranění změn)

$ant dist
$svn revert ./ -R

Import webfav modulu do OpenCms

Zkopírovat zip vytvořený v minulém kroku do WEB-INF Tomcata

$cp build/dist/cz.zcu.fav_1.xx.zip TOMCAT_HOME/webapps/opencms/WEB-INF/packages/modules

Importovat modul přes web rozhraní OpenCMS

Administration -> Module management -> Import module from server -> cz.zcu.fav_xxx.zip

Import obsahu webfav

Pro import obsahu webu FAV je třeba získat zip soubor s obsahem vyexportovaný z ostrého webu. Tento soubor je třeba nakopírovat do Tomcata:

$cp soubor-s-obsahem.zip TOMCAT_HOME/webapps/opencms/WEB-INF/packages

Samotný import obsahu se provede ve Workplace OpenCms. Musí být přepnuto v /sites/default/ (důležité!!!).

Administration - Database management - Import File from server - soubor-s-obsahem.zip -> Import

Přepnout z Administration do Explorer, dát Publish. (publish with related resources - ANO; broken links si nevšímat). Nechat tomu čas na publikování (možno prohlídnout v Queue).

Nastavení po importu

 • Nastavit base-url v /sites/default/_configuration/web-config.xml např. na http://localhost:8080 Pokud se OpenCMS brání otevřít editor, pak stačí restartovat Tomcat

Touchnout a publikovat handlery 404 a 500 v /system/handler/.html

 • Nastavit FCKEditor? - Upravit /system/workplace/editors/fckeditor/configwidget.js - přidat/změnit
  FCKConfig.IncludeLatinEntities = false;
  a změnit
  toolbar.append(",'-','SpecialChar','UniversalKey'");
  na
  toolbar.append(",'-','SpecialChar'");

Co zůstalo z minulé verze návodu (aneb "needs review")

 • pro vývoj webových prezentací doporučuji Eclipse?. Nejlépe verzi už s podporou webových aplikací v Javě
  • Eclipse je pak možné použít pro vývoj různých balíků, které se naimportují do OpenCMS. Pro samotný vývoj OpenCMS modulů a stránek přímo v Eclipsu je vhodné použít modul, který spřístupní virtuální souborový systém OpenCMS Eclipsu.

>Poznámka: je dobré mít nainstalovaný nějaký operační systém, správce souborů, editory, JVM, J2SE, J2EE atd. ;-)

Jestli ste počas instalace narazili na problém?, tak začněte hledat na fóru oficiálních stránek OpenCMS, nebo Wiki pro OpenCMS, anebo něco málo poradíme? i my.

Pokračovat můžete naimportování modulu pro web fav.

Doporučení k instalacím

UPDATE: Pro OpenCms 7.0.3 zřejmě není třeba, kódování funguje spolehlivě.

OpenCMS nativně používa kódování ISO 8859-1. To ale koliduje s Tomcatem, který pracuje s UTF-8. Proto je dobré Tomcetu při instalaci říct, aby použil kódovaní stejné jako používa OpenCMS.

V případě, že už máte instalaci za sebou a tohle ste opoměli, tak do startovacích parametrů Tomceta uveďte -Dfile.encoding=ISO-8859-1. To by mělo vyřešit problém s kódovaním.

Instalace Absolventů

 • Importování modulu -
  • Pokud máte vybuildovaný modul - V sekci Administration/Module managment importovat .zip soubor s modulem absolventů. Lépe nahrát soubor nejprve na server a využít možnosti Import Module from server. Import Module via http často selhává, raději nepoužívat.
  • Pokud nemáte vybuildovaný modul, ale jen OpenCMS projekt pro Eclipse - Vytvořte v OpenCMS nový prázdný modul(V sekci Administration/Module managment/New Module), nazvěte ho cz.zcu.fav.absolventi, zaškrtněte vytvoření všech adresářů.(Možná nejsou potřeba všechny, ale to jsem nezjišťoval) a proveďte publish. Poté v Eclipse dejte vytvořit nový projekt typu OpenCMS Module a místo vytvoření nového, fetchněte cz.zcu.fav.absolventi z OpenCMS. Po úspěšném načtení do Eclipse, je potřeba(z neznámých důvodů) dát Copy to OpenCMS and Publish. Pak už je možno naimportovat do projektu soubory z file systemu a nakonec dát znova Copy to OpenCMS and Publish.
 • Vytvoření tabulek v DB - Přepneme Workplace do Explorer a ve složce /system/modules/cz.zcu.fav.absolventi/resources/setup/ je připravený soubor setupMySqlTables.jsp. Náhledem souboru a potvrzením se v databázi OpenCms vytvoří tabulky pro funkci modulu absolventů.
 • Pozor! Tento krok je alternativní postup k dvěma bodům níže. Buď proveďte tento krok, nebo (xor) následující dva kroky. Přepneme se do /system/modules/cz.zcu.fav.absolventi/resources klikneme na ikonku adresáře webContent a zvolíme možnost copy. Následně zaškrtneme volbu Copy no resource, just create siblings of all resources in the folder, čímž zajistíme synchronizaci souborů na disku a toho co vidíme na webu. Jako cíl kopírování copy to zvolíme /sites/default. Po provedení těchto akcí bude asi potřeba veškerý obsah pulikovat tlačítkem publish. Následně si nalezneme nově vzniklý adresář /sites/default/webContent a přejmenujeme ho na absolventi. V dalším kroku zvolíme nad tímto adresářem možnost Advanced -> Change type a navolíme Folder of articles (whole content). Nastavíme název složky (absolventi) a můžeme přidat absolventy do navigace (na webu FAV by měla přibýt záložka). Současně pozor při dalším vývoji na zdánlivě chybné chování. Pokud vytvoříte například v eclipse projektu nový *.jsp a OpenCMS ve (webovém prohlížeči) si stěžuje, že ho nevidí, musíte na každý nově vzniklý soubor aplikovat ono create siblings. Je to z toho důvodu, že vámi nově vzniklý soubor není vidět na správném místě ve VFS.
 • Vytvoření složky pro absolventy - V obsahové části musíme vytvořit složku, ve které chceme provozovat absolventy (typicky /sites/default/absolventi). Vytvoříme novou složku klepnutím na New -> Fav folders -> Folder of articles (whole content). Nastavíme název složky (absolventi) a můžeme přidat absolventy do navigace (na webu FAV by měla přibýt záložka). Pokud vám OpenCMS nenabídne vytvoření FAV folder, vytvořte obyčejný folder a po nastavení všeho v tomto kroku zvolte nad daným adresářem Advanced -> Change type.
 • Zkopírování obsahu do absolventů - Obsah složky /system/modules/cz.zcu.fav.absolventi/resources/webContent/ zkopírovat do složky, kde chceme absolventy provozovat (typicky /sites/default/absolventi/). Pokud jste nepřišli na to, jak zkopírovat pouze obsah složky, nezoufejte. Je možné vzít daný adresář, zkopírovat ho jako celek do /sites/default a následně přejmenovat. Poté bude ale nutné změnit typ adresáře jak je popsáno o jeden bod výše.
 • Nastavení šablony - ve složce absolventů najdeme soubor index.jsp, vyvoláme nad ním místní nabídku a následujeme volbu Properties -> tlačítko Advanced -> záložku Individual Properties a v seznamu vlastností nastavíme hodnotu template na /system/modules/cz.zcu.fav/templates/fav-main-page.jsp. Pozn.: Při vynechání tohoto kroku OpenCMS hází obludnou výjimku VFS target resource "/absolventi/index.jsp" was already included earlier.
 • Smazat cache JSPček!!!!! V Administration -> Cache administration -> Purge JSP ... (hlavně při nahrávání nové verze Absolventů)
 • V tuto chvilí se do absolventů již lze přihlásit s uživ. jménem admin a heslem admin. Heslo je potřeba okamžitě změnit.