Hlavní menu

Nástroje

UvodDoKomponent / ParkovisteOsgiSpecifikace

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 September 2012, 11:57 by PremekBrada

Stručná specifikace, jak může vypadat implementace parkoviště. Nemusí nutně odpovídat implementaci dostupné na ParkovisteOsgi.

Statické pohledy

Komponenty a export-import balíky

Vazby přes služby případně události

Rozhraní

GateStatistics?

	public int getNumberOfVehiclesEntering();
	public int getNumberOfVehiclesLeaving();

LaneStatistics?

	public int getCountVehiclesPassed();
	public double getVehiclesPerSecond();

ParkingStatistics?

	public int getCountVehiclesArrived();
	public int getCountVehiclesDeparted();

IParkingStatus?

	public boolean isFull();
	public int getCapacity();
	public int getNumFreePlaces();
	public void decreaseFreePlaces(int amount);
	public void increaseFreePlaces(int amount);
	public void reset();

RoadSign? (může být implementováno též jako události)

	public void switchOn();
	public void switchOff();
	public void showMessage(String msg);

VehicleFlow? (může být implementováno též jako události)

	public void arrive();
	public void leave();

VehicleSink?

	public void consumeVehicle();